بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انتظاري از كسي ندارم،و اين نشان دهنده قدرت من نيست... مسِِِءله ،خستگي از اعتماد هاي شكسته است...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها کنار جاده ها نشستم و عابران برای پای پینه بسته ام کفش اوردند اما هیچ یک ندانسنت من محتاج همسفرم نه کفش ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حسادت زنی را تحریک کردید!!! . . دهن خودتان را با خاک یکسان کرده اید!!!!.... . درهر صورت مراقب عواقب جبران نا پذیر آن باشید!!!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امتحان سختیست خیابان! همه در آن رد میشوند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعـضــی از آدمــا ، آدم نــیــســتــن کــه ، خــــطــای دیــــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه هیچ وقت نزار تصمیمات درست دیگران واست بگیرن. دیگه بچگی گذشت بزرگ شو خودت تصمیمات درست بگیر. حیف است عمرتکرار نشدنی در تکرار اشتباهات گذراند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیـــــزم اگه بخـــــوام زندگـــــیمو از اول بنویـــــسم شمـــــا پیـــــام بـــــازرگـــــانی وسطـــــشم نمیـــــشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لاک پشت تو خودم قایم شدم  دیگه هیچکس دلم و نمی بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپـــــــــــــــــــــــــــــــــید پوشیـــــــــــــــــــــــــده بودم با موی سیـــــــــــــاه اکـــــــــــــــــــنون سیــــــــــــاه جامــــــــــــه ام با موی سپـــــــــــــــــــید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودمون که نه مخاطب خاص داریم !!! نه دوست دختر داریم و نه هیچ چیز دیگه . ولی به عوضش چند تا رفیق گل داریم که با دنیا هم عوضشون نمیکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم کدام درد بزرگ تر است دردی که آن را بی پرده تحمل می کنی یا دردی که به خاطر ناراحت نکردن کسی که دوستش داری توی دلت می ریزی و تاب می آوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان دقیقا از همان جایی آغاز می شود که عقل پایان می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه به این معنی نیست که باید به معشوق برسی گاهی اوقات باید از یک نفر بگذری تا بهش برسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر، پشت دفترای قدمیم مدرسه؛ آدمک چارخونه روی تخته سایه: “تعلیم و تعلم عبادت است”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر؛ در به در دنبال یکی میگشتیم دفترامونو جلد کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش آغوش گرم میخواهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انتظاري از كسي ندارم،و اين نشان دهنده قدرت من نيست... مسِِِءله ،خستگي از اعتماد هاي شكسته است...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها کنار جاده ها نشستم و عابران برای پای پینه بسته ام کفش اوردند اما هیچ یک ندانسنت من محتاج همسفرم نه کفش ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حسادت زنی را تحریک کردید!!! . . دهن خودتان را با خاک یکسان کرده اید!!!!.... . درهر صورت مراقب عواقب جبران نا پذیر آن باشید!!!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امتحان سختیست خیابان! همه در آن رد میشوند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعـضــی از آدمــا ، آدم نــیــســتــن کــه ، خــــطــای دیــــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه هیچ وقت نزار تصمیمات درست دیگران واست بگیرن. دیگه بچگی گذشت بزرگ شو خودت تصمیمات درست بگیر. حیف است عمرتکرار نشدنی در تکرار اشتباهات گذراند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیـــــزم اگه بخـــــوام زندگـــــیمو از اول بنویـــــسم شمـــــا پیـــــام بـــــازرگـــــانی وسطـــــشم نمیـــــشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لاک پشت تو خودم قایم شدم  دیگه هیچکس دلم و نمی بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپـــــــــــــــــــــــــــــــــید پوشیـــــــــــــــــــــــــده بودم با موی سیـــــــــــــاه اکـــــــــــــــــــنون سیــــــــــــاه جامــــــــــــه ام با موی سپـــــــــــــــــــید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودمون که نه مخاطب خاص داریم !!! نه دوست دختر داریم و نه هیچ چیز دیگه . ولی به عوضش چند تا رفیق گل داریم که با دنیا هم عوضشون نمیکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم کدام درد بزرگ تر است دردی که آن را بی پرده تحمل می کنی یا دردی که به خاطر ناراحت نکردن کسی که دوستش داری توی دلت می ریزی و تاب می آوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان دقیقا از همان جایی آغاز می شود که عقل پایان می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه به این معنی نیست که باید به معشوق برسی گاهی اوقات باید از یک نفر بگذری تا بهش برسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر، پشت دفترای قدمیم مدرسه؛ آدمک چارخونه روی تخته سایه: “تعلیم و تعلم عبادت است”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر؛ در به در دنبال یکی میگشتیم دفترامونو جلد کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش آغوش گرم میخواهد