بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانم را نمیدانم ولی من در رفاقت اینگونه ام پایدار تا پای دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمى دانم چه رابطه ایست ؟ بین نبودنت با رنگ ها دلتنگ تو که میشوم زندگى ام سیاه مى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان ترین آدم دنیا :مادر شیرین ترین لحظه زندگی :عیدی گرفتن یک بچه بهترین دوست نوجوانی :تنهایی بهترین هدیه ی جوانی :نگاه فتنه انگیزترین چیز توی زندگی :دروغ بهتریم هدیه دوران عاشقی :بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدن حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیــــا تا حــالا واســــه حـرف زدن بــا عشقــــشون مجبــــور شــــدن هــــوای مــــطبوع دستشــــویی خونشــــونو تحــــمل کنــــن ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


زن هــــآ

تـــَــنــــهــآیـیـشــآن را گــِــریـه مـی کـــُــنـنـد

و مــــَـــردهـــآ

گــِــریـه شــآن را تـــَــنــــهـــآیـــی . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید روزی در گذر زمان به یکدیگر برسیم انروز من اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد تو را از دست میدهم اما غرورم را نه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگی ام را میدهم که برگردد و همین که برگشت بگویم : " دیگر نمی خواهمت ؛ گمشو............."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب، به حرف هایت گوش نخواهم سپرد چشم هایم را نخواهم شست نخواهم زدود غبار چشمانم را بگذار دل ساده من باورش خراب نشود  زیرا هنوز می پندارت کدورت این مردمان از غبار چشمانش است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حالم خوب است ....خوبه خوب....نه نشانه ای ازدلتنگی درخودم میبینم نه دلبستگی ..........فقط من بعداز تو به هیچ او یی اجازه ی ما شدن نمیدهم .................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که بر همدگر هی ضرر میزنند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها بر آن آرند فشار تو کز محنت دیگران بی غمی دمت گرم,فقط تویی که آدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دیدن هربامداد اتفاق ساده ای نیست" خوشایندست و تکرار ناپذیر، گنجشكها بیخود شلوغش نمیکنند...دوستان چهارفصلم،آخرین شنبه تابستان بروفق دلتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد تو زندگي ما خودمون باشيم وبس تنها براي يك نگاه حتي براي يك نفس هرموقع ياد اين شعر ميفتم از زندگي سير ميشم از دست اين ادما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بــَـعضیا بــاید گفت : یــه نــِـگاه به پــُـشتت بــِـنداز بــِـبین خــَـر ما از کــُــرِه گی دُم داره یا نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راهی که رفتی برو... مردانه برو قول میدهم نبودنت را اشک نریزم.. مردانه رفتن شرف دارد به نامردانه برگشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عروسک مگه بازی نمیکنن، خو دختر خوب وقتی خودتو مث عروسک میکنی پسرا میان عروسک بازی میکنن وقتی یه عروسک خوشگل تر دیدن تو رو ول میکنن دیگه، اگه بد میگم بگو بد میگی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانم را نمیدانم ولی من در رفاقت اینگونه ام پایدار تا پای دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمى دانم چه رابطه ایست ؟ بین نبودنت با رنگ ها دلتنگ تو که میشوم زندگى ام سیاه مى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان ترین آدم دنیا :مادر شیرین ترین لحظه زندگی :عیدی گرفتن یک بچه بهترین دوست نوجوانی :تنهایی بهترین هدیه ی جوانی :نگاه فتنه انگیزترین چیز توی زندگی :دروغ بهتریم هدیه دوران عاشقی :بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدن حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیــــا تا حــالا واســــه حـرف زدن بــا عشقــــشون مجبــــور شــــدن هــــوای مــــطبوع دستشــــویی خونشــــونو تحــــمل کنــــن ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


زن هــــآ

تـــَــنــــهــآیـیـشــآن را گــِــریـه مـی کـــُــنـنـد

و مــــَـــردهـــآ

گــِــریـه شــآن را تـــَــنــــهـــآیـــی . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید روزی در گذر زمان به یکدیگر برسیم انروز من اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد تو را از دست میدهم اما غرورم را نه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگی ام را میدهم که برگردد و همین که برگشت بگویم : " دیگر نمی خواهمت ؛ گمشو............."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب، به حرف هایت گوش نخواهم سپرد چشم هایم را نخواهم شست نخواهم زدود غبار چشمانم را بگذار دل ساده من باورش خراب نشود  زیرا هنوز می پندارت کدورت این مردمان از غبار چشمانش است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حالم خوب است ....خوبه خوب....نه نشانه ای ازدلتنگی درخودم میبینم نه دلبستگی ..........فقط من بعداز تو به هیچ او یی اجازه ی ما شدن نمیدهم .................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که بر همدگر هی ضرر میزنند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها بر آن آرند فشار تو کز محنت دیگران بی غمی دمت گرم,فقط تویی که آدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دیدن هربامداد اتفاق ساده ای نیست" خوشایندست و تکرار ناپذیر، گنجشكها بیخود شلوغش نمیکنند...دوستان چهارفصلم،آخرین شنبه تابستان بروفق دلتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد تو زندگي ما خودمون باشيم وبس تنها براي يك نگاه حتي براي يك نفس هرموقع ياد اين شعر ميفتم از زندگي سير ميشم از دست اين ادما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بــَـعضیا بــاید گفت : یــه نــِـگاه به پــُـشتت بــِـنداز بــِـبین خــَـر ما از کــُــرِه گی دُم داره یا نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راهی که رفتی برو... مردانه برو قول میدهم نبودنت را اشک نریزم.. مردانه رفتن شرف دارد به نامردانه برگشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عروسک مگه بازی نمیکنن، خو دختر خوب وقتی خودتو مث عروسک میکنی پسرا میان عروسک بازی میکنن وقتی یه عروسک خوشگل تر دیدن تو رو ول میکنن دیگه، اگه بد میگم بگو بد میگی