بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه روزهايي هستم كه مهربان ميشوي... حتي اگر ندانم چرا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه صدایم را بالا بردم صدایش را پایین آورد . آخر سر همه چیز به فریادهای دیوانه وار من و سکوت گوش خراش او انجامید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لباسم بیشترین عمرش را توی کمد لباسم بود این هم نتیجه بهترین بودن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغا دسته كليده من سه تاكليد بيشترنداره،اومدم دروبازكنم اولي بازنشد،دومي نشد،سومي نشد دوباره اولي نشد،دومي نشد،سومي نشد باز دوباره اولي نشد،دومي نشد،سومي شد... دوستان من ديگه صحبتي ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب . . برای فرار از "بیداری" باشد . . تمام شده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎﻫﯿﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺎاﺯﮐﻮﺳﻪ ﻫﺎﻭﺣﺸﯽ ﺗﺮﻧﺪ ﺑﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﮔﺮﮒ ﻫﺎﺭﺍﻣﯿﺪﺭﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺯﺳﺎﯾﻪ ﻫﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين دنيا هيچ كس سرش شلوغ نيست!!!همه چيز به الويت ها برميگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ها فراموش میشوند ولی همدرد ها هرگز..... ...من بودن آنهایی را میخواهم که حتی یادشان زندگی را زیباتر می کند... پس همیشه باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ســــــریــا هم هستن دارن تو کـــفـــمــون حباب بازی میکنن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواي عزيزشي؟ يادور شو ياكور شو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هیچ چیز سرجایش نیست! جز تو..... چه زیبا جا گرفته ای در دلم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* انسان ها چوبی اند...... با دماغ عشقی دراز تر از دروغ ! نهنگ خیانت هر دم........ ژپتوی وجدانشان را می بلعد..... .....و دیگر ته هیچ قصه ای ..... پــیــنــوکــیــو آدم نمی شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلفنت بوق اشغال میزنه !!! گوشی را بد گذاشته ای یا دلت را ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيشکي اشک آدماي مغرورو نميبينه چون اونا يا زير بارون گريه ميکنن يا زير دوش حموم هيشکي آدماي مغرورو نميفهمه اما يادت باشه اونا ازهمه ضعيفترن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل رفتن به جهنم این دیالوگ را خواهم گفت : خدایا ببخش که ناامیدت کردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻴــــﺸﻪ ﺧـــﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ! ﮐﭙـــــــﻲ 100ﺗﻮﻣــــﻦ ﺑﻴــــﺸﺘﺮ ﻧﻴـــﺴﺖ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه روزهايي هستم كه مهربان ميشوي... حتي اگر ندانم چرا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه صدایم را بالا بردم صدایش را پایین آورد . آخر سر همه چیز به فریادهای دیوانه وار من و سکوت گوش خراش او انجامید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لباسم بیشترین عمرش را توی کمد لباسم بود این هم نتیجه بهترین بودن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغا دسته كليده من سه تاكليد بيشترنداره،اومدم دروبازكنم اولي بازنشد،دومي نشد،سومي نشد دوباره اولي نشد،دومي نشد،سومي نشد باز دوباره اولي نشد،دومي نشد،سومي شد... دوستان من ديگه صحبتي ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب . . برای فرار از "بیداری" باشد . . تمام شده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎﻫﯿﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺎاﺯﮐﻮﺳﻪ ﻫﺎﻭﺣﺸﯽ ﺗﺮﻧﺪ ﺑﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﮔﺮﮒ ﻫﺎﺭﺍﻣﯿﺪﺭﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺯﺳﺎﯾﻪ ﻫﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين دنيا هيچ كس سرش شلوغ نيست!!!همه چيز به الويت ها برميگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ها فراموش میشوند ولی همدرد ها هرگز..... ...من بودن آنهایی را میخواهم که حتی یادشان زندگی را زیباتر می کند... پس همیشه باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ســــــریــا هم هستن دارن تو کـــفـــمــون حباب بازی میکنن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواي عزيزشي؟ يادور شو ياكور شو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هیچ چیز سرجایش نیست! جز تو..... چه زیبا جا گرفته ای در دلم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* انسان ها چوبی اند...... با دماغ عشقی دراز تر از دروغ ! نهنگ خیانت هر دم........ ژپتوی وجدانشان را می بلعد..... .....و دیگر ته هیچ قصه ای ..... پــیــنــوکــیــو آدم نمی شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلفنت بوق اشغال میزنه !!! گوشی را بد گذاشته ای یا دلت را ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيشکي اشک آدماي مغرورو نميبينه چون اونا يا زير بارون گريه ميکنن يا زير دوش حموم هيشکي آدماي مغرورو نميفهمه اما يادت باشه اونا ازهمه ضعيفترن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل رفتن به جهنم این دیالوگ را خواهم گفت : خدایا ببخش که ناامیدت کردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻴــــﺸﻪ ﺧـــﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ! ﮐﭙـــــــﻲ 100ﺗﻮﻣــــﻦ ﺑﻴــــﺸﺘﺮ ﻧﻴـــﺴﺖ...