بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه صدای جدیدی سلامم میکند  تپش قلب میگیرم دیگر کشش خداحافظی ندارم منو ببخش که جواب سلامت را نمیدهم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان از آنجا شروع شد که تو اسمه تمام هرزگی هایت را آزادی گذاشتی . . . و من از آنجا بی غیرت شدم که فکر میکردم به تمدن رسیده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا با من کلامی بگو..... هرچند کوتاه..... وشایدهم با زبان دل.... دیگرلحن و کلام این مردم برایم غریب است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن کسی که بهت بگه دوسِت دارم سخت نیست . . . پیدا کردن کسی که گند نزنه به اعصابت سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردن نمیترسم؛من از این میترسم که آدم های این دنیا... آنجا هم باشند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس اون سیگاری رو دارم که همه جا صحبت از ترکشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست.... سخت کار ما بود کز ما خدا برگشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر نفهميدم سنگ واسه پا لنگه يا سيب سرخ واسه دسته چلاقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه می رسید ولی آدم به آدم نه دیدن دوباره قیافه بعضیا درد و تازه میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندی بر جنازه گرگی می گریست که اینک.. با این همه زندگی چه کنم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎همچون شیشه شکستم،آسان بود..ولی دیگر به من دست نزن!!زخمیت خواهم کرد..‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ آیین اربابان و بردگان و حقیقت خدای انسانهای آزاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به کعبه چه حاجت است!! طواف میکنم مادری را که لمس دستانش هم وضو میخواهد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای شما دل اگر به عشق نسپارید گر به ثریا رسید هیچ نیرزید عشق بورزید  دوست بدارید "نیما یوشیج"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نمی خواهم بمیرم" اگر زشت و اگر زیبا اگر دون و اگر والا من این دنیلی فانی را هزاران بار از آن دنیای باقی دوست تر دارم... "نیما یوشیج"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاده می رفتم نگاه شعله ورم بود واشک چشم ترم نگارخانه ی عمر گذشتی در نظرم... چه دره های عمیقی نمی توان پل بست؟ به لحظه های گریزان نمی توان پیوست؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه صدای جدیدی سلامم میکند  تپش قلب میگیرم دیگر کشش خداحافظی ندارم منو ببخش که جواب سلامت را نمیدهم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان از آنجا شروع شد که تو اسمه تمام هرزگی هایت را آزادی گذاشتی . . . و من از آنجا بی غیرت شدم که فکر میکردم به تمدن رسیده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا با من کلامی بگو..... هرچند کوتاه..... وشایدهم با زبان دل.... دیگرلحن و کلام این مردم برایم غریب است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن کسی که بهت بگه دوسِت دارم سخت نیست . . . پیدا کردن کسی که گند نزنه به اعصابت سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردن نمیترسم؛من از این میترسم که آدم های این دنیا... آنجا هم باشند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس اون سیگاری رو دارم که همه جا صحبت از ترکشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست.... سخت کار ما بود کز ما خدا برگشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر نفهميدم سنگ واسه پا لنگه يا سيب سرخ واسه دسته چلاقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه می رسید ولی آدم به آدم نه دیدن دوباره قیافه بعضیا درد و تازه میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندی بر جنازه گرگی می گریست که اینک.. با این همه زندگی چه کنم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎همچون شیشه شکستم،آسان بود..ولی دیگر به من دست نزن!!زخمیت خواهم کرد..‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ آیین اربابان و بردگان و حقیقت خدای انسانهای آزاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به کعبه چه حاجت است!! طواف میکنم مادری را که لمس دستانش هم وضو میخواهد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای شما دل اگر به عشق نسپارید گر به ثریا رسید هیچ نیرزید عشق بورزید  دوست بدارید "نیما یوشیج"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نمی خواهم بمیرم" اگر زشت و اگر زیبا اگر دون و اگر والا من این دنیلی فانی را هزاران بار از آن دنیای باقی دوست تر دارم... "نیما یوشیج"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاده می رفتم نگاه شعله ورم بود واشک چشم ترم نگارخانه ی عمر گذشتی در نظرم... چه دره های عمیقی نمی توان پل بست؟ به لحظه های گریزان نمی توان پیوست؟