بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین قسمت،سکانس پنجاه و سه،برداشت یک.یک دو سه برو... -لقمان...لقمان... -بله بگوی: -ادب از که آموختی؟ -ای بر اون ................. واین چنین شد که دیگر لقمان را نگفتند ادب از که آموختی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به روزگارت بگو ترک تحصیل کردم دیگر امتحانم نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را به روي عالم و آدم بسته ام... مگر «دلبستگي» همين نيست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز تضمین ندارد رابطه ی آدم ها یخچال و لباسشوئی نیست که گارانتی داشته باشد یک روز هست و یک روز نیست و اگر کسی تضمین بدهد دروغ گفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرف ها که آدم ها هر چه بیشتر همدیگر را بشناسند بیشتر همدیگر را دوست دارند از آن دروغ های بزرگ است چون حقیقت های کوچک تبدیل به دروغ های بزرگ می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد، امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر… فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنـــــآک اســـــت دوســـــتـَش بـدآری و گمـــــآن کنی دوســـــتـَت دآرد حــــآل آن کـِه او یــِگــآنه هـَســــتی تو بآشـَـد و تـــــو یـــِــکی از هــزآران لــــــذت او …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم در چند سالگی ام "صبر" را اشتباه نوشته بودم که مدت هاست تنها سرمشق زندگی ام شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی می شود گفت , درد دل یعنی خشاب گذاری اسلحه دیگران , برای شلیک به خودمان در آینده ای نزدیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کاغذ سفید را ،هر چقدر هم که سفید و تمیز باشـد،کسی قاب نمیگیرید؛برای ماندگـاری باید حرفی برای گفتن داشـت.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی فرشته ایست که به موازات رشد پاها,بالهایش تحلیل میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره تصمیم گرفتم iphone s5 بخرم . . . . .کسی کلیه نمى خواد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از شکست های عشقی که دخترا در دانشگاه میخورن اینه که: . . پسر مورد علاقشون . . خودش جزوه مینویسه!1 آخه به نو ام میگن مرد...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه که ما دوتا یه روزی به هم برسیم؟ مهم فقط رسیدنه ، حتی اگه کم برسیم "مریم حیدر زاده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زدم او گفت جانم کیستی؟ گفتمش تو عاشق من نیستی؟ گفت نه اما ببینم تا به کی پشت این در منتظر می ایستی "مریم حیدر زاده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــيــچ بــالـشـي ، نـرم تــر از وجــدان آســوده نــيـسـت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین قسمت،سکانس پنجاه و سه،برداشت یک.یک دو سه برو... -لقمان...لقمان... -بله بگوی: -ادب از که آموختی؟ -ای بر اون ................. واین چنین شد که دیگر لقمان را نگفتند ادب از که آموختی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به روزگارت بگو ترک تحصیل کردم دیگر امتحانم نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را به روي عالم و آدم بسته ام... مگر «دلبستگي» همين نيست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز تضمین ندارد رابطه ی آدم ها یخچال و لباسشوئی نیست که گارانتی داشته باشد یک روز هست و یک روز نیست و اگر کسی تضمین بدهد دروغ گفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرف ها که آدم ها هر چه بیشتر همدیگر را بشناسند بیشتر همدیگر را دوست دارند از آن دروغ های بزرگ است چون حقیقت های کوچک تبدیل به دروغ های بزرگ می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد، امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر… فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنـــــآک اســـــت دوســـــتـَش بـدآری و گمـــــآن کنی دوســـــتـَت دآرد حــــآل آن کـِه او یــِگــآنه هـَســــتی تو بآشـَـد و تـــــو یـــِــکی از هــزآران لــــــذت او …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم در چند سالگی ام "صبر" را اشتباه نوشته بودم که مدت هاست تنها سرمشق زندگی ام شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی می شود گفت , درد دل یعنی خشاب گذاری اسلحه دیگران , برای شلیک به خودمان در آینده ای نزدیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کاغذ سفید را ،هر چقدر هم که سفید و تمیز باشـد،کسی قاب نمیگیرید؛برای ماندگـاری باید حرفی برای گفتن داشـت.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی فرشته ایست که به موازات رشد پاها,بالهایش تحلیل میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره تصمیم گرفتم iphone s5 بخرم . . . . .کسی کلیه نمى خواد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از شکست های عشقی که دخترا در دانشگاه میخورن اینه که: . . پسر مورد علاقشون . . خودش جزوه مینویسه!1 آخه به نو ام میگن مرد...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه که ما دوتا یه روزی به هم برسیم؟ مهم فقط رسیدنه ، حتی اگه کم برسیم "مریم حیدر زاده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زدم او گفت جانم کیستی؟ گفتمش تو عاشق من نیستی؟ گفت نه اما ببینم تا به کی پشت این در منتظر می ایستی "مریم حیدر زاده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــيــچ بــالـشـي ، نـرم تــر از وجــدان آســوده نــيـسـت . . .