بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ماه میدانست از میان این همه سیاره فقط یکی مشتریه!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها بازی کردن را دوست دارند انتخاب با توست که..... هم بازیشان باشی  یا اسباب بازیشان............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را با این جمله تا قسمت چی باشد گول میزنیم قسمت اراده من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قانون عشق بر خلاف رسم زندگی قلبها ربودنی سارق ستودنیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقع خواستی از کسی جدا بشی بهش بگو برای همیشه خدانگهدار شاید ناراحت بشه و دلش بشکنه ولی بهتر از اینه که منتظر بمونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیلــــــــی ها بودم ! اما اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هسـتم تـو کـجایی تـو هسـتی مـن کـجایم چـرا وقتـمان را درگـیر هـم نـمی کنـیم چـرا نـگـاهـمان دزدکیـست …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت یعنی ... شهادت ِ کلام ... به تیر ِ یآس ... در هجوم ِ خاطره ... ته ِ بُغض بَست ِ گلو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـعـضـیــا رو گـذاشــتـیـم کنــــار ... هـمـون کـنـــارم به گــــنــد کـشــیـدن !!!! آخ از ایـــــــــن بـعـضــــــی ها ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماها نيازي به "كتاب هاي تعبيرخواب"نداريم يا ترس هايمان را خواب مي بينيم يانداشته هايمان را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی دنیای واقعی خیلیها رو خراب کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! این بند دل آدم کجاست؟ که گاهی با یک اسم با حضور یک نفر و یا با یک لبخند "پاره" میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿﺪﻫﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی،می روی و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی...نه این انصاف نیست...من و یک دنیا عشق تو و یک دنیا بی تفاوتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان.. من هم ..اگر بگذارند ... دارم خرده های دلم را... چسب میزنم... راستی این دل ... دل می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر “ضربه فنی” شدی ، دوباره شروع کن…… “ضربه مغزی” که نشدی……!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ماه میدانست از میان این همه سیاره فقط یکی مشتریه!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها بازی کردن را دوست دارند انتخاب با توست که..... هم بازیشان باشی  یا اسباب بازیشان............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را با این جمله تا قسمت چی باشد گول میزنیم قسمت اراده من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قانون عشق بر خلاف رسم زندگی قلبها ربودنی سارق ستودنیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقع خواستی از کسی جدا بشی بهش بگو برای همیشه خدانگهدار شاید ناراحت بشه و دلش بشکنه ولی بهتر از اینه که منتظر بمونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیلــــــــی ها بودم ! اما اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هسـتم تـو کـجایی تـو هسـتی مـن کـجایم چـرا وقتـمان را درگـیر هـم نـمی کنـیم چـرا نـگـاهـمان دزدکیـست …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت یعنی ... شهادت ِ کلام ... به تیر ِ یآس ... در هجوم ِ خاطره ... ته ِ بُغض بَست ِ گلو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـعـضـیــا رو گـذاشــتـیـم کنــــار ... هـمـون کـنـــارم به گــــنــد کـشــیـدن !!!! آخ از ایـــــــــن بـعـضــــــی ها ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماها نيازي به "كتاب هاي تعبيرخواب"نداريم يا ترس هايمان را خواب مي بينيم يانداشته هايمان را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی دنیای واقعی خیلیها رو خراب کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! این بند دل آدم کجاست؟ که گاهی با یک اسم با حضور یک نفر و یا با یک لبخند "پاره" میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿﺪﻫﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی،می روی و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی...نه این انصاف نیست...من و یک دنیا عشق تو و یک دنیا بی تفاوتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان.. من هم ..اگر بگذارند ... دارم خرده های دلم را... چسب میزنم... راستی این دل ... دل می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر “ضربه فنی” شدی ، دوباره شروع کن…… “ضربه مغزی” که نشدی……!!