بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون شك بايستى خنده از صميم قلب را يكى از بزرگترين مواهبى دانست كه طبيعت به انسان عطا فرموده است .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زن وقتی عاشقت میشه احساس میکنی هیچ وقت از پیشت نمیره.....اما وقتی دلش میشکنه چنان از پیشت میره که حس میکنی هیچ وقت عاشقت نبوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مرا دوست داشته باشی چه از من متنفر باشی،در هر صورت به من لطف داری!!! اینگونه در قلب تو جای دارم و انگونه در ذهن تو.... {شکسبیر} گرفتی چی گفت؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا مــعــمـولـیـا نـه آرزوی کـسـی هـسـتـیـم... . . . . . . . نـه آویـزون کــســی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. همین اول سرما دارم بهت میگم... گریه ی هیچ بچه ای به خاطر نداشتن کاپشن تو سرما درنیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀـﻴـﺎ ﺑـﺎﺱ ﺑـﮕـﻲ ﻋـﺰﻳـﺰﻡ ” ﻣـﺮﻫـﻢ ﺑـﻮﺩﻧـﺖ ” ﺑـﺨـﻮﺭﻩ ﺗـﻮ ﺳـﺮﺕ ﺷـﻤـﺎ ” ﺩﺭﺩ ﺑـﻲ ﺩﺭﻣـﻮﻥ ” ﻧـﺒـﺎﺵ ﻭﺍﺳـﻪ ﻣـﺎ ﻛـﺎﻓـﻴـﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بــعــضـیـا هــم بــایــد گــفــت بــالــاخــره مــا بــد و خـــــوب  کــــم و زیــــــاد هـــمــیــنــیــم کــه هــســتــیــم شــمــا هــمــیــنـشــم نــیــسـتـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر رفقایی که دعا دارند ادعا ندارند نیایش دارند نمایش ندارند حیا دارند ریا ندارند رسم دارند اسم ندارند..............!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعیتی که هرگز در آن نبوده اید را قضاوت نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هنگام ، پیش از خواب به این بیندیشید که آیا در آن روز توانسته اید به اندازه ولو اندک زندگی کسی را بهتر کنید اگر جواب مثبت بود این یعنی روز خوبی را سپری کرده اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مولایم حضرت علی ع میفرمایند : زبان خود را به نرمگویی و سلام کردن عادت ده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم ببخشمش… بخشیدن باید از ته دل باشه.. دل من شکسته دیگه سرو ته نداره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... انگار خواب روی خواب شده! خدایا مگر خواب من نیست پس چرا او دست هایش را میگیرد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس پی "تو" گشتم پایی برایم نمانده است... مرا کشیدی پاهایم دود شد! تا پایانم چیزی نمانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــهـــ نامــــ خــُـــدای دانـــه هآیِ اَنــــآر . . . شهر از بالا زیباسـت و آدم ها از دور جـذاب فاصـــــــله مناسـبــــ رو حفظ کنــیم تا دوسـت داشـتـَـنـی بـمـونـیم . . .✔

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عقل امروز رو داشتم ، كارهاي ديروزم رو نمي كردم . . ولي اگر كارهاي ديروز رو نمي كردم ، عقل امروز رو نداشتم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون شك بايستى خنده از صميم قلب را يكى از بزرگترين مواهبى دانست كه طبيعت به انسان عطا فرموده است .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زن وقتی عاشقت میشه احساس میکنی هیچ وقت از پیشت نمیره.....اما وقتی دلش میشکنه چنان از پیشت میره که حس میکنی هیچ وقت عاشقت نبوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مرا دوست داشته باشی چه از من متنفر باشی،در هر صورت به من لطف داری!!! اینگونه در قلب تو جای دارم و انگونه در ذهن تو.... {شکسبیر} گرفتی چی گفت؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا مــعــمـولـیـا نـه آرزوی کـسـی هـسـتـیـم... . . . . . . . نـه آویـزون کــســی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. همین اول سرما دارم بهت میگم... گریه ی هیچ بچه ای به خاطر نداشتن کاپشن تو سرما درنیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀـﻴـﺎ ﺑـﺎﺱ ﺑـﮕـﻲ ﻋـﺰﻳـﺰﻡ ” ﻣـﺮﻫـﻢ ﺑـﻮﺩﻧـﺖ ” ﺑـﺨـﻮﺭﻩ ﺗـﻮ ﺳـﺮﺕ ﺷـﻤـﺎ ” ﺩﺭﺩ ﺑـﻲ ﺩﺭﻣـﻮﻥ ” ﻧـﺒـﺎﺵ ﻭﺍﺳـﻪ ﻣـﺎ ﻛـﺎﻓـﻴـﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بــعــضـیـا هــم بــایــد گــفــت بــالــاخــره مــا بــد و خـــــوب  کــــم و زیــــــاد هـــمــیــنــیــم کــه هــســتــیــم شــمــا هــمــیــنـشــم نــیــسـتـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر رفقایی که دعا دارند ادعا ندارند نیایش دارند نمایش ندارند حیا دارند ریا ندارند رسم دارند اسم ندارند..............!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعیتی که هرگز در آن نبوده اید را قضاوت نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هنگام ، پیش از خواب به این بیندیشید که آیا در آن روز توانسته اید به اندازه ولو اندک زندگی کسی را بهتر کنید اگر جواب مثبت بود این یعنی روز خوبی را سپری کرده اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مولایم حضرت علی ع میفرمایند : زبان خود را به نرمگویی و سلام کردن عادت ده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم ببخشمش… بخشیدن باید از ته دل باشه.. دل من شکسته دیگه سرو ته نداره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... انگار خواب روی خواب شده! خدایا مگر خواب من نیست پس چرا او دست هایش را میگیرد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس پی "تو" گشتم پایی برایم نمانده است... مرا کشیدی پاهایم دود شد! تا پایانم چیزی نمانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــهـــ نامــــ خــُـــدای دانـــه هآیِ اَنــــآر . . . شهر از بالا زیباسـت و آدم ها از دور جـذاب فاصـــــــله مناسـبــــ رو حفظ کنــیم تا دوسـت داشـتـَـنـی بـمـونـیم . . .✔

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عقل امروز رو داشتم ، كارهاي ديروزم رو نمي كردم . . ولي اگر كارهاي ديروز رو نمي كردم ، عقل امروز رو نداشتم !