بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین روزایی که هیچکس آرامش ندارد... همه به هم بی اعتماد شدن... خنده دیگه زوری شده واز ته دل نیست... هرکسی که بهم میگه چطوری... مجبورم که دشمن خدابشم... به دروغ بگم خوبم ...شکر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ میتوﻧﻪ ﺧﻮﺍﺏﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﺑﭙﺮﻭﻧﻪ: " ﺧﺐ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺭﺱ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانيم و زمين زندان ماست ، زندگاني درد بي درمان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به دختران سرزمينم ميگويي "آهن پرست" بدان انگشت شمار نيستند پسران "اندام پرست" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جواب این "دیـــــــــوار"ها را تو بده...... این روزها خیلی "دیـــــــــو"وارند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر خاله : یه روز رفتم نونوایی نونوا گفت هر کسی اومد بگو پشت سرت وا نسته نون نمی رسه منم هر کی اومد گفتم بیا جلوی من وایسا پشتِ سرم نون نمی رسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهنمایی رانندگی دروغ می گوید هرگز نرسیدن از دیر رسیدن بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی یعنی ... تو را خیال می کنم و ... باز سرد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که ته ِ چاه افتاده فقط باید فریاد بزند ... ، رمقی مانده باشد اگر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم می پرسم : کیستی ای من ؟؟!!! ... سالهاست ... گوش ِ خودم ... حسرت ِ پاسخی از زبان ِ من را بر دل دارد !! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای کسی که شما را می آزارد گریه نکنید… در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصتی دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم غوغاست... ساده مي شكنم...حتي با يك تلنگر كوچك... اينگونه نبودم...شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا میدانید دکترها اعلام کردند اغوش یک داروی معجزه اسای واقعیست که درد را تسکین میدهد واز استرس میکاهد وحتی افسردگی را درمان میکند امیدوارم همیشه اغوشی گرم برایت گشوده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره هوا سرد میشه بابام با موتور کار میکنه  چه شبایی که بارون میومد و بابام خیس میشد وقتی میومد خونه دست میدادم بهش دستاش از سرما میلرزید بچه ها قدر باباهامونو بدونیم.............. کاش.......!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده کفن شدگانیم جز دریدن راهی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــریـسـتـن بـه اشـک نـیـسـت ،  مـی تـوانـد گـاه کـشـیـدنِ ســیـــگـاری بـاشـد کـــه در فـاصـلـه ی هـر پــُک بــه دودش خــیــره مــیـمــانــی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین روزایی که هیچکس آرامش ندارد... همه به هم بی اعتماد شدن... خنده دیگه زوری شده واز ته دل نیست... هرکسی که بهم میگه چطوری... مجبورم که دشمن خدابشم... به دروغ بگم خوبم ...شکر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ میتوﻧﻪ ﺧﻮﺍﺏﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﺑﭙﺮﻭﻧﻪ: " ﺧﺐ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺭﺱ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانيم و زمين زندان ماست ، زندگاني درد بي درمان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به دختران سرزمينم ميگويي "آهن پرست" بدان انگشت شمار نيستند پسران "اندام پرست" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جواب این "دیـــــــــوار"ها را تو بده...... این روزها خیلی "دیـــــــــو"وارند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر خاله : یه روز رفتم نونوایی نونوا گفت هر کسی اومد بگو پشت سرت وا نسته نون نمی رسه منم هر کی اومد گفتم بیا جلوی من وایسا پشتِ سرم نون نمی رسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهنمایی رانندگی دروغ می گوید هرگز نرسیدن از دیر رسیدن بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی یعنی ... تو را خیال می کنم و ... باز سرد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که ته ِ چاه افتاده فقط باید فریاد بزند ... ، رمقی مانده باشد اگر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم می پرسم : کیستی ای من ؟؟!!! ... سالهاست ... گوش ِ خودم ... حسرت ِ پاسخی از زبان ِ من را بر دل دارد !! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای کسی که شما را می آزارد گریه نکنید… در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصتی دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم غوغاست... ساده مي شكنم...حتي با يك تلنگر كوچك... اينگونه نبودم...شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا میدانید دکترها اعلام کردند اغوش یک داروی معجزه اسای واقعیست که درد را تسکین میدهد واز استرس میکاهد وحتی افسردگی را درمان میکند امیدوارم همیشه اغوشی گرم برایت گشوده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره هوا سرد میشه بابام با موتور کار میکنه  چه شبایی که بارون میومد و بابام خیس میشد وقتی میومد خونه دست میدادم بهش دستاش از سرما میلرزید بچه ها قدر باباهامونو بدونیم.............. کاش.......!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده کفن شدگانیم جز دریدن راهی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــریـسـتـن بـه اشـک نـیـسـت ،  مـی تـوانـد گـاه کـشـیـدنِ ســیـــگـاری بـاشـد کـــه در فـاصـلـه ی هـر پــُک بــه دودش خــیــره مــیـمــانــی