بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد دستت رو رو شونه بعضى ها بزارى و بگى : نه........ خوشم اومد ...... از اونى كه فكر ميكردم آشغال ترى !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال اونایی که چشاشون سگ داره من که فقط اعصابم سگ داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حساب خیال بافی ام نگذارید!! اما ستاره ای دارم در"" تاریک ترین"" شبها فقط خواستم بدانید که می توان دل خوش کرد به چراغ های کوچک هواپیما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسته کلید علاقه که گم شد باید عوض میکردی ،قفل تمام آرزو ها را ... دیگه هیچ راهی وجود نداشت . واقعا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه رسیدن به اینجایی که هستم رو خیلی چیزا پا گذاشتم ، پس دعا کن شکست نخورم که میشه اخرین شکست زندگیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم منطقی خودش را با جهان وفق می دهد آدم فیر منطقی اصرار دارد جهان با او تطبیق پیدا کند همین است که جهان پیش رفتش را مدیون آدم های غیر منطقی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدم ها را دگرگون می کند اما تصویری را که از آن ها داریم ثابت نگه می دارد هیچ چیزی دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرزندانتان چگونه خوشبخت شدن را بیاموزید نه چگونه ثروتمند شدن را تا زمانی که بزرگ شدند قدر چیزها را بدانند نه قیمتشان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تاوان دلتنگیمو میدم،کنارتوبه آرامش رسیدم. بیادنیاموزیباکن دوباره،خدایاازتو زیباتر ندیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که عشق براشون دلگرمیه نه سرگرمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است:اما”به قدر نیاز تو”فرود می اید. “به قدر ارزوی تو “گسترده می شود و “به قدر ایمان تو”کارگشاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایم را دوست دارم و با وفاتر از او سراغ ندارم، شاید به رسم همین وفاداریست که دوستانم را به او میسپارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه کسی نیستم... اگر میخواهی شبیه کسی باشم "بقیه هستند.."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربان جا سیگاری بابام که دلش از دنیا خاکستر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط در دنیای ِ امروز انگار نده بستان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می گویند فلانی مُخ َ ش تاب دارد ... ، راست می گویند خُب ... ، خود َم هر دقیقه خیال َت را روی َ ش می نشانم و هُل َش می دهم و مواظب َم نیفتد ... 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد دستت رو رو شونه بعضى ها بزارى و بگى : نه........ خوشم اومد ...... از اونى كه فكر ميكردم آشغال ترى !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال اونایی که چشاشون سگ داره من که فقط اعصابم سگ داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حساب خیال بافی ام نگذارید!! اما ستاره ای دارم در"" تاریک ترین"" شبها فقط خواستم بدانید که می توان دل خوش کرد به چراغ های کوچک هواپیما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسته کلید علاقه که گم شد باید عوض میکردی ،قفل تمام آرزو ها را ... دیگه هیچ راهی وجود نداشت . واقعا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه رسیدن به اینجایی که هستم رو خیلی چیزا پا گذاشتم ، پس دعا کن شکست نخورم که میشه اخرین شکست زندگیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم منطقی خودش را با جهان وفق می دهد آدم فیر منطقی اصرار دارد جهان با او تطبیق پیدا کند همین است که جهان پیش رفتش را مدیون آدم های غیر منطقی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدم ها را دگرگون می کند اما تصویری را که از آن ها داریم ثابت نگه می دارد هیچ چیزی دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرزندانتان چگونه خوشبخت شدن را بیاموزید نه چگونه ثروتمند شدن را تا زمانی که بزرگ شدند قدر چیزها را بدانند نه قیمتشان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تاوان دلتنگیمو میدم،کنارتوبه آرامش رسیدم. بیادنیاموزیباکن دوباره،خدایاازتو زیباتر ندیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که عشق براشون دلگرمیه نه سرگرمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است:اما”به قدر نیاز تو”فرود می اید. “به قدر ارزوی تو “گسترده می شود و “به قدر ایمان تو”کارگشاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایم را دوست دارم و با وفاتر از او سراغ ندارم، شاید به رسم همین وفاداریست که دوستانم را به او میسپارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه کسی نیستم... اگر میخواهی شبیه کسی باشم "بقیه هستند.."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربان جا سیگاری بابام که دلش از دنیا خاکستر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط در دنیای ِ امروز انگار نده بستان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می گویند فلانی مُخ َ ش تاب دارد ... ، راست می گویند خُب ... ، خود َم هر دقیقه خیال َت را روی َ ش می نشانم و هُل َش می دهم و مواظب َم نیفتد ...