بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اول خودمون همه قانونارو رعایت کنیم بعد از دیگران توقع داشته باشیم که رعایت کنن قوانین رو ، پس همیشه اول به رفتار خودت دقت کن بعد قضاوت کن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم را میبندم ، دیگر دیدن ندارد دنیای بدون تو ، حالا که زیر انبوهی خاک خفته ای میفهمی که تنها عشق دنیای من خودت بودی ، کاش بودی و باز بهانه میگرفتی و میگفتی دیگر نمیخواهمت !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه مشترک مورد نظر هست ولی در دسترس نیست مجبور میشی رو کنی به مشترکی که در دسترس هست ولی مورد نظر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ چیز دست ِ خودم نیست ... انگار همه جا پای ِ تو در میان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منفورترین جمله ها: ۱. هر جور راحتی ۲. اصن ب من چ ۳. من لیاقت تورو ندارم ۴. خوش اومدی ۵. اونش ب خودم مربوطه ۶. باش حق با توعه ۷. برام مهم نیس ۸. مشکل خودته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست ... . . . . . . . . . فَکّم درد می کنه نمی تونم حرف بزنم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔــﺎﻫــﯽ .. ﺁﻧـﮑـﺲ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻨـﺪﺩ ﻭ ﻣـﯽ ﺧـﻨـﺪﺍﻧـﺪ .. ﻣـﯿـﺨـﻮﺍﻫـﺪ ﺣـﻮﺍﺳـﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼـﺸـﻤـﺎﻥِ ﮔــﺮﯾــﺎﻧـﺶ ﭘــَﺮﺕ ﮐـﻨـﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن خنجر به پهلویم که دردم را نمیگویم به زیر ضربه های غم نیاید خم به ابرویم مرا اینگونه گرخواهی دلت را آشیانم کن من آن نشکستنی هستم، بیا و امتحانم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به موجود مزاحم انگل میگویند !!! بهترین تعریفی است که یاد گرفتم در کل طول عمرم عرضشم یه چیزایی از تصمیم کبرا گفتن ولی باور نکردم کبرا همچین دختری نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمی خرند  پروانه بودن یعنی تباهی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و وفا از جایی آغاز می شود که تو راه دوم داشته باشی ولی منتظر کسی بمانی که شاید هرگز باز نگردد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و… بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قدر بی رحمند رویاهـا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد!گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ. گاه باید رویید در پس این باران گاه باید خندید برغمی بی پایان لحظه هایت بی غم  شاد باشی هر دم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار... شاد کسی تمام بغض هایش را گذاشته برای وقتی که باران می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصــولا آدم هـایی که ارزش دوسـت داشـتـه شـدن را نـدارنـد درسـت هـمـان آدم هـایـی هـسـتـنـد کـه مـا مُـصـرانـه سـعـی مـی کـنـیـم دوسـتـشـان داشـتـه باشـیـم قـانـون حماقتِ ما نـیـازی بـه اثـبـات نـدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگا یه روز از درخت خسته میشن پاییز بهونست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اول خودمون همه قانونارو رعایت کنیم بعد از دیگران توقع داشته باشیم که رعایت کنن قوانین رو ، پس همیشه اول به رفتار خودت دقت کن بعد قضاوت کن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم را میبندم ، دیگر دیدن ندارد دنیای بدون تو ، حالا که زیر انبوهی خاک خفته ای میفهمی که تنها عشق دنیای من خودت بودی ، کاش بودی و باز بهانه میگرفتی و میگفتی دیگر نمیخواهمت !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه مشترک مورد نظر هست ولی در دسترس نیست مجبور میشی رو کنی به مشترکی که در دسترس هست ولی مورد نظر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ چیز دست ِ خودم نیست ... انگار همه جا پای ِ تو در میان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منفورترین جمله ها: ۱. هر جور راحتی ۲. اصن ب من چ ۳. من لیاقت تورو ندارم ۴. خوش اومدی ۵. اونش ب خودم مربوطه ۶. باش حق با توعه ۷. برام مهم نیس ۸. مشکل خودته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست ... . . . . . . . . . فَکّم درد می کنه نمی تونم حرف بزنم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔــﺎﻫــﯽ .. ﺁﻧـﮑـﺲ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻨـﺪﺩ ﻭ ﻣـﯽ ﺧـﻨـﺪﺍﻧـﺪ .. ﻣـﯿـﺨـﻮﺍﻫـﺪ ﺣـﻮﺍﺳـﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼـﺸـﻤـﺎﻥِ ﮔــﺮﯾــﺎﻧـﺶ ﭘــَﺮﺕ ﮐـﻨـﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن خنجر به پهلویم که دردم را نمیگویم به زیر ضربه های غم نیاید خم به ابرویم مرا اینگونه گرخواهی دلت را آشیانم کن من آن نشکستنی هستم، بیا و امتحانم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به موجود مزاحم انگل میگویند !!! بهترین تعریفی است که یاد گرفتم در کل طول عمرم عرضشم یه چیزایی از تصمیم کبرا گفتن ولی باور نکردم کبرا همچین دختری نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمی خرند  پروانه بودن یعنی تباهی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و وفا از جایی آغاز می شود که تو راه دوم داشته باشی ولی منتظر کسی بمانی که شاید هرگز باز نگردد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و… بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قدر بی رحمند رویاهـا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد!گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ. گاه باید رویید در پس این باران گاه باید خندید برغمی بی پایان لحظه هایت بی غم  شاد باشی هر دم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار... شاد کسی تمام بغض هایش را گذاشته برای وقتی که باران می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصــولا آدم هـایی که ارزش دوسـت داشـتـه شـدن را نـدارنـد درسـت هـمـان آدم هـایـی هـسـتـنـد کـه مـا مُـصـرانـه سـعـی مـی کـنـیـم دوسـتـشـان داشـتـه باشـیـم قـانـون حماقتِ ما نـیـازی بـه اثـبـات نـدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگا یه روز از درخت خسته میشن پاییز بهونست...