بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...داشت خوابم می برد دیدم اگه خواب باشه و توی این خواب خوابم ببره،تازه وقتی از اون خواب دومی بیدار بشم،توی این اولی ام و تازه باید از این یکی ام بیدار بشم.... دیالوگ زیبای فیلم گاو خونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ؛عین فیلم سه بعدی میمونه  ینی بزرگترا عین قضیه رو میبینن ؛ولی کم سن وسالها فقط سطحی از ماجرا باخبر میشن. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی ...  صداي نفس هاي مامان و بابات وقتي كه خوابن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره به این نتیجه رسیدم که عقل و احساس را باید از هم جدا کرد ... ، فکرَت را از سَرَم پرانده ام ... ، حالا خیال َت دارد راحت توی ِ سَرَم دانه دانه خاطره بر می چیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن زندگی اشکی بیش نیست پس بااشک مینویسم خدایا بهترینم را غم مده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم نفس یک "گرگ پیر "می ارزد به صد" شغال" امروزی! زنده باد رفیقان قدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفـاداری یک زن زمانی معـلوم میشود که مــردش هــیچ نداشته باشد وفـاداری یک مـرد زمانی معـلوم میشود کــه همــه چــیز داشـته باشـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستی از کسی ناراحت بشی اول یه نیگاه به سرتا باش بنداز ببین اصلا ارزششو داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا رو که ادم بخوادبلاک کنه دلش برای حجم نتش میسوزه که بخوادصفحشو بازکنه ......بشیمون میشه والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه توی آسمون ها دنبال فرشته ها میگردن!! اما من رو زمین یک بهترینش رو دارم!! تقدیم به دوستانی که فرشته اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز سـختر از این نیست که منـطقـی فــکر کنــــی وقتــی احساسـاتت دارن خـــفــت میـکنـن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطان به پیشگاه خداوند یک سجده نکرد از درگاه الهی طرد شد.حال که من انسان در روز بارها سجده نمیکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده خیلی تنها بشی... آره این دقیقا همون موقعی یه که داری خدارو حس میکنی چون از همه موجودات دیگه دلت بریده و هوای خدارو کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎﺭﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا رو ميزارى كنار بعد ميبينى كنار رو هم به گند كشيدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضـی دروغ هـا آنقـدر قشنگنـد کـه دلـت میخواهـد باورشـان کنـی! تـــــو، قشنـگ تریـن دروغ زندگـی من بـودی؛ هنـوز بـاورت دارم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...داشت خوابم می برد دیدم اگه خواب باشه و توی این خواب خوابم ببره،تازه وقتی از اون خواب دومی بیدار بشم،توی این اولی ام و تازه باید از این یکی ام بیدار بشم.... دیالوگ زیبای فیلم گاو خونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ؛عین فیلم سه بعدی میمونه  ینی بزرگترا عین قضیه رو میبینن ؛ولی کم سن وسالها فقط سطحی از ماجرا باخبر میشن. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی ...  صداي نفس هاي مامان و بابات وقتي كه خوابن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره به این نتیجه رسیدم که عقل و احساس را باید از هم جدا کرد ... ، فکرَت را از سَرَم پرانده ام ... ، حالا خیال َت دارد راحت توی ِ سَرَم دانه دانه خاطره بر می چیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن زندگی اشکی بیش نیست پس بااشک مینویسم خدایا بهترینم را غم مده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم نفس یک "گرگ پیر "می ارزد به صد" شغال" امروزی! زنده باد رفیقان قدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفـاداری یک زن زمانی معـلوم میشود که مــردش هــیچ نداشته باشد وفـاداری یک مـرد زمانی معـلوم میشود کــه همــه چــیز داشـته باشـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستی از کسی ناراحت بشی اول یه نیگاه به سرتا باش بنداز ببین اصلا ارزششو داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا رو که ادم بخوادبلاک کنه دلش برای حجم نتش میسوزه که بخوادصفحشو بازکنه ......بشیمون میشه والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه توی آسمون ها دنبال فرشته ها میگردن!! اما من رو زمین یک بهترینش رو دارم!! تقدیم به دوستانی که فرشته اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز سـختر از این نیست که منـطقـی فــکر کنــــی وقتــی احساسـاتت دارن خـــفــت میـکنـن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطان به پیشگاه خداوند یک سجده نکرد از درگاه الهی طرد شد.حال که من انسان در روز بارها سجده نمیکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده خیلی تنها بشی... آره این دقیقا همون موقعی یه که داری خدارو حس میکنی چون از همه موجودات دیگه دلت بریده و هوای خدارو کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎﺭﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا رو ميزارى كنار بعد ميبينى كنار رو هم به گند كشيدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضـی دروغ هـا آنقـدر قشنگنـد کـه دلـت میخواهـد باورشـان کنـی! تـــــو، قشنـگ تریـن دروغ زندگـی من بـودی؛ هنـوز بـاورت دارم..