بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه سلامتـــیه اون دِلایی کـــه هزار بـــار از دســـت عشقشون رنجیدن و شکستن ,امـــا بازم هرزگـــی نکردن و نرفتن دنبـــال  یـــکی بهـــتر..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مـــرد نیست .. هیـــچ کسی خبر ندارد .. که مجنـــون، گاهی .. دختــــرکی تنهاست .. که زمانـــی لیلـــی کسی بود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویندمغرورم ..........میگویندانگارازدماغ فیل افتاده ام ........... بگاربگوینداما من دوست دارم هایم راخرج کسی که لیاقتش راندارد نمیکنم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتها خیلی دیر آدمهای اطرافت رامیشناسی، اونوقت تازه یادمیگیری به خیلیابگی، لطفأجلوترنیا!.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا دل نداشته باشی ولی ماشین داشته باشی میان طرفت... اما اگه دل داشته باشی ولی ماشین نه... کسی نگاهت هم نمیکنه!!! "عشق"را به چه روزی انداختیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم گفت ميخواي پشت ماشينت چيزي بنويسي؟ گفتم معلوم نيست. گفت اگه خواستي بنويسي، بنويس: «قبيله يعني يه نفر» هنوز تو فكرم ولي ميبينم راست ميگه هر قبيله اي فقط يه نفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قوم به حج رفته، کجایید؟کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید! بیایید! معشوق تو همسایه ی دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايرانسل ديگه داره جاي مخاطب خاصمو ميگيره فقط همين مونده كه بم اس بده (كجايي؟مگه بت نگفتم بدون اجازه ي من بيرون نرو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه هـمــه گـفـتــم دیـگـه دوسـتـش نــدارم...! بــه خــودم چــی بــگـــــــم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیـــــــلی سخته دلـــــــت "بودنش" رو بخـــــــواد ، وقتی داری بـــــــه "نبـــــــودنش" عادت می کنـــــــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی بچه ای كنار یك روزنامه نشسته و روزنامه زرد شده بدون كار بچه نیست تبلیغ ایرانسله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز  به قصه ی دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون پسری که وقتی میره خونه دوستش سرش پایینه.خواهر دوستش خواهر خودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی...دلم برای زمانی که نمیشناختمت تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه برگ های خشک پاییزی تنها تو مانده ای که از بهار لبریزی.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ دیدن او یک نظر صد چونش خون بهاست ــــــــ سعدی ـــــــــ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه سلامتـــیه اون دِلایی کـــه هزار بـــار از دســـت عشقشون رنجیدن و شکستن ,امـــا بازم هرزگـــی نکردن و نرفتن دنبـــال  یـــکی بهـــتر..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مـــرد نیست .. هیـــچ کسی خبر ندارد .. که مجنـــون، گاهی .. دختــــرکی تنهاست .. که زمانـــی لیلـــی کسی بود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویندمغرورم ..........میگویندانگارازدماغ فیل افتاده ام ........... بگاربگوینداما من دوست دارم هایم راخرج کسی که لیاقتش راندارد نمیکنم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتها خیلی دیر آدمهای اطرافت رامیشناسی، اونوقت تازه یادمیگیری به خیلیابگی، لطفأجلوترنیا!.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا دل نداشته باشی ولی ماشین داشته باشی میان طرفت... اما اگه دل داشته باشی ولی ماشین نه... کسی نگاهت هم نمیکنه!!! "عشق"را به چه روزی انداختیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم گفت ميخواي پشت ماشينت چيزي بنويسي؟ گفتم معلوم نيست. گفت اگه خواستي بنويسي، بنويس: «قبيله يعني يه نفر» هنوز تو فكرم ولي ميبينم راست ميگه هر قبيله اي فقط يه نفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قوم به حج رفته، کجایید؟کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید! بیایید! معشوق تو همسایه ی دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايرانسل ديگه داره جاي مخاطب خاصمو ميگيره فقط همين مونده كه بم اس بده (كجايي؟مگه بت نگفتم بدون اجازه ي من بيرون نرو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه هـمــه گـفـتــم دیـگـه دوسـتـش نــدارم...! بــه خــودم چــی بــگـــــــم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیـــــــلی سخته دلـــــــت "بودنش" رو بخـــــــواد ، وقتی داری بـــــــه "نبـــــــودنش" عادت می کنـــــــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی بچه ای كنار یك روزنامه نشسته و روزنامه زرد شده بدون كار بچه نیست تبلیغ ایرانسله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز  به قصه ی دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون پسری که وقتی میره خونه دوستش سرش پایینه.خواهر دوستش خواهر خودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی...دلم برای زمانی که نمیشناختمت تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه برگ های خشک پاییزی تنها تو مانده ای که از بهار لبریزی.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ دیدن او یک نظر صد چونش خون بهاست ــــــــ سعدی ـــــــــ