بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك پرم نماندي خيالي نيست!!اماديگري پرپرت ميكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضي ها هم به اجبار و اكراه و عدم ميل قلبي و ساير موارد موجود موافقت كرد فقط و فقط به خاطر اينكه خفه شن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو راه خوشبختی ک میدویدم نمی دانم کجا نفس کم اوردم ک اینطور از همه عقب ماندم و در اخر باختم برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف که یادمان می رود بسیاری از آنچه امروز داریم همان دعاهایی بودکه فکر می کردیم خدا آنها را نمی شنود............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم ... وقتی عشق در می زند .... کسی ... در خانه ی ِ قلب َام نباشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ … ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ،ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺭﺍﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﻥ ِ ﺗــﻮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻮﭼﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .. :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که انسان خود بر سر راه خود ایستاده باشد,هرچه که ببیند به نظرش یک مانع می اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ، بیشتر می جوییم وکمتر می یابیم ،وقتی تو را در نظر نداریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی ... مرور مسیج هایی که یک روزی باورشان داشتی ... و امروز به دروغ بودنشان "ایمان" آوردی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باش کسی به باران عادت نمیکند هروقت بیاید دوست داشتنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﻝ ﻧﺪﻩ... ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ!!! ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی با همین غمها خوش است،باهمین بیش وهمین کم ها خوش است،زندگى کردیم وشاکی نیستیم، بر زمین خوردیم و خاکی زیستیم،ازعزیزان دوریم ولی ازیادشان، هرکجا باشیم غافل نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفأ مزاحم كسى ك در حال فراموش كردن شماست نشويد!! خودش به حد كافى درد ميكشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ...! حَواسَت هست ...؟!!! این روزها٬ شیطان٬ بیشتر از تو٬ سُراغم را می گیرد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی همه نیستن ! نه که نیستن ؛ هستن ، ولی مثل تو نیستن . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك پرم نماندي خيالي نيست!!اماديگري پرپرت ميكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضي ها هم به اجبار و اكراه و عدم ميل قلبي و ساير موارد موجود موافقت كرد فقط و فقط به خاطر اينكه خفه شن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو راه خوشبختی ک میدویدم نمی دانم کجا نفس کم اوردم ک اینطور از همه عقب ماندم و در اخر باختم برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف که یادمان می رود بسیاری از آنچه امروز داریم همان دعاهایی بودکه فکر می کردیم خدا آنها را نمی شنود............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم ... وقتی عشق در می زند .... کسی ... در خانه ی ِ قلب َام نباشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ … ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ،ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺭﺍﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﻥ ِ ﺗــﻮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻮﭼﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .. :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که انسان خود بر سر راه خود ایستاده باشد,هرچه که ببیند به نظرش یک مانع می اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ، بیشتر می جوییم وکمتر می یابیم ،وقتی تو را در نظر نداریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی ... مرور مسیج هایی که یک روزی باورشان داشتی ... و امروز به دروغ بودنشان "ایمان" آوردی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باش کسی به باران عادت نمیکند هروقت بیاید دوست داشتنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﻝ ﻧﺪﻩ... ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ!!! ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی با همین غمها خوش است،باهمین بیش وهمین کم ها خوش است،زندگى کردیم وشاکی نیستیم، بر زمین خوردیم و خاکی زیستیم،ازعزیزان دوریم ولی ازیادشان، هرکجا باشیم غافل نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفأ مزاحم كسى ك در حال فراموش كردن شماست نشويد!! خودش به حد كافى درد ميكشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ...! حَواسَت هست ...؟!!! این روزها٬ شیطان٬ بیشتر از تو٬ سُراغم را می گیرد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی همه نیستن ! نه که نیستن ؛ هستن ، ولی مثل تو نیستن . . .