بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا مثه پـــادَری می مونن... باید روشون وایسی، کفِ کفشتُ تمیز کنی و از روشون رد شی! این کارو نکنی فکر میکنن فرشن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شانس بده چیست !؟ عبارتی که معمولا خانومها برای بیان حسادت خود نسبت به خانوم دیگری که به موقعیت خوبی دست یافته (معمولا شوهر) استفاده می‌کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا با هم بازي كنيم....... تو بسته هاي قرص و سيگار منو بشمر... من شماره هاي غريبه گوشي تورو!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر همره باد آن یکی هم سفر شعر و شمیم یک نفر خسته از این دغدغه ها آن یکی منتظر بوی نسیم همه هستیم در این شهر شلوغ این کفایت که همه یاد همیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکنم آدم هایی با قیافه ی معمولی بهترین ها هستن ،بخاطر همین خداوند کلی ازون ها رو خلق کرده. دیالوگ زیبای فیلم آبراهام لینکلن شکارچی خون آشام ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه در حوالی چشمم ندارمت... اما همیشه،کنج دلم دوست دارمت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سال ره مسجد و میخانه بگیری عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از کارهای دنیا هنوز مردونه است مثل نامردی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی غـــرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از داشته هایش،دوست میدارد. حالا ببین اگز غـــرورش را بخاطر تو نادیده بگیرد، چقدر دوستت دارد. بفهم آدمیزاد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ... ؟ مسجد اگر خانه ی ِ خداست ... عجیب نیست که انگار چراغ ِ تنهائی به همه جا رواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفته به حرمت گهی که خورده دیگه حق نداره برگرده............. چی فکرکرده باخودش..... هاااان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … دلم همراهی می خواهد از جنس خودت! نزدیـــک؛ بی خطــــر، بخشــــنده… بی منّـــــــــــــــــت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســه چـــیـز خــیـلی ســـخـت اسـت : فــــــولاد الــــمـاس و آدم بــــــــــــودن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مغز خالی همچون شکم خالی سروصدا میکرد ، جهان اکنون تعریف دیگری داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرز باریکى هست بین رُک بودن و بى شعورى ، که متأسفانه همه با افتخار ردش میکنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات عجیبند!روزی گریه میکنیم به یاد روزهایی که با هم میخندیدیم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا مثه پـــادَری می مونن... باید روشون وایسی، کفِ کفشتُ تمیز کنی و از روشون رد شی! این کارو نکنی فکر میکنن فرشن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شانس بده چیست !؟ عبارتی که معمولا خانومها برای بیان حسادت خود نسبت به خانوم دیگری که به موقعیت خوبی دست یافته (معمولا شوهر) استفاده می‌کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا با هم بازي كنيم....... تو بسته هاي قرص و سيگار منو بشمر... من شماره هاي غريبه گوشي تورو!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر همره باد آن یکی هم سفر شعر و شمیم یک نفر خسته از این دغدغه ها آن یکی منتظر بوی نسیم همه هستیم در این شهر شلوغ این کفایت که همه یاد همیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکنم آدم هایی با قیافه ی معمولی بهترین ها هستن ،بخاطر همین خداوند کلی ازون ها رو خلق کرده. دیالوگ زیبای فیلم آبراهام لینکلن شکارچی خون آشام ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه در حوالی چشمم ندارمت... اما همیشه،کنج دلم دوست دارمت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سال ره مسجد و میخانه بگیری عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از کارهای دنیا هنوز مردونه است مثل نامردی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی غـــرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از داشته هایش،دوست میدارد. حالا ببین اگز غـــرورش را بخاطر تو نادیده بگیرد، چقدر دوستت دارد. بفهم آدمیزاد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ... ؟ مسجد اگر خانه ی ِ خداست ... عجیب نیست که انگار چراغ ِ تنهائی به همه جا رواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفته به حرمت گهی که خورده دیگه حق نداره برگرده............. چی فکرکرده باخودش..... هاااان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … دلم همراهی می خواهد از جنس خودت! نزدیـــک؛ بی خطــــر، بخشــــنده… بی منّـــــــــــــــــت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســه چـــیـز خــیـلی ســـخـت اسـت : فــــــولاد الــــمـاس و آدم بــــــــــــودن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مغز خالی همچون شکم خالی سروصدا میکرد ، جهان اکنون تعریف دیگری داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرز باریکى هست بین رُک بودن و بى شعورى ، که متأسفانه همه با افتخار ردش میکنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات عجیبند!روزی گریه میکنیم به یاد روزهایی که با هم میخندیدیم!