بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دخترای دهه هفتادیا دفترچه راهنمایی کاتالوگی چیزی ندارن بخونیم؟ خیلی سخته باهاشون ارتباط برقرار کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخـــوام ازهمـــینـجا به عشـــقم بـــگم :  دمـــت گـــرم..! تـــو "نامـــردی" هیـــچی واســـم کـــم نـــذاشـــتی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس شگفت انگیزی است هنگامی که در نهایت،متوجه می شوید که دیگر به کسی که رهایتان کرده ...نه نیازی دارید ...و... نه احساسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا که ماییم هر لبخندی خنجری ست و هر که با تو همخون تر به خون ات تشنه تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که به دنبال حقیقت هستند خطر پیدا کردن آن را به جان می خرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اون تونسته فراموش کنه ، منم می تونم می بینی؟ هنوز دوسش داری از کجا معلوم؟ هنوز می خوای کارایی رو بکنی  که اون کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان اگه ی وقتایی, ی جاهایی, خدا ضایعتون میکنه...... دلیلشو تو ضایع کردن نمازتون جویاشید.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه آدمها حتی... حوصله ندارند به حرفهای سرزبانی یکدیگر گوش دهند، چه برسد به اینکه بخواهند... سطر سطر روح تو را بخوانند! در واژه نامه مجازی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظه ها را نصیب مادران کن که زیباترین لحظه هایشان را بخاطرمان از دست دادند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که بچه هاى بین ۳ تا ۸ سال نمی توانند بین تخیل و حقیقت مرزى را به درستی قائل باشند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که فقط قورباغه های نر قورقور می کنن....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که ۳۵۰۰۰۰ نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد...!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....موضوع بی احساس بودن نیست.. بحث ما سر لیاقت هاست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی رفیق؟… درد دل نمیکنم..! زخمی که از عصب بگذرد.. دیگر درد ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند..... فایده ندارد!! اما....... دوستت دارم های "تو" چه غوغایی میکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


نیستے . . . 

و خـ ــ ــاطراتــــــ 

ضعـیــــفــ گیـر آوردهـ انـد !


گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دخترای دهه هفتادیا دفترچه راهنمایی کاتالوگی چیزی ندارن بخونیم؟ خیلی سخته باهاشون ارتباط برقرار کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخـــوام ازهمـــینـجا به عشـــقم بـــگم :  دمـــت گـــرم..! تـــو "نامـــردی" هیـــچی واســـم کـــم نـــذاشـــتی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس شگفت انگیزی است هنگامی که در نهایت،متوجه می شوید که دیگر به کسی که رهایتان کرده ...نه نیازی دارید ...و... نه احساسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا که ماییم هر لبخندی خنجری ست و هر که با تو همخون تر به خون ات تشنه تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که به دنبال حقیقت هستند خطر پیدا کردن آن را به جان می خرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اون تونسته فراموش کنه ، منم می تونم می بینی؟ هنوز دوسش داری از کجا معلوم؟ هنوز می خوای کارایی رو بکنی  که اون کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان اگه ی وقتایی, ی جاهایی, خدا ضایعتون میکنه...... دلیلشو تو ضایع کردن نمازتون جویاشید.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه آدمها حتی... حوصله ندارند به حرفهای سرزبانی یکدیگر گوش دهند، چه برسد به اینکه بخواهند... سطر سطر روح تو را بخوانند! در واژه نامه مجازی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظه ها را نصیب مادران کن که زیباترین لحظه هایشان را بخاطرمان از دست دادند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که بچه هاى بین ۳ تا ۸ سال نمی توانند بین تخیل و حقیقت مرزى را به درستی قائل باشند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که فقط قورباغه های نر قورقور می کنن....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که ۳۵۰۰۰۰ نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد...!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....موضوع بی احساس بودن نیست.. بحث ما سر لیاقت هاست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی رفیق؟… درد دل نمیکنم..! زخمی که از عصب بگذرد.. دیگر درد ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند..... فایده ندارد!! اما....... دوستت دارم های "تو" چه غوغایی میکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


نیستے . . . 

و خـ ــ ــاطراتــــــ 

ضعـیــــفــ گیـر آوردهـ انـد !