بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ : … ﺑﯿﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﻘﻂ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیــــــــــــــام باس‌گفــــــــــت: عـــــــــــــــزیــــــــــــــــــــــزم ،میخــــــــــــــوای دنــــــــــــدوناتــــــــــو‌ بـــــــــرات مســـــــــــــــــواک کنم؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَگــه تــو روتـ خَنــدیــدَم بــه خــاطِــر ایـــن بــود کــه نَخواســتَم تــو روت بـــالا بیــارم اینــو بِفَـــهم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نباید به اجبار خندید گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد تبسم بعداز گریه ، از رنگین کمان بعداز باران هم زیباتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید زن باشی تا بفهمی گاهی حتی یک شک کوچک  زمین و زمانت را سیاه می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم نميشوم... خنده ات خرم ميكند ... دوريت سگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانگونه كه ديگر شلوار پاره نشانه فقر نيست،سكوت هم نشانه رضايت نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به مرغ بال نداده كه پرواز كنه بال داده برا سيخ كردن...خداييش چقد حال ميده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهايي كه ما را از دوستي با جنس مخالف، با آتش جهنم مي هراسانند،  نمازشان را به اميد همخوابي با حوريان بهشت میخوانند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادنی را که پس نمیگیرند!!! آدمها هم وقتی هدیه ای را دادند پس نمیگیرند، تو که دیگر خدایی وبخشنده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــایی رو ترجیح میدهَم .... به بودن با تن هایی که کنار من اند و فکرشـــآن با دیگریستـــــ ... ~ ~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم آدمهاي دنيا شبيه رسم درياست!  وقتي احساس كنند غرقشون شدي پست ميزنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛ ﮐـــﻪ ﺑـــﻮﯼ "ﺑـــــﯽ ﮐﺴـــﯽ" ﺑﺪﻫﺪ ، ﻧــﻪ ﺑــــﻮﯼ "ﻫــــﺮﮐﺴـــﯽ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایــی هم هست ؛بعــد از کلی دویـدن یهــو وایمیستی ... سرتــو میندازی پاییــن و آروم میگی : " دیگه زورم نمیــرسه " .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که نادان به جهان حکمروایی دارد، همه جا درنظر مردم دانا قفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو آزاد نباشی، نه همین غمکده، ای مرغک تنها قفس است، گر تو آزاد نباشی،  همه دنیا قفس است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ : … ﺑﯿﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﻘﻂ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیــــــــــــــام باس‌گفــــــــــت: عـــــــــــــــزیــــــــــــــــــــــزم ،میخــــــــــــــوای دنــــــــــــدوناتــــــــــو‌ بـــــــــرات مســـــــــــــــــواک کنم؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَگــه تــو روتـ خَنــدیــدَم بــه خــاطِــر ایـــن بــود کــه نَخواســتَم تــو روت بـــالا بیــارم اینــو بِفَـــهم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نباید به اجبار خندید گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد تبسم بعداز گریه ، از رنگین کمان بعداز باران هم زیباتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید زن باشی تا بفهمی گاهی حتی یک شک کوچک  زمین و زمانت را سیاه می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم نميشوم... خنده ات خرم ميكند ... دوريت سگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانگونه كه ديگر شلوار پاره نشانه فقر نيست،سكوت هم نشانه رضايت نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به مرغ بال نداده كه پرواز كنه بال داده برا سيخ كردن...خداييش چقد حال ميده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهايي كه ما را از دوستي با جنس مخالف، با آتش جهنم مي هراسانند،  نمازشان را به اميد همخوابي با حوريان بهشت میخوانند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادنی را که پس نمیگیرند!!! آدمها هم وقتی هدیه ای را دادند پس نمیگیرند، تو که دیگر خدایی وبخشنده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــایی رو ترجیح میدهَم .... به بودن با تن هایی که کنار من اند و فکرشـــآن با دیگریستـــــ ... ~ ~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم آدمهاي دنيا شبيه رسم درياست!  وقتي احساس كنند غرقشون شدي پست ميزنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛ ﮐـــﻪ ﺑـــﻮﯼ "ﺑـــــﯽ ﮐﺴـــﯽ" ﺑﺪﻫﺪ ، ﻧــﻪ ﺑــــﻮﯼ "ﻫــــﺮﮐﺴـــﯽ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایــی هم هست ؛بعــد از کلی دویـدن یهــو وایمیستی ... سرتــو میندازی پاییــن و آروم میگی : " دیگه زورم نمیــرسه " .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که نادان به جهان حکمروایی دارد، همه جا درنظر مردم دانا قفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو آزاد نباشی، نه همین غمکده، ای مرغک تنها قفس است، گر تو آزاد نباشی،  همه دنیا قفس است