بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال واژه مباش. كلمات فریبمان می دهند. وقتی اولین حرف الفبا سرش كلاه برود باید فاتحه كلمات دیگر را خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی سیگار نکش؟ الان سیگار که هیچ اِی تک و توکی نفس میکشم بهت قول میدم این را هم ” کنار ” بگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی خلقت زمین اینه که میچرخه... اگه نمی چرخید معلوم نبود بعضیا چجور میخواستن سر کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پیامک واسم اومده نوشته: مشترکین اعتباری همراه اول به ازای هر سال همراهی %1 شارژ بیشتر بگیرید! من نگران شدم یه وقت ورشکست نشن!! %1 ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اخلاق بچه هام به من بره...... . . . . . . ((((میرم میذارمشون پرورشگاه))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه دوست قدیمیشو بعد از چندسال ببینه وبعد از کلی ابراز دلتنگی بپرسه... . . . . . . . . . . راستی اسمت چی بود...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفـای خـوب بـا بایـد در زمـان خـوب گفتـه بشـه مثلـاً وسـط دعـوا بگـی : حیـف کـه خیـلی دوستـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز این نوشته میشه برام! نامحدودیت ارسال : امروز میتوانیم بی نهایت بدبختی و یا عذاب برایش ارسال کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعــضــــیا باس گفت: ♚عزیــــــــــــــزم این حرفــا مال تو نیـــــــــــست♚ ببــــــــر بزار سر جــــــاش ↩افرین….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیز زیادی نمیخواهم... فقط کمی گوش کنی.... اندکی درک کنی... و از ته دل این جمله رو بگویی: آرام باش!من کنارتم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دو حالت داره ، عشق مادر به فرزند، عشق خدا به بنده ، بقیه ش تاثیرات هورمونیه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان میشود از یاد رفت... گاهی با یک دنیا خاطره... گاهی با هیچ... چرا...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نـفرم نـداریـم وخـتی خـونه ایـم گـوشـی خونـه رو جـواب نـده.. بگـه : کـالر آی دی داره کـه داره آقامـون بایسـی گوشی رو برداره^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت اشک های کسی که دوستش داری رو در نیار... . . . . . . چون ممکنه همراه "اشک هاش" از "چشم هاش" بیفتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بعضیا از سنگه... فقط از دور سراب باعث میشه دلشون و دریا ببینیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند، راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال واژه مباش. كلمات فریبمان می دهند. وقتی اولین حرف الفبا سرش كلاه برود باید فاتحه كلمات دیگر را خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی سیگار نکش؟ الان سیگار که هیچ اِی تک و توکی نفس میکشم بهت قول میدم این را هم ” کنار ” بگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی خلقت زمین اینه که میچرخه... اگه نمی چرخید معلوم نبود بعضیا چجور میخواستن سر کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پیامک واسم اومده نوشته: مشترکین اعتباری همراه اول به ازای هر سال همراهی %1 شارژ بیشتر بگیرید! من نگران شدم یه وقت ورشکست نشن!! %1 ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اخلاق بچه هام به من بره...... . . . . . . ((((میرم میذارمشون پرورشگاه))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه دوست قدیمیشو بعد از چندسال ببینه وبعد از کلی ابراز دلتنگی بپرسه... . . . . . . . . . . راستی اسمت چی بود...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفـای خـوب بـا بایـد در زمـان خـوب گفتـه بشـه مثلـاً وسـط دعـوا بگـی : حیـف کـه خیـلی دوستـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز این نوشته میشه برام! نامحدودیت ارسال : امروز میتوانیم بی نهایت بدبختی و یا عذاب برایش ارسال کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعــضــــیا باس گفت: ♚عزیــــــــــــــزم این حرفــا مال تو نیـــــــــــست♚ ببــــــــر بزار سر جــــــاش ↩افرین….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیز زیادی نمیخواهم... فقط کمی گوش کنی.... اندکی درک کنی... و از ته دل این جمله رو بگویی: آرام باش!من کنارتم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دو حالت داره ، عشق مادر به فرزند، عشق خدا به بنده ، بقیه ش تاثیرات هورمونیه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان میشود از یاد رفت... گاهی با یک دنیا خاطره... گاهی با هیچ... چرا...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نـفرم نـداریـم وخـتی خـونه ایـم گـوشـی خونـه رو جـواب نـده.. بگـه : کـالر آی دی داره کـه داره آقامـون بایسـی گوشی رو برداره^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت اشک های کسی که دوستش داری رو در نیار... . . . . . . چون ممکنه همراه "اشک هاش" از "چشم هاش" بیفتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بعضیا از سنگه... فقط از دور سراب باعث میشه دلشون و دریا ببینیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند، راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی!