بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی طراح عینک ریبن که به بعضی ها قیافه داد ////سهـــــ.... نقطهـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی آدم مرگ مغزی بشه ولی وابسته ی یه بی لیاقت نشــــــــــه... وابسته شدم که میگما!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن یک نفر، وقت لازم است. امّا برای نفرت، گاهی فقط یک حادثه، گاهی یک ثانیه کافی است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر تو حادثه ای که هرکجا و کی در من اتفاق می افتی؟؟!! مراقب باش که خیالم با کفش های تو راه میرود در من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب در یادم هست آسمان آبی بود باد سردی به تماشا می شد برگ زردی رقصیدن گرفت او از ان کوچه گذشت دل من باز گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نمیدانی هیچکس نمیداند...پشت این چهره ی ارام چه میگذرد... نمی دانی...کسی نمیداند...این ارامش ظاهر واین دل نا ارام... چقدر خسته ام میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند که از خودمان می رنجانیم مثل ساعت هایی که صبح، دلسوزانه زنگ می زنند و در میانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیم بعد می فهمیم که خیلی دیر شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب کامپیوترمو رو sleep از برق کشیدم صب که پاشدم روشن کردم بیچاره کامپیوترم نمیدونست خوابه باید پا شه یا بیداره باید بخوابه....یجورایی بیچاره خودرگیری پیداکرده بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حرف مفت را می خریدن، الان میلیاردر بودم! والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه کلام ختم کلام : هرکي پاکتره . . . . تنهاتره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی طرف مقابلت باهات راه نمیاد شک نکن خسته است چون داره بایکی چهار نعل می تازه.....والاااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای ازدست رفته یه روز برم یگردند اما درست زمانی که یاد گرفتیم بدون انها زندگی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می‌دارم می‌گویند: فراموشش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند  بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای که در روز رستاخیز باعث تخفیف در مجازات می شود ما از همان ابتدا نیز علاقه ای به دنیا آمدن نداشتیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی طراح عینک ریبن که به بعضی ها قیافه داد ////سهـــــ.... نقطهـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی آدم مرگ مغزی بشه ولی وابسته ی یه بی لیاقت نشــــــــــه... وابسته شدم که میگما!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن یک نفر، وقت لازم است. امّا برای نفرت، گاهی فقط یک حادثه، گاهی یک ثانیه کافی است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر تو حادثه ای که هرکجا و کی در من اتفاق می افتی؟؟!! مراقب باش که خیالم با کفش های تو راه میرود در من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب در یادم هست آسمان آبی بود باد سردی به تماشا می شد برگ زردی رقصیدن گرفت او از ان کوچه گذشت دل من باز گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نمیدانی هیچکس نمیداند...پشت این چهره ی ارام چه میگذرد... نمی دانی...کسی نمیداند...این ارامش ظاهر واین دل نا ارام... چقدر خسته ام میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند که از خودمان می رنجانیم مثل ساعت هایی که صبح، دلسوزانه زنگ می زنند و در میانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیم بعد می فهمیم که خیلی دیر شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب کامپیوترمو رو sleep از برق کشیدم صب که پاشدم روشن کردم بیچاره کامپیوترم نمیدونست خوابه باید پا شه یا بیداره باید بخوابه....یجورایی بیچاره خودرگیری پیداکرده بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حرف مفت را می خریدن، الان میلیاردر بودم! والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه کلام ختم کلام : هرکي پاکتره . . . . تنهاتره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی طرف مقابلت باهات راه نمیاد شک نکن خسته است چون داره بایکی چهار نعل می تازه.....والاااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای ازدست رفته یه روز برم یگردند اما درست زمانی که یاد گرفتیم بدون انها زندگی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می‌دارم می‌گویند: فراموشش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند  بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای که در روز رستاخیز باعث تخفیف در مجازات می شود ما از همان ابتدا نیز علاقه ای به دنیا آمدن نداشتیم