بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش اگه خریدنی بود حتما برات میخریدم!! ولی نمیشه خریدش!! چقدر خوبه که خودت یه ذره داشته باشی!! همش یه جو!!! يه جو معرفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه غم ها تو را در بر گرفت و احساس تنهایی به تو دست داددستهایت رت به سوی پنجره دراز کن و" فریاد بزن پیشی بیا منو بخور.....!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او را با آخرین سیگاری که به یادش کشیدم به ته کفشم سپردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس نبودنت هیچ اهمیتی ندارد ,دیگر نه مشترکی نه مورد نظر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از این کوچکترین حادثه ای ,طوفانی برای این کشتی نوپای ما بود حال چه شده که برخورد به کوه یخی ام حتی یک منفذ در این عرشه ی فرسوده ایجاد نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین هدف و آرزو یک قدم فاصله هست! آن هم چیزی نیست جز "اراده"...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مارا به انجام کارهای بزرگ امر نمیکند! تنها کارهای کوچک با عشقی بزرگ... مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو شکر! بعد از این همه زندگی،من هم یه چیز شدم... "فراموش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول احسان علیخانی: دعوایی که پدرو پسراتوخونه باهم دارن سرکولر رستم وسهراب باهم نداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید همیشه دور بود... نزدیکی کوری می آورد... نزدیکی خواب می آورد عادت... باید همیشه دور بود...! (نزدیکی گند بالا می آورد...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز زیبایی چیزدیگری نداشتی...یقین دارم دلت هم قرضی بود!.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم شرم دارم ک سیری ام را با ترازوی کودک گرسنه ی کنار پیاده رو وزن میکنم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاي "خوب" هايي كه دل آدم را قرص ميكردند... قرص هايي كه حال آدم را خوب ميكنند گرفته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم پرت دنیای خودم بود نمیدیدم چقدر بی تاب بودی تورو داشتم، ولی تو خواب بودم نفهمیدم چرا بی خواب بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه دیدار نزدیک است... باز میلرزد دلم دستم باز گویی در جهان دیگری هستم های به غفلت نپریشی مویکم رادست نخراشی صورتم را تیغ و آبرویم نریزی دل  لحظه دیدار نزدیک است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫــﺎ ﺭﻋــــﺎﯾﺖ ﮐﻨــﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﺗﺮﻣــﺰ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺷﻤــــﺎ ﻣﻘﺼــﺮﯾـﺪ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش اگه خریدنی بود حتما برات میخریدم!! ولی نمیشه خریدش!! چقدر خوبه که خودت یه ذره داشته باشی!! همش یه جو!!! يه جو معرفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه غم ها تو را در بر گرفت و احساس تنهایی به تو دست داددستهایت رت به سوی پنجره دراز کن و" فریاد بزن پیشی بیا منو بخور.....!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او را با آخرین سیگاری که به یادش کشیدم به ته کفشم سپردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس نبودنت هیچ اهمیتی ندارد ,دیگر نه مشترکی نه مورد نظر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از این کوچکترین حادثه ای ,طوفانی برای این کشتی نوپای ما بود حال چه شده که برخورد به کوه یخی ام حتی یک منفذ در این عرشه ی فرسوده ایجاد نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین هدف و آرزو یک قدم فاصله هست! آن هم چیزی نیست جز "اراده"...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مارا به انجام کارهای بزرگ امر نمیکند! تنها کارهای کوچک با عشقی بزرگ... مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو شکر! بعد از این همه زندگی،من هم یه چیز شدم... "فراموش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول احسان علیخانی: دعوایی که پدرو پسراتوخونه باهم دارن سرکولر رستم وسهراب باهم نداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید همیشه دور بود... نزدیکی کوری می آورد... نزدیکی خواب می آورد عادت... باید همیشه دور بود...! (نزدیکی گند بالا می آورد...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز زیبایی چیزدیگری نداشتی...یقین دارم دلت هم قرضی بود!.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم شرم دارم ک سیری ام را با ترازوی کودک گرسنه ی کنار پیاده رو وزن میکنم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاي "خوب" هايي كه دل آدم را قرص ميكردند... قرص هايي كه حال آدم را خوب ميكنند گرفته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم پرت دنیای خودم بود نمیدیدم چقدر بی تاب بودی تورو داشتم، ولی تو خواب بودم نفهمیدم چرا بی خواب بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه دیدار نزدیک است... باز میلرزد دلم دستم باز گویی در جهان دیگری هستم های به غفلت نپریشی مویکم رادست نخراشی صورتم را تیغ و آبرویم نریزی دل  لحظه دیدار نزدیک است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫــﺎ ﺭﻋــــﺎﯾﺖ ﮐﻨــﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﺗﺮﻣــﺰ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺷﻤــــﺎ ﻣﻘﺼــﺮﯾـﺪ . . .