بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرسه سازی عبادت است  امــــــــــــــــــــــــــا امان از مدرسه سوزی تقدیم به تمام دانش آموزانی که در مدرسه ها پرپر شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت توی زنگیمون “درد” بود، که هر قدر کشیدیـم ، پاره نشـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتـــــ تلـــــــــــــخ استـــــــ ! هر چقـــــدرخاکی تــــــر باشی پر ملاتــــــــ تر آسفالتتـــــــــ میکننــــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار هیچ چیز وحشتناک تر از یک قاب ِ خالی نمی تواند انتظار را تداعی کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر کــســـی بـــهــتـــون گـــفـــتــــ : دوســتــتـــــ دارم  ازش بـــخـــــواهـــیـــد . . . کــه دســتـــش رو از زیـــر در نـــشــون بـــده مــیــدونــی چــی مــیــگــم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي مفهومي زندكي بايان نيست.... بلكه خود اغازيست.جمله نميدونم ازكيه ولي خيلي خوشم اومد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای " شرافت " از انسانها فقط " شر " و " آفت " می بینی! وقتی کسی اندازت نیست دست به اندازه ی خودت نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیز هایی هست که نمی شود به دیگری فهماند نمی شود گفت... آدم را مسخره می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودن و ماندن گریز نیست ماندن ... آری ماندن و به تماشا نشستن دروغ را که عمر چه شاهانه می گذرد به شهری که ریا را پنهان نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنجشی نیست. . . . . آدم ها خوبند .....اما فراموش کارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن!!! . . . بنگر در این فاصله چه کردی؟؟؟ گرما بخشیدی؟؟؟یا سوزاندی؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشات دروغیه قسمات دورغیه با اون چشات قولم نزن طرز نگات دروغیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دلامو میگمو طعنه بهت نمیزنم خودت میخوای به سادگی ازت دل بکنم منو دیوونه میکنی با طعنه های نابجا خدا کنه سرت بیاد اونکه اومد سر ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین من برایت کاری نکرد خدا خودش کاری کنه طقاسمو بگیره و اشک از چشات جاری کنه الهی دردهای دلم بشه دل سپاره تو  غصه وغم بشه لحظه تو لحظه های تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه گوشت کن !!  " با دل کسی بازی نکن دست بالای دست زیاده " ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... میخوام ببینم چند نفر این کار رو انجام دادن ... ... ... ... ... یادمه همیشه واسه اینکه زود برم تو کوچه بازی کنم ... ... مشقامو چند خط در میون رد میکردم تا زودتر تموم شه ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرسه سازی عبادت است  امــــــــــــــــــــــــــا امان از مدرسه سوزی تقدیم به تمام دانش آموزانی که در مدرسه ها پرپر شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت توی زنگیمون “درد” بود، که هر قدر کشیدیـم ، پاره نشـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتـــــ تلـــــــــــــخ استـــــــ ! هر چقـــــدرخاکی تــــــر باشی پر ملاتــــــــ تر آسفالتتـــــــــ میکننــــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار هیچ چیز وحشتناک تر از یک قاب ِ خالی نمی تواند انتظار را تداعی کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر کــســـی بـــهــتـــون گـــفـــتــــ : دوســتــتـــــ دارم  ازش بـــخـــــواهـــیـــد . . . کــه دســتـــش رو از زیـــر در نـــشــون بـــده مــیــدونــی چــی مــیــگــم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي مفهومي زندكي بايان نيست.... بلكه خود اغازيست.جمله نميدونم ازكيه ولي خيلي خوشم اومد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای " شرافت " از انسانها فقط " شر " و " آفت " می بینی! وقتی کسی اندازت نیست دست به اندازه ی خودت نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیز هایی هست که نمی شود به دیگری فهماند نمی شود گفت... آدم را مسخره می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودن و ماندن گریز نیست ماندن ... آری ماندن و به تماشا نشستن دروغ را که عمر چه شاهانه می گذرد به شهری که ریا را پنهان نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنجشی نیست. . . . . آدم ها خوبند .....اما فراموش کارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن!!! . . . بنگر در این فاصله چه کردی؟؟؟ گرما بخشیدی؟؟؟یا سوزاندی؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشات دروغیه قسمات دورغیه با اون چشات قولم نزن طرز نگات دروغیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دلامو میگمو طعنه بهت نمیزنم خودت میخوای به سادگی ازت دل بکنم منو دیوونه میکنی با طعنه های نابجا خدا کنه سرت بیاد اونکه اومد سر ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین من برایت کاری نکرد خدا خودش کاری کنه طقاسمو بگیره و اشک از چشات جاری کنه الهی دردهای دلم بشه دل سپاره تو  غصه وغم بشه لحظه تو لحظه های تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه گوشت کن !!  " با دل کسی بازی نکن دست بالای دست زیاده " ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... میخوام ببینم چند نفر این کار رو انجام دادن ... ... ... ... ... یادمه همیشه واسه اینکه زود برم تو کوچه بازی کنم ... ... مشقامو چند خط در میون رد میکردم تا زودتر تموم شه ...