بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهاي ما هنوز ناتمام... تا نگاه مي کني: وقت رفتن است بازهم همان حکايت هميشگي ! لحظه ي عظيمت تو ناگزير مي شود آي... ناگهان چقدر زود دير مي شود! قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با این همه تقصیر من نبود که با این همه... با این همه امید قبولی در امتحان سادهْ تو رد شدم قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد . جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید محبت و معرفتتو قطره قطره با قطره چکون بدی چون جنبه همشو یکجا ندارن … یه دفعه میزنن زیر همه چیز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نفهمیدیم این دخترا که موهاشون رو میزنن بالا از چی استفاده میکنند عایا !! تخم مرغ ! قوطی شیر خشک ! دمپایی ! یا مخلوطی از اینها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرگار زندگی خوب دورم زد دور زدنش به کنار... نوک پرگار خیلی تیز بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد! باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او! در قفس را ببند تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد. نه پر و بال ریخته اش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکات تندرستی : کرفس حاوی ترکیبی با نام لوتئولین می باشد. ثابت شده است که این ماده می تواند با عواملی که باعث آلزایمر می شوند، مبارزه کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بیش تر احساس تنهایی کنی،...... احتمال شروع یک رابطه احمقانه بیشتر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتر از این نیست که وقتی حالت گرفته است. داری توی پیاده رو...  دست توی جیب , آهنگ عاشقونه توی گوش , سرت پایین و ... داری راه میری. سرت میخوره به این میل گرد ساختمون های نیمه کاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... سکوتم را به باران هديه کردم ... ... تمام زندگی را گريه کردم ... ... نبودی در فراق شانه هايت ... ... به هر خاکی رسيدم تکيه کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم گرفته است از این شهر ک ادمهایش همچون هوایش ناپایدارند....گاه انقدر پاک ک باورت نمیشود..گاه چنان الوده ک نفست میگیرد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از خدا ونمیترسم از کسی.....میترسم از کسی که نمی ترسد از خدا.................."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دنیا کَ ل انداختیم هر کی زود تر به آخر برسه ! دنیاهم کم آورد . من رسیدم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر شستن چشمهافايده ندارد سهرابچشم ها را بايد بست بهتر است اصلا نديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي اين كاغذ بي خط حرف ت كرده قيامت،ت مثل ترديد،ت مثل آخرطاقت،مثل تنهايي،ت مثل آخرسكوت،مثل تب،مثل آخرخيانت كه تخريب رابه جان كلمه ي مظلوم اعتماد انداخت واين روزگارمان شد!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهاي ما هنوز ناتمام... تا نگاه مي کني: وقت رفتن است بازهم همان حکايت هميشگي ! لحظه ي عظيمت تو ناگزير مي شود آي... ناگهان چقدر زود دير مي شود! قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با این همه تقصیر من نبود که با این همه... با این همه امید قبولی در امتحان سادهْ تو رد شدم قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد . جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید محبت و معرفتتو قطره قطره با قطره چکون بدی چون جنبه همشو یکجا ندارن … یه دفعه میزنن زیر همه چیز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نفهمیدیم این دخترا که موهاشون رو میزنن بالا از چی استفاده میکنند عایا !! تخم مرغ ! قوطی شیر خشک ! دمپایی ! یا مخلوطی از اینها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرگار زندگی خوب دورم زد دور زدنش به کنار... نوک پرگار خیلی تیز بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد! باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او! در قفس را ببند تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد. نه پر و بال ریخته اش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکات تندرستی : کرفس حاوی ترکیبی با نام لوتئولین می باشد. ثابت شده است که این ماده می تواند با عواملی که باعث آلزایمر می شوند، مبارزه کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بیش تر احساس تنهایی کنی،...... احتمال شروع یک رابطه احمقانه بیشتر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتر از این نیست که وقتی حالت گرفته است. داری توی پیاده رو...  دست توی جیب , آهنگ عاشقونه توی گوش , سرت پایین و ... داری راه میری. سرت میخوره به این میل گرد ساختمون های نیمه کاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... سکوتم را به باران هديه کردم ... ... تمام زندگی را گريه کردم ... ... نبودی در فراق شانه هايت ... ... به هر خاکی رسيدم تکيه کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم گرفته است از این شهر ک ادمهایش همچون هوایش ناپایدارند....گاه انقدر پاک ک باورت نمیشود..گاه چنان الوده ک نفست میگیرد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از خدا ونمیترسم از کسی.....میترسم از کسی که نمی ترسد از خدا.................."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دنیا کَ ل انداختیم هر کی زود تر به آخر برسه ! دنیاهم کم آورد . من رسیدم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر شستن چشمهافايده ندارد سهرابچشم ها را بايد بست بهتر است اصلا نديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي اين كاغذ بي خط حرف ت كرده قيامت،ت مثل ترديد،ت مثل آخرطاقت،مثل تنهايي،ت مثل آخرسكوت،مثل تب،مثل آخرخيانت كه تخريب رابه جان كلمه ي مظلوم اعتماد انداخت واين روزگارمان شد!!!