بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده میخواست کنار بکشه ولی الان کنار کناریمون پارک دوبل زده تازه ریختن رو هم واسه تخریب ما !والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعـــضـــیـا عــلـــاوه بــر ایـنــکـه آدم نــیـستـن آدم بــشــو هــم نـیــســتــن مــتـــاسـفــانــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله ای هست که میگه : عذاب مخ خالی رو پاها باید بکشن! اگه به عمق مسئله توجه کنین چیزای زیادی می فهمین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی با ارزشه،چون خالی از آدمای بی ارزشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا مثل آخر سس خرسين! . . . . . . . . .. فقط ترتر ميكنن , بدون اين كه بازدهي داشته باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی... حتی از راه دور هم  وقتی بهت فکر میکنم ... دلم قرص میشه که هستی  آروم میشم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـه دیـگ مـاکـارونـی حـرفـی واس گـفـتن نـداره  وخـتـی سیـب زمـینـــــی زعـفـرونـی تـه دیـگ ِ بـرنـج بـاشـه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گااااااهي بايد گذشت  نه از حرفها  بلكه از خيلي آدمها ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندبزن.... برامدگی گونه هایت توان ان رادارد که امیدرفته رابازگرداند تجربه ثابت کرده است که گاهی قوسی کوچک میتواندمعماری بنایی رانجات دهد...... لبخندبزن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک نبودن ابدی میخواهد! نبودنی از جنس تا ابد بودن های تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✚ چَنـد قَدم مانـده بـود عاشقتـــ بشـم . . . ☈ اگـر ایـن اینترنتـــ لعنتــی قط نمیشُـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا ازدنده های من خوب کارمیکنه! یکی دنده لجم!!یکی دنده چپم!! ترمزو کلاج هم نداریم فقط گااااز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشته های کلکول  . . . باید "حافظه" مو فرمت کنم ، "خیلی"ها الکی خاطره "پر" کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشته های کلکول . . . یک نمیدونم هست که ، باعث میشه بگی هنوز "دوستش دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـدران دو دسـته هـسـتـن :  دسـه اول مـو بـلـندان دسـه دوم مـو بـلـندان اصـن چـه مـعنـی مـیـده دخـدر مـو تـا کـمـر نـداشـه باشـه والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتي هاي خود راباخوشحال كردن ديگران ازياد ببريم، زيراباارزش ترين انسان كسي است كه دنيارا مايه ارزش خود نداند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده میخواست کنار بکشه ولی الان کنار کناریمون پارک دوبل زده تازه ریختن رو هم واسه تخریب ما !والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعـــضـــیـا عــلـــاوه بــر ایـنــکـه آدم نــیـستـن آدم بــشــو هــم نـیــســتــن مــتـــاسـفــانــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله ای هست که میگه : عذاب مخ خالی رو پاها باید بکشن! اگه به عمق مسئله توجه کنین چیزای زیادی می فهمین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی با ارزشه،چون خالی از آدمای بی ارزشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا مثل آخر سس خرسين! . . . . . . . . .. فقط ترتر ميكنن , بدون اين كه بازدهي داشته باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی... حتی از راه دور هم  وقتی بهت فکر میکنم ... دلم قرص میشه که هستی  آروم میشم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـه دیـگ مـاکـارونـی حـرفـی واس گـفـتن نـداره  وخـتـی سیـب زمـینـــــی زعـفـرونـی تـه دیـگ ِ بـرنـج بـاشـه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گااااااهي بايد گذشت  نه از حرفها  بلكه از خيلي آدمها ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندبزن.... برامدگی گونه هایت توان ان رادارد که امیدرفته رابازگرداند تجربه ثابت کرده است که گاهی قوسی کوچک میتواندمعماری بنایی رانجات دهد...... لبخندبزن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک نبودن ابدی میخواهد! نبودنی از جنس تا ابد بودن های تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✚ چَنـد قَدم مانـده بـود عاشقتـــ بشـم . . . ☈ اگـر ایـن اینترنتـــ لعنتــی قط نمیشُـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا ازدنده های من خوب کارمیکنه! یکی دنده لجم!!یکی دنده چپم!! ترمزو کلاج هم نداریم فقط گااااز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشته های کلکول  . . . باید "حافظه" مو فرمت کنم ، "خیلی"ها الکی خاطره "پر" کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشته های کلکول . . . یک نمیدونم هست که ، باعث میشه بگی هنوز "دوستش دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـدران دو دسـته هـسـتـن :  دسـه اول مـو بـلـندان دسـه دوم مـو بـلـندان اصـن چـه مـعنـی مـیـده دخـدر مـو تـا کـمـر نـداشـه باشـه والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتي هاي خود راباخوشحال كردن ديگران ازياد ببريم، زيراباارزش ترين انسان كسي است كه دنيارا مايه ارزش خود نداند.