بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا ... با خورشید ... درد می آید ... ، با ماه ... آه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ ﺑﻪ " ﺟﻬﻨﻤﺖ " ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ " ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﯿﻢ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا كمكم كن اگه يه وقتي يه جايي چيزي شكوندم "دل" نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی مرا خواست . . . بگویید رفته !اگر پرسید کجا؟بگویید رفته دم در آشغال بزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهایم بی تو بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد که به جوانی از دست رفته اش فکر می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا قبل ماه رمضان این شیر آب خونمون و وقتی باز میکردیم انگار که شیر سماور و باز کردی. انقدر که گرم بود ولی الانه تو ماه رمضون سر ظهر وقتی باز میکنی انگار دستتو گرفتی زیر آب سردکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهانه ایست تا دست های کسی که دوستش داری بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالش بدبود... رفتم توزندگیش حالش خوب شد‏... رفت توزندگی یکی دیگه‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد, مرا انتخاب کرد... من ,تو را... تو, رفتن را... آسوده برو!دلواپس نباش... من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز میمیرم و فردا ققنوسی جدیدم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در پناه خدایی هستی که برای دادن بهترین ها به تو هیچ گاه دیر نمیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالــم خـوب اسـت … مـثل پدربزرگ کـه گفت :حالم خوب اسـت اما مــُـرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله کرد . . . . شکست . . . . بند زد . . . . .  خط زد . . . . .  خلاصه راحت شد ارث پدرش که نبود  دل من بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است ومن قدری ندارم چه سازم توشه ی قبری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کلاهت را به هوا بینداز که من دیگر جان بازی کردن ندارم. تو بردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاتقنطوا من رحمة الله از رحمت خدا نا امید نشیددر حقیقت خدا همه گناهان را می آمرزد همانا او بسیار آمرزنده و مهربان است(زمر/53)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا ... با خورشید ... درد می آید ... ، با ماه ... آه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ ﺑﻪ " ﺟﻬﻨﻤﺖ " ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ " ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﯿﻢ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا كمكم كن اگه يه وقتي يه جايي چيزي شكوندم "دل" نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی مرا خواست . . . بگویید رفته !اگر پرسید کجا؟بگویید رفته دم در آشغال بزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهایم بی تو بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد که به جوانی از دست رفته اش فکر می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا قبل ماه رمضان این شیر آب خونمون و وقتی باز میکردیم انگار که شیر سماور و باز کردی. انقدر که گرم بود ولی الانه تو ماه رمضون سر ظهر وقتی باز میکنی انگار دستتو گرفتی زیر آب سردکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهانه ایست تا دست های کسی که دوستش داری بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالش بدبود... رفتم توزندگیش حالش خوب شد‏... رفت توزندگی یکی دیگه‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد, مرا انتخاب کرد... من ,تو را... تو, رفتن را... آسوده برو!دلواپس نباش... من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز میمیرم و فردا ققنوسی جدیدم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در پناه خدایی هستی که برای دادن بهترین ها به تو هیچ گاه دیر نمیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالــم خـوب اسـت … مـثل پدربزرگ کـه گفت :حالم خوب اسـت اما مــُـرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله کرد . . . . شکست . . . . بند زد . . . . .  خط زد . . . . .  خلاصه راحت شد ارث پدرش که نبود  دل من بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است ومن قدری ندارم چه سازم توشه ی قبری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کلاهت را به هوا بینداز که من دیگر جان بازی کردن ندارم. تو بردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاتقنطوا من رحمة الله از رحمت خدا نا امید نشیددر حقیقت خدا همه گناهان را می آمرزد همانا او بسیار آمرزنده و مهربان است(زمر/53)