بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدما نباید عجــــــــــول بود دیر یا زود خیلی قشنگ خودشونو نشونت میدن فقط باید صبــور بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی قراری هایم ، پاییز می خواهد و چشم های عاشقت نگاهت را از من نگیر این پاییز را عاشقم باش، لطفاً . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از “سنگ شدنم” حرف می زنند …!! سنگی که برای او از هرخاکی، خاکی تر بود…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایکاش ذات قلبهادرچهره هامون معلوم بود تا بیهوده به هر ادمی که فقط اسما ادمه دل نبندیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پاییز مهرش برای تو برگ ریزش برای من پاییز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها که عوض می شوند,از سلام و شب بخیرشان می شود فهمید. از حرف ها و نگاه ها,از گودال های عمیقی که بین خودشان وتو می کنند و درونش را پر از دلیل می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... می گفت ... ... پای رفتن نـدارم ... ... راست می گفت ... ... بـــا ســر رفـــــت ... ... به افتخار همه جانبازان دفاع مقدس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که میگذرد هر روز احساس میکنم کسی در باد فریاد میزند احساس میکنم از عمق جاده های مه الود یک اشنای دور صدا میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بهار با هیچ اردیبهشتی, نه تابستان با هیچ شهریوری, و نه زمستان با هیچ اسفندی, اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نیامد, پايیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست... مهرت قشنگ ، پاييزت مبارك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فردی سَــرش شلـــوغ نیـســت ، هــمــه چیــز بـستـگــی بـــه "الــویــــت هـایش" دارد ، شاید در اولویت اولش نیستی که با بهانه مشغولیت های زندگی ، بهت قولی برای زمان دیگری می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره شروع شد... ساعت چنده؟ 11 جدید یا قدیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان ... در ازدواجی ده سال مجرد بود می توان ... ساعت ها بدون بیان کلمه ای صحبت کرد می توان ... با تمام دنیا خوابید و باکره بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیا امدم آنچنان حیرت زده شدم که تا یک سال و نیم قدرت تکلم نداشتم... گریسی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن علت نیست معلول تمام ماندن‌هایی‌ست که گوشه اتاق فرسوده می‌شوند از کسی که می‌خواهد برود نباید چیزی پرسید هرکسی که پا دارد می‌رود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا هر که به باران قسم خورد ... با خود َ ش ولی چتر داشت ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدما نباید عجــــــــــول بود دیر یا زود خیلی قشنگ خودشونو نشونت میدن فقط باید صبــور بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی قراری هایم ، پاییز می خواهد و چشم های عاشقت نگاهت را از من نگیر این پاییز را عاشقم باش، لطفاً . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از “سنگ شدنم” حرف می زنند …!! سنگی که برای او از هرخاکی، خاکی تر بود…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایکاش ذات قلبهادرچهره هامون معلوم بود تا بیهوده به هر ادمی که فقط اسما ادمه دل نبندیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پاییز مهرش برای تو برگ ریزش برای من پاییز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها که عوض می شوند,از سلام و شب بخیرشان می شود فهمید. از حرف ها و نگاه ها,از گودال های عمیقی که بین خودشان وتو می کنند و درونش را پر از دلیل می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... می گفت ... ... پای رفتن نـدارم ... ... راست می گفت ... ... بـــا ســر رفـــــت ... ... به افتخار همه جانبازان دفاع مقدس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که میگذرد هر روز احساس میکنم کسی در باد فریاد میزند احساس میکنم از عمق جاده های مه الود یک اشنای دور صدا میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بهار با هیچ اردیبهشتی, نه تابستان با هیچ شهریوری, و نه زمستان با هیچ اسفندی, اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نیامد, پايیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست... مهرت قشنگ ، پاييزت مبارك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فردی سَــرش شلـــوغ نیـســت ، هــمــه چیــز بـستـگــی بـــه "الــویــــت هـایش" دارد ، شاید در اولویت اولش نیستی که با بهانه مشغولیت های زندگی ، بهت قولی برای زمان دیگری می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره شروع شد... ساعت چنده؟ 11 جدید یا قدیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان ... در ازدواجی ده سال مجرد بود می توان ... ساعت ها بدون بیان کلمه ای صحبت کرد می توان ... با تمام دنیا خوابید و باکره بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیا امدم آنچنان حیرت زده شدم که تا یک سال و نیم قدرت تکلم نداشتم... گریسی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن علت نیست معلول تمام ماندن‌هایی‌ست که گوشه اتاق فرسوده می‌شوند از کسی که می‌خواهد برود نباید چیزی پرسید هرکسی که پا دارد می‌رود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا هر که به باران قسم خورد ... با خود َ ش ولی چتر داشت ...