بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـادش بـخـیـر ... آرزومـون ایـن بـود کـه وقـتـی از دوسـتـمـون مـی پـرسـیـم درسـتـون کـجـاسـت اونـا یـه درس از مـا عـقـب تـر بـاشـن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هر چه دويديم به مقصد نرسيديم... از عشق به جز مزه ى تلخش نچشيديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم را ببرم خانه... باید ببرم صورتش را بشویم... ببرم دراز بکشد... دلداریش بدهم تا انقدر فکر نکند... بگویم نگران نباش میگذرد... باید خودم را ببرم بخوابد... (من)خسته است!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگرحس روييدن درونش باشد در كوير هم رشد ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فکر کردن به هر الاغی ذهن خود را تبدیل به باغ وحش نکنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش ضد نگرانی : بدون ترس و صادقانه وضعیت را بسنجیدو دریابید در صورت شکست دچار چه مشکلی خواهید شد . بدترین نتایج ممکن را بپذیرید و بکوشید بر این نتایج غلبه کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان دادن به گفتگوهای درون یعنی رسیدن به آرامش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست! عیبی ندارد شکستنی است دیگر، می شِکند! اصلا فدای سَرت، قضا و بلا بود از سَرت دور شد... اشکم بی امان می ریزد! مهم نیست! آب روشنی است! خانه ات تا ابد روشَن *عشق من*...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن روحم آب می شود و می رود آرام آرام در یک ترانه تنهایی باز هم کنار پرتگاه از لبانم عشق جاری است همچون مواد گداخته بر قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ هیچ وقت نترسیدم.... اما اما از بی تو بودن ها  از زندگی کردن بی تو خیلی میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شوق رسیدن به همان فردایست که نخواهد آمد تو نه در دیروزی و نه در فردایی ظرف امروز پر از بودن توست زندگی را دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی هیشکی نمیتونه یه کاری رو انجام بده اونوقت شما با کمال خونسردی انجامش بدین چه غروری میگیرتتون ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش جوانی هم المثنی داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید؛پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز بدست آورم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بیشعور ترین و زبون نفهم ترین قسمتهای ویندوز اونجاست که پیغام میده low disk space ینی لامصب هر چی بهش میگی باشه فهمیدم بازم حرف خودشو تکرار میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی امید آخرین چیزی است که می میرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـادش بـخـیـر ... آرزومـون ایـن بـود کـه وقـتـی از دوسـتـمـون مـی پـرسـیـم درسـتـون کـجـاسـت اونـا یـه درس از مـا عـقـب تـر بـاشـن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هر چه دويديم به مقصد نرسيديم... از عشق به جز مزه ى تلخش نچشيديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم را ببرم خانه... باید ببرم صورتش را بشویم... ببرم دراز بکشد... دلداریش بدهم تا انقدر فکر نکند... بگویم نگران نباش میگذرد... باید خودم را ببرم بخوابد... (من)خسته است!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگرحس روييدن درونش باشد در كوير هم رشد ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فکر کردن به هر الاغی ذهن خود را تبدیل به باغ وحش نکنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش ضد نگرانی : بدون ترس و صادقانه وضعیت را بسنجیدو دریابید در صورت شکست دچار چه مشکلی خواهید شد . بدترین نتایج ممکن را بپذیرید و بکوشید بر این نتایج غلبه کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان دادن به گفتگوهای درون یعنی رسیدن به آرامش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست! عیبی ندارد شکستنی است دیگر، می شِکند! اصلا فدای سَرت، قضا و بلا بود از سَرت دور شد... اشکم بی امان می ریزد! مهم نیست! آب روشنی است! خانه ات تا ابد روشَن *عشق من*...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن روحم آب می شود و می رود آرام آرام در یک ترانه تنهایی باز هم کنار پرتگاه از لبانم عشق جاری است همچون مواد گداخته بر قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ هیچ وقت نترسیدم.... اما اما از بی تو بودن ها  از زندگی کردن بی تو خیلی میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شوق رسیدن به همان فردایست که نخواهد آمد تو نه در دیروزی و نه در فردایی ظرف امروز پر از بودن توست زندگی را دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی هیشکی نمیتونه یه کاری رو انجام بده اونوقت شما با کمال خونسردی انجامش بدین چه غروری میگیرتتون ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش جوانی هم المثنی داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید؛پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز بدست آورم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بیشعور ترین و زبون نفهم ترین قسمتهای ویندوز اونجاست که پیغام میده low disk space ینی لامصب هر چی بهش میگی باشه فهمیدم بازم حرف خودشو تکرار میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی امید آخرین چیزی است که می میرد.