بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی زندگی شاید همین باشد یک فریب ساده و کوچک من گمانم زندگی باید همین باشد زخم خوردن آن هم از دست عزیزی که  برایت هیچ کس چون او گرامی نیست بی گمان باید همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خود ببینم که چطور فراموشم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمها مرز بگذاید. مرز صمیمیت مرز تماس فیزیکی مرز رفتار مرز کلام شما این مرز را تعیین کنید وهمیشه یک قدم عقب تر بایستید.همیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گفت : خُب چکار کنم ... ؟! از دور خیلی شبیه ِ خوشبختی بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکــر کنم بـُــزی که من بایـــد به دهنــش شیــرین میومــدم و گـُـرگ خورده ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زمين خورده ام ... كه به جرم زمين خواري انفرادي دنيا را به نامم زده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست. گاهی یعنی خسته ام از این که مدام به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمی دهند توضیح دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاپناهم باش،یارم باش،جهان تاریکی محض است،می ترسم،کنارم باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش ،خدای دیروز و امروزت،فردا هم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم همه غصه‌مون از این بود که دوستامون بازی‌مون ندن. الآن هم همه‌ی غصه‌مون از اینه که دوستامون بازی‌مون میدن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بع بعضیــا هم باس گفت : ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺩﺭﺩ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺳﺮﮎ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﺗﻮ کاﺭمون ؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اونـــی که از همه بیـــشتر دوستـــش داری... از همه بهــتر, بیشـــتر, و بــه روزتر گنـــد میزنـــه به اعصابـــت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك ها قطـره نيستنـد ! بلكه كلمـاتى هستنـد كه مى افتنـد .... فقط بخاطـر اينكه : پيـدا نـميكنند كسى را كه معنــى اين كلمـات را بــفهمـد ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست حوصله کسی را نداری که هست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مرا از چشمش انداخت و من بلندش کردم تا اوج,من روشنش کردم اما او خاموشی ام را جشن گرفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی زندگی شاید همین باشد یک فریب ساده و کوچک من گمانم زندگی باید همین باشد زخم خوردن آن هم از دست عزیزی که  برایت هیچ کس چون او گرامی نیست بی گمان باید همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خود ببینم که چطور فراموشم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمها مرز بگذاید. مرز صمیمیت مرز تماس فیزیکی مرز رفتار مرز کلام شما این مرز را تعیین کنید وهمیشه یک قدم عقب تر بایستید.همیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گفت : خُب چکار کنم ... ؟! از دور خیلی شبیه ِ خوشبختی بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکــر کنم بـُــزی که من بایـــد به دهنــش شیــرین میومــدم و گـُـرگ خورده ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زمين خورده ام ... كه به جرم زمين خواري انفرادي دنيا را به نامم زده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست. گاهی یعنی خسته ام از این که مدام به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمی دهند توضیح دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاپناهم باش،یارم باش،جهان تاریکی محض است،می ترسم،کنارم باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش ،خدای دیروز و امروزت،فردا هم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم همه غصه‌مون از این بود که دوستامون بازی‌مون ندن. الآن هم همه‌ی غصه‌مون از اینه که دوستامون بازی‌مون میدن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بع بعضیــا هم باس گفت : ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺩﺭﺩ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺳﺮﮎ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﺗﻮ کاﺭمون ؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اونـــی که از همه بیـــشتر دوستـــش داری... از همه بهــتر, بیشـــتر, و بــه روزتر گنـــد میزنـــه به اعصابـــت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك ها قطـره نيستنـد ! بلكه كلمـاتى هستنـد كه مى افتنـد .... فقط بخاطـر اينكه : پيـدا نـميكنند كسى را كه معنــى اين كلمـات را بــفهمـد ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست حوصله کسی را نداری که هست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مرا از چشمش انداخت و من بلندش کردم تا اوج,من روشنش کردم اما او خاموشی ام را جشن گرفت