بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـتـره پـُست گـذاشـتـه : یـه دوس پـسـر هـم نـداریـم بـهـش خـیـانـت کـنـیـم!!! خـب عـزیـزم...!!! خـدا خـر رو شـنـاخـت بـهـش شـاخ نـداد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیییی یادش بخیرقدیما.یادتونه واسه زنگ زدن مخاطب خاص مجبوربودیم چقدپیاده راه بریم تاکیوسک خالی پیداکنیم؟سکه جورکردنشم فیلمی بودواسه خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمت دارد... آدم بودن را میگویم!!! این را میشود از مترسکها آموخت  ...آنها تمام عمر می ایستند تا آدم حسابشان کنند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش میخواهد کفش هاش را در بیاورد یواشکی نوک پا نوک پا از خودش دور شود.دور دور دور.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ستـآره ! ای ستـآره ی غریـب مـآ اگـر ز خاطـر خـدا نرفتـه ایـم ، پـس چـرا به داد مـآ نمی رسد ؟؟ مـآ صـدای گریـه ـمان به آسمـان رسیـد از خـدآ چـرآ صـدا نمی رسـد ؟...! × فریـدون مشیـری ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی از محبّت خار ها گُل میشدن الآن دیگه از محبّت گُل ها هم هار میشوند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من روی ترک سیگار تمرکز کرده بودم اما ترک سیگار کار پر استرسی بود و من هر وقت مضطرب بودم , سیگار می کشیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بوی خاطره انگیزه قرمه سبزی که غروبای ماه رمضان تو خونه میپیچه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــزیــــزم مــــهــــم بــــودن خــــوبــــه  ولـــی خـــــوبـــــــ بـــــودن مــهـــمــتــــره هــــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد دنیا اینه که ببینی اونی که تا دیروز درداتو میکشیده داره درد میکشه ! اون یه نفر مادره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مظلومانه نگاهم میکند ... من اما ، روسپی گری اش را بارها  دیده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم: بی حوصلگی هایم را ببخش، بداخلاقی هایم را فراموش کن، بی اعتنایی هایم را جدی نگیر، در عوض من هم تو را میبخشمکه مسبب همه ی اینهایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب بودم سخن عشقت منو بيدار کرد.مست بودم نفس مهر توهوشيارم کرد ...تقديرتو دروسعت هر اينه پيداست تقصير دلم نيست تما شاي تو زيبا ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــــي دلــــــــي كه شكست و رفــــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر مى کردم اگه برى، نبودنت میشه یه جاى خالى گوشه ى زندگیم... وقتى رفتى دیدم زندگیم کز کرده گوشه ى جاى خالیت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لب های خندان ، بیشتر از چشم های گریان”درد”می کشند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـتـره پـُست گـذاشـتـه : یـه دوس پـسـر هـم نـداریـم بـهـش خـیـانـت کـنـیـم!!! خـب عـزیـزم...!!! خـدا خـر رو شـنـاخـت بـهـش شـاخ نـداد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیییی یادش بخیرقدیما.یادتونه واسه زنگ زدن مخاطب خاص مجبوربودیم چقدپیاده راه بریم تاکیوسک خالی پیداکنیم؟سکه جورکردنشم فیلمی بودواسه خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمت دارد... آدم بودن را میگویم!!! این را میشود از مترسکها آموخت  ...آنها تمام عمر می ایستند تا آدم حسابشان کنند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش میخواهد کفش هاش را در بیاورد یواشکی نوک پا نوک پا از خودش دور شود.دور دور دور.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ستـآره ! ای ستـآره ی غریـب مـآ اگـر ز خاطـر خـدا نرفتـه ایـم ، پـس چـرا به داد مـآ نمی رسد ؟؟ مـآ صـدای گریـه ـمان به آسمـان رسیـد از خـدآ چـرآ صـدا نمی رسـد ؟...! × فریـدون مشیـری ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی از محبّت خار ها گُل میشدن الآن دیگه از محبّت گُل ها هم هار میشوند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من روی ترک سیگار تمرکز کرده بودم اما ترک سیگار کار پر استرسی بود و من هر وقت مضطرب بودم , سیگار می کشیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بوی خاطره انگیزه قرمه سبزی که غروبای ماه رمضان تو خونه میپیچه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــزیــــزم مــــهــــم بــــودن خــــوبــــه  ولـــی خـــــوبـــــــ بـــــودن مــهـــمــتــــره هــــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد دنیا اینه که ببینی اونی که تا دیروز درداتو میکشیده داره درد میکشه ! اون یه نفر مادره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مظلومانه نگاهم میکند ... من اما ، روسپی گری اش را بارها  دیده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم: بی حوصلگی هایم را ببخش، بداخلاقی هایم را فراموش کن، بی اعتنایی هایم را جدی نگیر، در عوض من هم تو را میبخشمکه مسبب همه ی اینهایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب بودم سخن عشقت منو بيدار کرد.مست بودم نفس مهر توهوشيارم کرد ...تقديرتو دروسعت هر اينه پيداست تقصير دلم نيست تما شاي تو زيبا ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــــي دلــــــــي كه شكست و رفــــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر مى کردم اگه برى، نبودنت میشه یه جاى خالى گوشه ى زندگیم... وقتى رفتى دیدم زندگیم کز کرده گوشه ى جاى خالیت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لب های خندان ، بیشتر از چشم های گریان”درد”می کشند!