بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دنــــــــــده نبـــــــــاش دنــــــــده یـــــک بــــــاش " سنــــــــــگــــــــیـــــن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میاد منم آرام میخوابم و مردم به تنهایی میگن خدا صبرت بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برایت ارامش بیاورد... مستحق ستایش است..................... انسان ها را در زیستن بشناس... نه در گفتن... در گفتار همه اراسته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگـــ ـ ـ ترینــــ #پـــازلــــ دنیا  #دســتانـــم + #دستانـــتــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" هیچ گاه " به خاطر " هیچ کس " دست از " ارزشهایت " نکش؛ چون ... زمانی که آن فرد از تو دست بکشد؛ تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نـفرم نـداریم بیـرون اَ خـونه بـه اسـم ِخـودمـون صداش کـنیـم،غریـبه اسمشـو نشـنُـفه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا جای *حــســین مـــــعدنی*خالیه! . . . برای شادی روحش صــــــلوات...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا یطوریخودشونومیگیرن که چسب 123هم هیچ چیزیو اونطور نگرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردی که به زنش میگه:سرتو رو بالشت نزار به غیرت سینم بر میخوره......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عوض شد . . . مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم ، دو به دو با هم . . . هر کداممان را که می کندند ، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی ! حالا سیمی مان کردند که با رفتن دیگری کک مان هم نگزد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور نذاشت بهت بگم قد خدا دوستت دارم حالا نشستم یه گوشه دارم ستاره می شمارم اگه بهت گفته بودم حالا تو مال من بودی من تو خیال تو بودم تو،تو خیال من بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــارم از یـکــی بــود یـکــی نـبــود گـذشـتــه اســت ... مـــن در اوج قـصـــه گـــم شـــدم ... عـشـــــق یـعـنــی : یـکــی "بـــــود" یـکــی "نــابــــــود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه ” تنهایی ” شایسته رفاقت باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که بشینی میزارن به پای جواب نداشتن عمرا اگه بفهمن داری جون می کنی تاحرمت ها رو نگهداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال همه... همینکه اون دوسم داره کافیه... بقیه رو ولش! همون بالایی رو میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِِِـِـه بَعضـــیا بایَـــد گُـفتــــ دُرســته ادعات مِثِل دلار بالـآ میره ولی هَمچِنانــ شعورِت مثلِــه ریــآلــ پایینه. .!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دنــــــــــده نبـــــــــاش دنــــــــده یـــــک بــــــاش " سنــــــــــگــــــــیـــــن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میاد منم آرام میخوابم و مردم به تنهایی میگن خدا صبرت بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برایت ارامش بیاورد... مستحق ستایش است..................... انسان ها را در زیستن بشناس... نه در گفتن... در گفتار همه اراسته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگـــ ـ ـ ترینــــ #پـــازلــــ دنیا  #دســتانـــم + #دستانـــتــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" هیچ گاه " به خاطر " هیچ کس " دست از " ارزشهایت " نکش؛ چون ... زمانی که آن فرد از تو دست بکشد؛ تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نـفرم نـداریم بیـرون اَ خـونه بـه اسـم ِخـودمـون صداش کـنیـم،غریـبه اسمشـو نشـنُـفه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا جای *حــســین مـــــعدنی*خالیه! . . . برای شادی روحش صــــــلوات...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا یطوریخودشونومیگیرن که چسب 123هم هیچ چیزیو اونطور نگرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردی که به زنش میگه:سرتو رو بالشت نزار به غیرت سینم بر میخوره......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عوض شد . . . مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم ، دو به دو با هم . . . هر کداممان را که می کندند ، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی ! حالا سیمی مان کردند که با رفتن دیگری کک مان هم نگزد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور نذاشت بهت بگم قد خدا دوستت دارم حالا نشستم یه گوشه دارم ستاره می شمارم اگه بهت گفته بودم حالا تو مال من بودی من تو خیال تو بودم تو،تو خیال من بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــارم از یـکــی بــود یـکــی نـبــود گـذشـتــه اســت ... مـــن در اوج قـصـــه گـــم شـــدم ... عـشـــــق یـعـنــی : یـکــی "بـــــود" یـکــی "نــابــــــود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه ” تنهایی ” شایسته رفاقت باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که بشینی میزارن به پای جواب نداشتن عمرا اگه بفهمن داری جون می کنی تاحرمت ها رو نگهداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال همه... همینکه اون دوسم داره کافیه... بقیه رو ولش! همون بالایی رو میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِِِـِـه بَعضـــیا بایَـــد گُـفتــــ دُرســته ادعات مِثِل دلار بالـآ میره ولی هَمچِنانــ شعورِت مثلِــه ریــآلــ پایینه. .!