بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیه مال یکی دیگه شی بقـیه تازه یادشون میاد چقدر دوستت دارن !:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی سالم آن است که دعوا هم بینش باشد اگر نباشد یعنی یکی از آنها دارد زیادی کوتاه می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغایون محترم: شما هر وقت تونستید همزمان هم تلوزیون نگاه کنید هم با تلفن حرف بزنید هم آشپزی کنید اونوقت بیاین پارک دوبل خانمها رو مسخره کنید! والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به یه جور چیزها اهمیت می دهیم و از یک جور چیزها بدمان می آید اما اینجا آدم ها عموض می شوند نه اوضاع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودمان می گوییم عادت می کنیم و با صراحت زیادی این جمله را تکرار می کنیم آن چیزی که هیچ کس نمی پرسد این است که به چه قیمتی عادت می کنیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد لال می شود آدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو حـــق مســــــــــــــــــــلم منی....! اما قدرتـــــــ تــخـــر یــبــت خیــــــــــــــــــلی بالاست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های امروزی نخواستن همدیگه نیست خواستن یکی دیگه ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر پادشاه عالمی آخر گدای مادری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذر گاه زمان خیمه شب بازی با همه ی تلخی شیرینی خود میگذرد عشق ها میمیرند رنگ ها رنگ دگر میگیرند و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست نا خورده بجه می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال که هیچ.... کل زندگیم زیر درخت البالو گم شده است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبعضــى هابایـدبـرچسب زد: تســت شــد،آدم نیســت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی را… زمانی میتوانی نشان دهی که.. دختری با تمام تنهایی اش به تو تکیه کند… که دختری با تکیه به غروره تو..به قدرت تو.. در این دنیای پر از نامردی..قدم بر دارد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت-ﻭﺍﺳﻪ-ﺟﺎ-ﻛﺮﺩﻥ-ﺧﻮﺩﺕ ﺟﺎﻱ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻜﻦ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرحرف وزن ندارد پس چرا سنگینی بعضی حرفا کمر آدم را میشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر از بالا زیباست و آدم ها از دور جذاب فاصله مناسب رو حفظ کنیم تا دوست داشتنی بمونیم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیه مال یکی دیگه شی بقـیه تازه یادشون میاد چقدر دوستت دارن !:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی سالم آن است که دعوا هم بینش باشد اگر نباشد یعنی یکی از آنها دارد زیادی کوتاه می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغایون محترم: شما هر وقت تونستید همزمان هم تلوزیون نگاه کنید هم با تلفن حرف بزنید هم آشپزی کنید اونوقت بیاین پارک دوبل خانمها رو مسخره کنید! والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به یه جور چیزها اهمیت می دهیم و از یک جور چیزها بدمان می آید اما اینجا آدم ها عموض می شوند نه اوضاع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودمان می گوییم عادت می کنیم و با صراحت زیادی این جمله را تکرار می کنیم آن چیزی که هیچ کس نمی پرسد این است که به چه قیمتی عادت می کنیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد لال می شود آدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو حـــق مســــــــــــــــــــلم منی....! اما قدرتـــــــ تــخـــر یــبــت خیــــــــــــــــــلی بالاست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های امروزی نخواستن همدیگه نیست خواستن یکی دیگه ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر پادشاه عالمی آخر گدای مادری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذر گاه زمان خیمه شب بازی با همه ی تلخی شیرینی خود میگذرد عشق ها میمیرند رنگ ها رنگ دگر میگیرند و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست نا خورده بجه می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال که هیچ.... کل زندگیم زیر درخت البالو گم شده است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبعضــى هابایـدبـرچسب زد: تســت شــد،آدم نیســت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی را… زمانی میتوانی نشان دهی که.. دختری با تمام تنهایی اش به تو تکیه کند… که دختری با تکیه به غروره تو..به قدرت تو.. در این دنیای پر از نامردی..قدم بر دارد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت-ﻭﺍﺳﻪ-ﺟﺎ-ﻛﺮﺩﻥ-ﺧﻮﺩﺕ ﺟﺎﻱ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻜﻦ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرحرف وزن ندارد پس چرا سنگینی بعضی حرفا کمر آدم را میشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر از بالا زیباست و آدم ها از دور جذاب فاصله مناسب رو حفظ کنیم تا دوست داشتنی بمونیم . . .