بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطای دید یعنی چی؟ یعنی طرف هیچ خری نیست..... ما زیادی گنده می بینیمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزدگیر در ایــران عبارت است از: وسیــله ای بــرای یافــتن صاحبــِـ خــودرویی که بــدجا پارکــ کرده ، و گــرنه هــمه ی ماشیـــنایی که دزدیــده میــشن دزدگیـــر دارن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بابام وقتی یهو از خواب میپره دنبال کنترل تلویزیون میگرده ، کاری هم نداره چند نفر دارن اون فیلمو میبینن ؛ کانالو عوض میکنه دوباره میگیره میخوابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبانی که حق را نگوید فقط به درد لیسیدن بستنی قیفی می خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم، سنگ قبر احساس ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داستان غریبیست داستان زندگی! دستی که داس را برداشت همان دستیست که گندم را کاشته بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم جدایی رو رو قلبم نوشتم نپرس دلیل این کار را تو که به اندازه ی من عاشق نبودی ونشده ای  دلیل گریه هایم را نپرس ولم کن سر به بیراهه گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و تــابــوت جعــبه ی کمــک هـای آخـــریــه بـود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم لرزید...آب پاکی که روی دستم ریختی سرد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینا که یه تار موی همسرشون رو به یه دنیا نمیدن ، اگه همونو تو غذا پیدا کنن ؟ صداتونو نمیشنوم ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي حاله بدي، كه آدم حالش از حال خودش بهم بخوره... الان من تو همچين حاليم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجواب حرفهاى بعضى ها فقط بايدبگى:....خودتى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم...! همه چي ديگه بينمون تموم شد... همين......................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از همان کودکی اسیر دست نویسندگان شدیم ! وگرنه کدام روباه پنیر میخورد ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که همه چی غلطه... درست بودن هم غلطه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من موندم حافظ چه آپشني داشته که سعدي نداره بشه باهاش فال گرفت..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطای دید یعنی چی؟ یعنی طرف هیچ خری نیست..... ما زیادی گنده می بینیمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزدگیر در ایــران عبارت است از: وسیــله ای بــرای یافــتن صاحبــِـ خــودرویی که بــدجا پارکــ کرده ، و گــرنه هــمه ی ماشیـــنایی که دزدیــده میــشن دزدگیـــر دارن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بابام وقتی یهو از خواب میپره دنبال کنترل تلویزیون میگرده ، کاری هم نداره چند نفر دارن اون فیلمو میبینن ؛ کانالو عوض میکنه دوباره میگیره میخوابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبانی که حق را نگوید فقط به درد لیسیدن بستنی قیفی می خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم، سنگ قبر احساس ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داستان غریبیست داستان زندگی! دستی که داس را برداشت همان دستیست که گندم را کاشته بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم جدایی رو رو قلبم نوشتم نپرس دلیل این کار را تو که به اندازه ی من عاشق نبودی ونشده ای  دلیل گریه هایم را نپرس ولم کن سر به بیراهه گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و تــابــوت جعــبه ی کمــک هـای آخـــریــه بـود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم لرزید...آب پاکی که روی دستم ریختی سرد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینا که یه تار موی همسرشون رو به یه دنیا نمیدن ، اگه همونو تو غذا پیدا کنن ؟ صداتونو نمیشنوم ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي حاله بدي، كه آدم حالش از حال خودش بهم بخوره... الان من تو همچين حاليم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجواب حرفهاى بعضى ها فقط بايدبگى:....خودتى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم...! همه چي ديگه بينمون تموم شد... همين......................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از همان کودکی اسیر دست نویسندگان شدیم ! وگرنه کدام روباه پنیر میخورد ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که همه چی غلطه... درست بودن هم غلطه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من موندم حافظ چه آپشني داشته که سعدي نداره بشه باهاش فال گرفت..