بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت مثل کفش سیندرلا اندازه هیچ کس نشد حتی به زور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط پیشانی هر کس ، حد تنهایی اوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش رفیق..... هیچ گرسنه ای باقی نمیماند... شک ندارم همین روزها همه سیر میشوند از زندگی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز را هرگز فراموش نکن : 1- به همه نمی توانی کمک کنی. 2- همه چیز را نمی توانی عوض کنی. 3- همه تو را دوست نخواهند داشت. 4- همه را نمی توانی راضی نگه داری. پس زندگی کن ، آنگونه که خودت می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ظاهرت نناز!!! . . آخه خیابون ام قشنگه . . اما از زیرش فاضلاب رد میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر بودم دیدم هرکس به دنبال چیزی می دود یکی به دنبال پول یکی به دنبال چهره دلکش یکی به دنبال نان یکی هم به به دنبال اتوبوس ! اما دریغ که هیچکس به دنبال خدا نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس بودی . . . بهتر که تمام شد ! بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید یه تو داشته باشه که هر وقت ازهمه چی خسته و ناامید بود بهش بگه مهم اینه که تو هستی بیخیال دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نباشی... نا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه.... اونوقته که یاد میگیری باید همیشه نباشی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله کوتاه ولی ارزشمند به قلب خودتون اعتماد نکنید چون خود قلب در سمت راست نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که برای اینکه ۷۰۰ گرم به وزن شما اضافه شود باید ۹ کیلو سیب زمینی بخورید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ازین خونواده های با کلاسی هستیم که زباله هاشونو تفکیک می کنن..... . . . . . . . . . . . هسته های زردآلو، سایر زباله ها :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯼ ﺑــــــﺮﻭ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﯿـــــــﺮﻡ . . . . . . . . ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺘـــﻢ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ :))) ﮔﻮﻝ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﻻﻣﺼﺐ ﮐﺼﺎﻓﻂ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بهم بدی کرد یک بار غرورشو زیر پا نذاشت و واسه اشتی نیومد همین کاراش ازش بیزارم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لکي / معلومه دلدادي به يکي / د چرا نميگي بش اگه اونم پاک باشه مثــــــ خودت / سبک بودن جيبات چشمشو نميگيره شایع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است ، گاه از نبودنشان ، گاه از بودنشان ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت مثل کفش سیندرلا اندازه هیچ کس نشد حتی به زور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط پیشانی هر کس ، حد تنهایی اوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش رفیق..... هیچ گرسنه ای باقی نمیماند... شک ندارم همین روزها همه سیر میشوند از زندگی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز را هرگز فراموش نکن : 1- به همه نمی توانی کمک کنی. 2- همه چیز را نمی توانی عوض کنی. 3- همه تو را دوست نخواهند داشت. 4- همه را نمی توانی راضی نگه داری. پس زندگی کن ، آنگونه که خودت می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ظاهرت نناز!!! . . آخه خیابون ام قشنگه . . اما از زیرش فاضلاب رد میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر بودم دیدم هرکس به دنبال چیزی می دود یکی به دنبال پول یکی به دنبال چهره دلکش یکی به دنبال نان یکی هم به به دنبال اتوبوس ! اما دریغ که هیچکس به دنبال خدا نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس بودی . . . بهتر که تمام شد ! بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید یه تو داشته باشه که هر وقت ازهمه چی خسته و ناامید بود بهش بگه مهم اینه که تو هستی بیخیال دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نباشی... نا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه.... اونوقته که یاد میگیری باید همیشه نباشی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله کوتاه ولی ارزشمند به قلب خودتون اعتماد نکنید چون خود قلب در سمت راست نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که برای اینکه ۷۰۰ گرم به وزن شما اضافه شود باید ۹ کیلو سیب زمینی بخورید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ازین خونواده های با کلاسی هستیم که زباله هاشونو تفکیک می کنن..... . . . . . . . . . . . هسته های زردآلو، سایر زباله ها :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯼ ﺑــــــﺮﻭ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﯿـــــــﺮﻡ . . . . . . . . ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺘـــﻢ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ :))) ﮔﻮﻝ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﻻﻣﺼﺐ ﮐﺼﺎﻓﻂ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بهم بدی کرد یک بار غرورشو زیر پا نذاشت و واسه اشتی نیومد همین کاراش ازش بیزارم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لکي / معلومه دلدادي به يکي / د چرا نميگي بش اگه اونم پاک باشه مثــــــ خودت / سبک بودن جيبات چشمشو نميگيره شایع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است ، گاه از نبودنشان ، گاه از بودنشان ...!