بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هم هستن اسمشون دوسته . . . خودشون دشمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ .. ؟؟ . . . . ﺏ ﻣﺨﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺎﺭ .. ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ .. ﯾﻌﻨﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ .. ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮﺕ .. ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪﺭﺕ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش غم من توفان سهمگینی بود و من چون مرغ طوفان خود را به چشم او می سپردم...ولی افسوس که غم من چون جویبار صافی است که همچنان می رود و دل مرا چون برگ مرده ای همراه خود می برد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه و بی گاه لب پنجره خاطره ام می آیی...تو مرا یاد کنی یا نکنی... من همیشه گل یاسی به نشانی تو در خاک دلم خواهم کاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی انسان در ابتدا گول خور است و در پایان گول زن به عبارت دیگر او بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشف ذهنیات مردم به خودت زحمت نده بهترین کسانت را از دست می دهی! ذهن مردم با ظاهرشان خیلی فرق داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من "بهشتی" دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛ و "دوزخی" دارد، به گمانم کوچک و بعید؛ و در پی دلیلیست که ببخشد ما را ... "دکتر علی شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج را آشفته در لبخندپنهان مي كنيم...... تادلش غمگين نگرددهركسى بامانشست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین آرزویم این است که با چشمان مهربانت هرگز نامهربانی روزگار را نبینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ولبخند بزن به خاطر ان هایی که با لبخندت زندگی میکنند و از نفست آرام میگیرند و به امیدت زنده هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دل تنگی های مارا هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه می زند به باران رحمتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه حرفی برای گفتن … نه امیدی برای ماندن … نه پایی برای رفتن … نه تمایلی برای دوباره ساختن … تو از اول هم هیچ نداشتی !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست برداشتن از تو امّا ... جان گذاشتن از من می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یه جوری میشکننت که وقتی تیکه هاتو به هم میچسبونی یه آدم دیکه میشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوشِ آبِ گــــرم ... یه لباسِ راحـــــت ... یه چـــای تازه دم ... یه موسیـــقی ملایــــم ... به درک که خیـــلی از مشــــکلات حل نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به تظاهر می گذرد...تظاهربی تفاوتی.تظاهربی خیالی.بی اینکه دیگرهیچ چیزمهم نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هم هستن اسمشون دوسته . . . خودشون دشمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ .. ؟؟ . . . . ﺏ ﻣﺨﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺎﺭ .. ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ .. ﯾﻌﻨﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ .. ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮﺕ .. ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪﺭﺕ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش غم من توفان سهمگینی بود و من چون مرغ طوفان خود را به چشم او می سپردم...ولی افسوس که غم من چون جویبار صافی است که همچنان می رود و دل مرا چون برگ مرده ای همراه خود می برد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه و بی گاه لب پنجره خاطره ام می آیی...تو مرا یاد کنی یا نکنی... من همیشه گل یاسی به نشانی تو در خاک دلم خواهم کاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی انسان در ابتدا گول خور است و در پایان گول زن به عبارت دیگر او بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشف ذهنیات مردم به خودت زحمت نده بهترین کسانت را از دست می دهی! ذهن مردم با ظاهرشان خیلی فرق داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من "بهشتی" دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛ و "دوزخی" دارد، به گمانم کوچک و بعید؛ و در پی دلیلیست که ببخشد ما را ... "دکتر علی شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج را آشفته در لبخندپنهان مي كنيم...... تادلش غمگين نگرددهركسى بامانشست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین آرزویم این است که با چشمان مهربانت هرگز نامهربانی روزگار را نبینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ولبخند بزن به خاطر ان هایی که با لبخندت زندگی میکنند و از نفست آرام میگیرند و به امیدت زنده هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دل تنگی های مارا هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه می زند به باران رحمتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه حرفی برای گفتن … نه امیدی برای ماندن … نه پایی برای رفتن … نه تمایلی برای دوباره ساختن … تو از اول هم هیچ نداشتی !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست برداشتن از تو امّا ... جان گذاشتن از من می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یه جوری میشکننت که وقتی تیکه هاتو به هم میچسبونی یه آدم دیکه میشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوشِ آبِ گــــرم ... یه لباسِ راحـــــت ... یه چـــای تازه دم ... یه موسیـــقی ملایــــم ... به درک که خیـــلی از مشــــکلات حل نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به تظاهر می گذرد...تظاهربی تفاوتی.تظاهربی خیالی.بی اینکه دیگرهیچ چیزمهم نیست...