بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘـــﺮﯼ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺩﺭﻭﻏــﻬـﺎﺕ ﻓــﺮﯾـﺐ ﺩﺍﺩﯼ ﻗــﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺑـﮕــــﯽ ﭼـــﻘـﺪﺭ ﺍﺣـــﻤـﻖ ﺑـــﻮﺩ ﺯﻳـــﺮ ﻟــﺐ ﺑــﻪ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑـــﮕـﻮ ﭼـــﻘـﺪﺭ ﻣــﻦ ﺁﺷــﻐــﺎﻟــﻢ ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار غریبی است نازنین!!!این روزها کوه به کوه میرسد اما آدم به آدم....نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بَعــضیـا بــایـِد گُفــت : کــآش شعورت هَم مثـل لیســت دوستــات هَــر روز بهــش اِضـافه میــشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو خودش مریخ رو هم دیده اون وقت دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده میگرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد توسیگار که نه ! کبریت راترک کرده ام ! سیگار راباسیگارروشن میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اینقدر که به سمت گوشی هایمان میرویم کمی هم به سمت قران میرفتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَــسـتــه اونــے نیســتــ ڪہ خـوابــیــده اونـــیـــه ڪہ نـمـیـتـونـه بـخــوابــه . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که در لابلای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کنند احترام بگذارید. اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آنها نیاز دارید هرگز به مشغله شان نگاه نمیکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیه همه.... یکی هست که نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن: گذشته ها گذشته,گذشته برنگشته...... بچه تر بوديم باورمون شد پس چرا بازتابش داره امروز و فرداهامون رو ميسوزونه???!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من/ دهقان فداکاری شده ام ... که تمام وجودش را به آتش کشیده، روبرویت ... و تو .... قطاری که ... چشم ِ دیدن مرا ... ندارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنـم که نیــــستی ..؛ مگـر مغـول ها یک قـرن تمـام حمله نکردنـد ..؟ مگر نگـذشت ..؟ نبـودن تـو هـم مـی گـذرد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فایده بجنگیم در راه کسانی که هنگام جنگ ود را بخواب میزنند?!! و بعد از مرگت روی مزارت شمشیر ب دست سوگند انتقام میخورند?!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی به دنیا بی اعتماد شدم که کبریتی دستم را سوزاند که روش نوشته بود بی خطر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــمــگیــنـــــم ... مــثل حــس نــقـــــاشـــی كـــه ، مــعــشــوقــــه اش نـــــابــیــنـــــاســـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر رو مخم بود بهش 40 هزار تومن قرض دادم الان 3 ساله ازش خبر ندارم :| ..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘـــﺮﯼ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺩﺭﻭﻏــﻬـﺎﺕ ﻓــﺮﯾـﺐ ﺩﺍﺩﯼ ﻗــﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺑـﮕــــﯽ ﭼـــﻘـﺪﺭ ﺍﺣـــﻤـﻖ ﺑـــﻮﺩ ﺯﻳـــﺮ ﻟــﺐ ﺑــﻪ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑـــﮕـﻮ ﭼـــﻘـﺪﺭ ﻣــﻦ ﺁﺷــﻐــﺎﻟــﻢ ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار غریبی است نازنین!!!این روزها کوه به کوه میرسد اما آدم به آدم....نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بَعــضیـا بــایـِد گُفــت : کــآش شعورت هَم مثـل لیســت دوستــات هَــر روز بهــش اِضـافه میــشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو خودش مریخ رو هم دیده اون وقت دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده میگرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد توسیگار که نه ! کبریت راترک کرده ام ! سیگار راباسیگارروشن میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اینقدر که به سمت گوشی هایمان میرویم کمی هم به سمت قران میرفتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَــسـتــه اونــے نیســتــ ڪہ خـوابــیــده اونـــیـــه ڪہ نـمـیـتـونـه بـخــوابــه . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که در لابلای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کنند احترام بگذارید. اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آنها نیاز دارید هرگز به مشغله شان نگاه نمیکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیه همه.... یکی هست که نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن: گذشته ها گذشته,گذشته برنگشته...... بچه تر بوديم باورمون شد پس چرا بازتابش داره امروز و فرداهامون رو ميسوزونه???!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من/ دهقان فداکاری شده ام ... که تمام وجودش را به آتش کشیده، روبرویت ... و تو .... قطاری که ... چشم ِ دیدن مرا ... ندارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنـم که نیــــستی ..؛ مگـر مغـول ها یک قـرن تمـام حمله نکردنـد ..؟ مگر نگـذشت ..؟ نبـودن تـو هـم مـی گـذرد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فایده بجنگیم در راه کسانی که هنگام جنگ ود را بخواب میزنند?!! و بعد از مرگت روی مزارت شمشیر ب دست سوگند انتقام میخورند?!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی به دنیا بی اعتماد شدم که کبریتی دستم را سوزاند که روش نوشته بود بی خطر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــمــگیــنـــــم ... مــثل حــس نــقـــــاشـــی كـــه ، مــعــشــوقــــه اش نـــــابــیــنـــــاســـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر رو مخم بود بهش 40 هزار تومن قرض دادم الان 3 ساله ازش خبر ندارم :| ..!