بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم مثل مدادرنگی نگاه میکنم شاید رنگ موردنظرت نیستم  اما میدانم روزی برای کامل کردن نقاشیت به من نیازداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعه ی زندگی من این است که یک بار زندگی را مثل زهر نوشیده ام و گذشته ام ئ اکنون که به اندیشیدن بدان باز گشته ام احساس می کنم همان جام زهر را بی نهایت بار از نو و از نو می نوشم و می نوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از هر چیزی سخن می گویند به ویژه ار آنچه درباره اش هیچ نمی دانند شاید بزرگترین دشواری همین باشد زندگی چنان که ما می شناختیم پایان یافته ولی هنوز کسی نیست که بداند چه چیزی جای آن را گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند ... و تو را همانگونه که هستی بپذیرد و عاقبت در می یابی که  او از همان آغاز " خودت " بوده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقای امروز واسه یه لحظن دوس داشتناشون دروغ محضن  دل به دلش دادی ولی سرابه آخر این عشقا پر عذابه ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده هستم ساده می بینم ساده می پندارم زندگی را نمیدانستم جرم می دانند سادگی را سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم ساده می مانم… ساده میمیرم… اما… ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شیرینی خیال تو با من است تلخی دلتنگی هایم را میگذارم برای بعد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــنوز هــــم نــمیدانـــم ایـــــنجا چـــــه فـــصلیست ، کـــه من کــــال مانـــدم و بـــه تــــو نــــمی رســـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بــــابا پس این حقوق بشرو کی به حسابمون واریز میکنن؟؟؟؟ جیب مون خـــــالیه به خدا!!! با این نوناشون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بُغض همان خدا ست ...، از رگ ِ گردن نزدیک تر ... اصلن توی ِ گلو ست همیشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دلش گرفته نپرسید :چرا؟! آدمها وقتی نمی توانند "دلیل ناراحتیشان " را بیان کنند دلشان میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ چغندر کیست ؟ . . . . . . اونی که پستها رو میخونه و حالشو میبره، میخنده ولی لایک نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا تا حالا دقت کردین توی اکثر این فیلم های عروسی قدیمی این آهنگه هم هست : . . . تو را از بین صدتا گل جدا کردم/ تو سینه جشن عشقت را به پا کردم . . . عشق من . . . عــــــشــــــــــق من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر خيانت هايت به گوشم رسيد انگار امروز فهميدم بعد از اين همه سال هنوز همان غريبه اي كه نميشناسمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه داری ؟ به جای اشاره نگاه کردی به جای دریا دل من شکافته شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش آن شهـــید میـــدانست چندی بعـــد در این خـــاک ... پســـرهایـــش روز به روز زنـــانه تر ابرو بر میدارند  و دختـــرهایش روز به روز مردانـــه تر حجـــاب را. . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم مثل مدادرنگی نگاه میکنم شاید رنگ موردنظرت نیستم  اما میدانم روزی برای کامل کردن نقاشیت به من نیازداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعه ی زندگی من این است که یک بار زندگی را مثل زهر نوشیده ام و گذشته ام ئ اکنون که به اندیشیدن بدان باز گشته ام احساس می کنم همان جام زهر را بی نهایت بار از نو و از نو می نوشم و می نوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از هر چیزی سخن می گویند به ویژه ار آنچه درباره اش هیچ نمی دانند شاید بزرگترین دشواری همین باشد زندگی چنان که ما می شناختیم پایان یافته ولی هنوز کسی نیست که بداند چه چیزی جای آن را گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند ... و تو را همانگونه که هستی بپذیرد و عاقبت در می یابی که  او از همان آغاز " خودت " بوده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقای امروز واسه یه لحظن دوس داشتناشون دروغ محضن  دل به دلش دادی ولی سرابه آخر این عشقا پر عذابه ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده هستم ساده می بینم ساده می پندارم زندگی را نمیدانستم جرم می دانند سادگی را سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم ساده می مانم… ساده میمیرم… اما… ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شیرینی خیال تو با من است تلخی دلتنگی هایم را میگذارم برای بعد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــنوز هــــم نــمیدانـــم ایـــــنجا چـــــه فـــصلیست ، کـــه من کــــال مانـــدم و بـــه تــــو نــــمی رســـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بــــابا پس این حقوق بشرو کی به حسابمون واریز میکنن؟؟؟؟ جیب مون خـــــالیه به خدا!!! با این نوناشون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بُغض همان خدا ست ...، از رگ ِ گردن نزدیک تر ... اصلن توی ِ گلو ست همیشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دلش گرفته نپرسید :چرا؟! آدمها وقتی نمی توانند "دلیل ناراحتیشان " را بیان کنند دلشان میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ چغندر کیست ؟ . . . . . . اونی که پستها رو میخونه و حالشو میبره، میخنده ولی لایک نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا تا حالا دقت کردین توی اکثر این فیلم های عروسی قدیمی این آهنگه هم هست : . . . تو را از بین صدتا گل جدا کردم/ تو سینه جشن عشقت را به پا کردم . . . عشق من . . . عــــــشــــــــــق من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر خيانت هايت به گوشم رسيد انگار امروز فهميدم بعد از اين همه سال هنوز همان غريبه اي كه نميشناسمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه داری ؟ به جای اشاره نگاه کردی به جای دریا دل من شکافته شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش آن شهـــید میـــدانست چندی بعـــد در این خـــاک ... پســـرهایـــش روز به روز زنـــانه تر ابرو بر میدارند  و دختـــرهایش روز به روز مردانـــه تر حجـــاب را. . .