بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا گفت و آموختم ؛  اگر دل بستی محکم نبند ...! او می رود و تو میمانی و یک گره کور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتــــــــــ ــــ ــــی روز مرگ هم تفآهم نخواهیم داشت، من سفیــــ ـــــ ــــــد می پوشم.... و تو ســـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــیاه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لحظه ای ، روزگارم امد و رفت روزهایم سپری شدند به آينه نگا کردم  يعني من اينم؟؟؟؟؟ یه پیرمرد...!! زنگی همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخي است؛ولي...
عشقم و آن غريبه ب هم مي آيند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس آدمی که دو ماه دیگه به خدمت سربازی اعزام میشه مثل حس آدمیه که دو ماه دیگه بیشتر زنده نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـایـد چـیـزایـی کـه مـیـخـوایـم واسمـون اتـفـاق بـیـفـتـن و نـمـیـفـتـن واسه ایـنـه کـه در حـد مـا نـیـستـن ، از اون بـهـتـر لـیـاقـت مـاسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــداوندااا چــشم های من قـادر به دیدنــــ اینـــ همه زیبایی نیستـــ .. !! آنها را بــگیر تا حداقل مرتـــکب گناه نشــوم .. .. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم باید کارگردان میشدم !هر کسی که به من میرسد بازیگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شوهري كه يك زن مي تواند اختيار كند،يك مرد باستانشناس است؛چرا كه با بالا رفتن سن زن،علاقه ي شوهر به او نيز بالا مي رود! آْگاتا كريستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشخاص حقايق را چنان مي پردازند و مي پرورانند كه صد رحمت به دروغ!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باز مانده ی یک  "قصـــــــــــه ام .. " همان " یـــــکــی ..." که هرگز " نبـــــــــود..! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر گاندی در مورد هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطرناک هستند: ثروت بدون زحمت دانش بدون شخصیت علم بدون انسانیت سیاست بدون شرافت لذت بدون وجدان تجارت بدون اخلاق و عبادت بدون ایثار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازسخت ترین کارها پاک کردن مسیج هاییه که یه روزی برات یه دنیا معنی داشت !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یـعـنـی: صـدای فـنـر تـخـت . . . وقـتـی کـه بـچـه هـات روش ورجـه وورجـه مـیـکـنـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب جان ثانیه هایی ک در فراغ چشمانت میگذرند،دل کوچکم تنگ نگاه پاک توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدمای جذاب حافظه ی ضعیفی دارن … ببخشید چی داشتم می گفتم ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا گفت و آموختم ؛  اگر دل بستی محکم نبند ...! او می رود و تو میمانی و یک گره کور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتــــــــــ ــــ ــــی روز مرگ هم تفآهم نخواهیم داشت، من سفیــــ ـــــ ــــــد می پوشم.... و تو ســـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــیاه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لحظه ای ، روزگارم امد و رفت روزهایم سپری شدند به آينه نگا کردم  يعني من اينم؟؟؟؟؟ یه پیرمرد...!! زنگی همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخي است؛ولي...
عشقم و آن غريبه ب هم مي آيند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس آدمی که دو ماه دیگه به خدمت سربازی اعزام میشه مثل حس آدمیه که دو ماه دیگه بیشتر زنده نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـایـد چـیـزایـی کـه مـیـخـوایـم واسمـون اتـفـاق بـیـفـتـن و نـمـیـفـتـن واسه ایـنـه کـه در حـد مـا نـیـستـن ، از اون بـهـتـر لـیـاقـت مـاسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــداوندااا چــشم های من قـادر به دیدنــــ اینـــ همه زیبایی نیستـــ .. !! آنها را بــگیر تا حداقل مرتـــکب گناه نشــوم .. .. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم باید کارگردان میشدم !هر کسی که به من میرسد بازیگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شوهري كه يك زن مي تواند اختيار كند،يك مرد باستانشناس است؛چرا كه با بالا رفتن سن زن،علاقه ي شوهر به او نيز بالا مي رود! آْگاتا كريستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشخاص حقايق را چنان مي پردازند و مي پرورانند كه صد رحمت به دروغ!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باز مانده ی یک  "قصـــــــــــه ام .. " همان " یـــــکــی ..." که هرگز " نبـــــــــود..! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر گاندی در مورد هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطرناک هستند: ثروت بدون زحمت دانش بدون شخصیت علم بدون انسانیت سیاست بدون شرافت لذت بدون وجدان تجارت بدون اخلاق و عبادت بدون ایثار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازسخت ترین کارها پاک کردن مسیج هاییه که یه روزی برات یه دنیا معنی داشت !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یـعـنـی: صـدای فـنـر تـخـت . . . وقـتـی کـه بـچـه هـات روش ورجـه وورجـه مـیـکـنـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب جان ثانیه هایی ک در فراغ چشمانت میگذرند،دل کوچکم تنگ نگاه پاک توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدمای جذاب حافظه ی ضعیفی دارن … ببخشید چی داشتم می گفتم ؟