بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمیازه پیامی ازبدن است که اعلام میکنه ده درصدازباتریت باقی مونده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از خفن ترین مشکلات مکانی مربوط به مکان جوراب یا همون جاجورابی میباشد مکانی غیر امن که اغلب ،پدر خانواده جورابهای شما را با جورابهای خود اشتباه میگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیــازی نیســتش که  اطــرافــمـون پــر از آدم باشــه  بلـکـه همــون چــند نـــفـــری کــه هســتن آدم باشــن کـــافـــیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﺑﺎ بقیه رو ﻓﻘﻂ ﻛﺴﻰ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان اين همه نوشته هاي مجازي دلم براي يك سطر دست خط واقعي تنگ شده است ان هم از نوع صادقانه اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که زمان مرگم فرا رسد،کسی که باید بمیرد منم...پس بگذار آن طور که می خواهم زندگی کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم را پرت کرده ای...آنقدر که دیگر یادم نیست تو رفته ای...من حواسم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه سگ دروغ میگه؟؟ اصا دروغ هم بگه، مگه جوری دروغ میگه که مثال زدنی باشه؟؟ خو عاخه پس چرا میگن داری دروغ میگی مثه سگ؟؟ هان؟؟ خو پس چرا این حرفو میزنن؟؟ چرا آدمو دچار خود درگیری مزمن میکنن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه ناقص الخلقه هستند هیچ کس دل و دماغ ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــَرکــَت کَـــرده؟؟؟ شَــب هآ بـ ـه یآدَش گــــریه مـ ـی کـــُني؟؟؟ نــ ـآرآحَــــت نَبـ ـآش... یــه روز تــ ـو تَنهـــ ـآ آرزوي زنـــــدگـ ـیش مـ ـي شي ایـ ـن بَدتـــــَرین انتـ ـقآمــــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامن دوست میشوی....؟ که ترابه اکتشاف معادن اندوهم ببرم درتونل های طولانی تنهایی ام بگردانمت...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فهماندن چیزی بع کسی که برای نفهمیدن آن پول می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگویم درین عالم گرم پو، تابنده، هستی بخش چون خورشید باش تا توانی پاک، روشن مثل باران مثل مروارید باش فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد تا به زنان می رسد نامش مکر می شود و مکر تا به مردان می رسد نام عقل می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هیچ گاه همدیگر را به تامل نمی نگریم زیرا مجال نیست! این گونه است که عزیزترین کسانمان را  در چشم برهم زدنی به حوصله ی زمان از یاد می بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماهایی که "فانتزی" مینویسین...شماها هنوز "دنیا"یتان از ریشه نابود نشده!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمیازه پیامی ازبدن است که اعلام میکنه ده درصدازباتریت باقی مونده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از خفن ترین مشکلات مکانی مربوط به مکان جوراب یا همون جاجورابی میباشد مکانی غیر امن که اغلب ،پدر خانواده جورابهای شما را با جورابهای خود اشتباه میگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیــازی نیســتش که  اطــرافــمـون پــر از آدم باشــه  بلـکـه همــون چــند نـــفـــری کــه هســتن آدم باشــن کـــافـــیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﺑﺎ بقیه رو ﻓﻘﻂ ﻛﺴﻰ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان اين همه نوشته هاي مجازي دلم براي يك سطر دست خط واقعي تنگ شده است ان هم از نوع صادقانه اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که زمان مرگم فرا رسد،کسی که باید بمیرد منم...پس بگذار آن طور که می خواهم زندگی کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم را پرت کرده ای...آنقدر که دیگر یادم نیست تو رفته ای...من حواسم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه سگ دروغ میگه؟؟ اصا دروغ هم بگه، مگه جوری دروغ میگه که مثال زدنی باشه؟؟ خو عاخه پس چرا میگن داری دروغ میگی مثه سگ؟؟ هان؟؟ خو پس چرا این حرفو میزنن؟؟ چرا آدمو دچار خود درگیری مزمن میکنن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه ناقص الخلقه هستند هیچ کس دل و دماغ ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــَرکــَت کَـــرده؟؟؟ شَــب هآ بـ ـه یآدَش گــــریه مـ ـی کـــُني؟؟؟ نــ ـآرآحَــــت نَبـ ـآش... یــه روز تــ ـو تَنهـــ ـآ آرزوي زنـــــدگـ ـیش مـ ـي شي ایـ ـن بَدتـــــَرین انتـ ـقآمــــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامن دوست میشوی....؟ که ترابه اکتشاف معادن اندوهم ببرم درتونل های طولانی تنهایی ام بگردانمت...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فهماندن چیزی بع کسی که برای نفهمیدن آن پول می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگویم درین عالم گرم پو، تابنده، هستی بخش چون خورشید باش تا توانی پاک، روشن مثل باران مثل مروارید باش فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد تا به زنان می رسد نامش مکر می شود و مکر تا به مردان می رسد نام عقل می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هیچ گاه همدیگر را به تامل نمی نگریم زیرا مجال نیست! این گونه است که عزیزترین کسانمان را  در چشم برهم زدنی به حوصله ی زمان از یاد می بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماهایی که "فانتزی" مینویسین...شماها هنوز "دنیا"یتان از ریشه نابود نشده!