بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگـــــــــــــر میشود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشـــــد ،، . . . خــــــــــدای دانه های انار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نمیخوام کفر بگم...شرمنده اما من هروقت برای چیزی که داشتم شکر کردم...از دستش دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی می میرد ... دیگران باید روی ِ یک پارچه بزرگ ... خیلی بزرگ ... بنویسند ... با قلبی مالامال از اندوه و درد ... به اطلاع می رسانیم ... ما هنوز در این دنیا هستیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادروزایی که توصف دسته ها با یه پیشونی بند یازهرا اون ته صف زنجیرمیزدیم یادت بخیربچگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایش بیاید یه قولی بهم بدیم که ازخوبی های هرکسی توزندگیمون یه دیواربسازیم وبرا هربدی که بهمون میکنه یه اجرازدیوار خوبیاش برداریم بی انصافیه دیواروخراب کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هروقت میبینم مامانم داره خونرو برق میندازه اولین چیزی ک مغزمو مشغول میکنه اینکه مطمئنن مهمون داره میاد خونمون ویلا مامانه من از این کارا نمیکنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما نباید کسی پدرت را کشته باشد تا تو از اون بیزار باشی آدم هایی یافت می شوند که راه رفتنشان گفتنشان نگاهشان و حتی ، لبخندشان در تو بیزاری می رویاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزاهایی وجود دارد که پول قادر به خریدنشان نیست مانند : تربیت ، اخلاق و فراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کنید که آدم ها عوض میشوند وگاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند باید بیاموزیم که این را بپذیریم مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عینک نمی زد که نگن عینکیه! یه روز چاله ی جلوی چشمش رو ندید و زمین خورد ،از اون روز به بعد چلاق صداش می کردند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برخی از آدم ها باران را احساس می کنند..... بقیه فقط خیس می شوند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی گاه اقبالی بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیفی رو با رنگ سیاه مثال میزنن ، ولی کثیفی با سیاهی خیلی فرق داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﯾﺎﻥ “ﺩﺭﺩ” ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هیچ‌گاه همدیگر را به تامل نمی نگریم زیرا مجال نیست اینگونه است که عزیزترین کسانمان را در چشم به هم زدنی به حوصله زمان از یاد می بریم. (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو شخص به تو می آموزد: یکی آموزگار، یکی روزگار اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگـــــــــــــر میشود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشـــــد ،، . . . خــــــــــدای دانه های انار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نمیخوام کفر بگم...شرمنده اما من هروقت برای چیزی که داشتم شکر کردم...از دستش دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی می میرد ... دیگران باید روی ِ یک پارچه بزرگ ... خیلی بزرگ ... بنویسند ... با قلبی مالامال از اندوه و درد ... به اطلاع می رسانیم ... ما هنوز در این دنیا هستیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادروزایی که توصف دسته ها با یه پیشونی بند یازهرا اون ته صف زنجیرمیزدیم یادت بخیربچگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایش بیاید یه قولی بهم بدیم که ازخوبی های هرکسی توزندگیمون یه دیواربسازیم وبرا هربدی که بهمون میکنه یه اجرازدیوار خوبیاش برداریم بی انصافیه دیواروخراب کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هروقت میبینم مامانم داره خونرو برق میندازه اولین چیزی ک مغزمو مشغول میکنه اینکه مطمئنن مهمون داره میاد خونمون ویلا مامانه من از این کارا نمیکنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما نباید کسی پدرت را کشته باشد تا تو از اون بیزار باشی آدم هایی یافت می شوند که راه رفتنشان گفتنشان نگاهشان و حتی ، لبخندشان در تو بیزاری می رویاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزاهایی وجود دارد که پول قادر به خریدنشان نیست مانند : تربیت ، اخلاق و فراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کنید که آدم ها عوض میشوند وگاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند باید بیاموزیم که این را بپذیریم مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عینک نمی زد که نگن عینکیه! یه روز چاله ی جلوی چشمش رو ندید و زمین خورد ،از اون روز به بعد چلاق صداش می کردند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برخی از آدم ها باران را احساس می کنند..... بقیه فقط خیس می شوند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی گاه اقبالی بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیفی رو با رنگ سیاه مثال میزنن ، ولی کثیفی با سیاهی خیلی فرق داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﯾﺎﻥ “ﺩﺭﺩ” ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هیچ‌گاه همدیگر را به تامل نمی نگریم زیرا مجال نیست اینگونه است که عزیزترین کسانمان را در چشم به هم زدنی به حوصله زمان از یاد می بریم. (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو شخص به تو می آموزد: یکی آموزگار، یکی روزگار اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت