بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَولين قَدم براي يک زندگي خوب تَرک کردن دُنياي مَجازي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی و مردانگی هیچ ربطی به هم ندارند! گول شکل ظاهری کلمات را نخورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکمتر از آنم که برای تنها نبودنم  آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت عشق تورو نداشتم  ببخش اگه واسه تو کم گذاشتم  ببخش اگه تو موندی من رفتم هوامو داشتی هواتو نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه اومده هندونه به شرط چاقو بخره از وانتی، یارو چاقو زده میگه خوبه؟ زنه میگه خوبه ازهمین یه سالمشو بدین. یارو یه نگا به زنه کرد یه نگا به چاقو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردان اینجا نگاه نکن... اسمشان مرد است:من اگر خوردم  زمین به نامردی همین مردان  بود... زمین مرد بود که مرا بلند کرد... خودت را زمین بزن:اما دست مردان اینجا را نگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایــــــــــم! میگویند خوش بحالت که خوشحالی ! نمیدانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن مـــــــــــــــــــن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته های دور را خواهم بخشید... زیرا همچون کفشهای کودکیم نه تنها برایم کوچکند.. بلکه با انها برای برداشتن گامهای بلند عاجزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دوست دارم تو را داشته باشم تا اینکه تو را دوست داشته باشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را آرزو نمیکنم دوست دارم با دل خودت بمانی...نه آرزوی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر قطارم و مسافر من در آن نیست و من در ایستگاه نیستم روی ریلم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اگه تو زندگیت ته هم کشیدی ... بشین با ته دیگش حال کن ... هی نشین بگو من به آخرش رسیدم ... !! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت خرم میکنه ، دوریت سگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفش هايم رانده بكذار تا با باي لخت روي خار ها حركت كنم و از تاول هايم درس عبرت بكيرم. ما كجاو عاشقي كجا‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد به بعضيا گفت:  ميدونستي اگه من بد بشم...بد،بدميشم...بعد،بد بشم...بد ميشه برات...؟ پس تا بد نشدم...بدنشده برات... از رندگيم برووو بيروون....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودمان است که عشق و احساسمان را صرف کسانی میکنیم که از زندگی به جز خواب و علف روزانه چیز دیگری نمیخواهند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَولين قَدم براي يک زندگي خوب تَرک کردن دُنياي مَجازي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی و مردانگی هیچ ربطی به هم ندارند! گول شکل ظاهری کلمات را نخورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکمتر از آنم که برای تنها نبودنم  آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت عشق تورو نداشتم  ببخش اگه واسه تو کم گذاشتم  ببخش اگه تو موندی من رفتم هوامو داشتی هواتو نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه اومده هندونه به شرط چاقو بخره از وانتی، یارو چاقو زده میگه خوبه؟ زنه میگه خوبه ازهمین یه سالمشو بدین. یارو یه نگا به زنه کرد یه نگا به چاقو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردان اینجا نگاه نکن... اسمشان مرد است:من اگر خوردم  زمین به نامردی همین مردان  بود... زمین مرد بود که مرا بلند کرد... خودت را زمین بزن:اما دست مردان اینجا را نگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایــــــــــم! میگویند خوش بحالت که خوشحالی ! نمیدانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن مـــــــــــــــــــن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته های دور را خواهم بخشید... زیرا همچون کفشهای کودکیم نه تنها برایم کوچکند.. بلکه با انها برای برداشتن گامهای بلند عاجزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دوست دارم تو را داشته باشم تا اینکه تو را دوست داشته باشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را آرزو نمیکنم دوست دارم با دل خودت بمانی...نه آرزوی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر قطارم و مسافر من در آن نیست و من در ایستگاه نیستم روی ریلم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اگه تو زندگیت ته هم کشیدی ... بشین با ته دیگش حال کن ... هی نشین بگو من به آخرش رسیدم ... !! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت خرم میکنه ، دوریت سگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفش هايم رانده بكذار تا با باي لخت روي خار ها حركت كنم و از تاول هايم درس عبرت بكيرم. ما كجاو عاشقي كجا‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد به بعضيا گفت:  ميدونستي اگه من بد بشم...بد،بدميشم...بعد،بد بشم...بد ميشه برات...؟ پس تا بد نشدم...بدنشده برات... از رندگيم برووو بيروون....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودمان است که عشق و احساسمان را صرف کسانی میکنیم که از زندگی به جز خواب و علف روزانه چیز دیگری نمیخواهند...