بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله هیچ مهم نیست اگر دو قلب نسبت به هم وفادار باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دشوارترین شرایط زندگی است که شما را متوجه رنگ حقیقی آدم هایی خواهد  کرد که ادعای دوست داشتن را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فریب آنچه که در برون می بینید را نخورید ، چون در درون اغلب داستان متفاوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


نمیـــــــدانمـ چـــﮧ بَـــر سَـــرِ زندگـــیِ مَــن و تــو می آیــــد ... فقط میدانـــــم ◄◄◄ زندگــــی بدونּ ِ تـُــو یعنـــــی :: ✗ " کــــــــآتـــ " ✗


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم که خورد میکنی برایش اشک میریزی از پیاز هم کمتر بودم مرا خرد کردی و خندیدی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است و مردمانشان بدون دروغ روزشان را به شب نمیرسانند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمانی هستند ک برای "هست شدن" سرزمینم در برابر دشمنانی ک ب دنبال "نیست" شدن سرزمینم بودند "مردانه" جنگیدند،مردمانی ک من،امروز انها را "می ستایم" با دل و جانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که دیگه نیس  . . . اینه که زیر کولر بخوابیم نباید که همش عاشقونه باشه،والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازیار فلاحیُ رو بذاری یکی گوش کنه که حتی تو عمرش به یه جنس مخالف اس‌ام‌اس هم نداده،  باز طرف شکست عشقی میخوره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال ِ خام یعنی ... آخر ِ خیال هام هم می روی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زندگیمون با خاطرات رفقا  میگذره ، سکوتمون نشونه ی  نارفیقی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نذاشتی با عشقمون زندگی کنیم دمت گرم بزار با زندگیمون عشق کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی.... مانندهیزم های مصنوعی شومینه سوختن و پایان نداشتن!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گف: كره الاغ كدخدا يورتمه ميرفت تو كوچه ها تو چته؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ … ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺁﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮕﺬﺭﻩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی هیزم اهالی را به فکر انداخته است بد نگاهـــم می کند دیــــزی سرای روستــا من که خواهم سوخت حرفی نیست اما کدخدا تیـــر سیمانـــــی نخواهد شد عصــــای روستــا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله هیچ مهم نیست اگر دو قلب نسبت به هم وفادار باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دشوارترین شرایط زندگی است که شما را متوجه رنگ حقیقی آدم هایی خواهد  کرد که ادعای دوست داشتن را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فریب آنچه که در برون می بینید را نخورید ، چون در درون اغلب داستان متفاوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


نمیـــــــدانمـ چـــﮧ بَـــر سَـــرِ زندگـــیِ مَــن و تــو می آیــــد ... فقط میدانـــــم ◄◄◄ زندگــــی بدونּ ِ تـُــو یعنـــــی :: ✗ " کــــــــآتـــ " ✗


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم که خورد میکنی برایش اشک میریزی از پیاز هم کمتر بودم مرا خرد کردی و خندیدی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است و مردمانشان بدون دروغ روزشان را به شب نمیرسانند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمانی هستند ک برای "هست شدن" سرزمینم در برابر دشمنانی ک ب دنبال "نیست" شدن سرزمینم بودند "مردانه" جنگیدند،مردمانی ک من،امروز انها را "می ستایم" با دل و جانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که دیگه نیس  . . . اینه که زیر کولر بخوابیم نباید که همش عاشقونه باشه،والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازیار فلاحیُ رو بذاری یکی گوش کنه که حتی تو عمرش به یه جنس مخالف اس‌ام‌اس هم نداده،  باز طرف شکست عشقی میخوره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال ِ خام یعنی ... آخر ِ خیال هام هم می روی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زندگیمون با خاطرات رفقا  میگذره ، سکوتمون نشونه ی  نارفیقی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نذاشتی با عشقمون زندگی کنیم دمت گرم بزار با زندگیمون عشق کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی.... مانندهیزم های مصنوعی شومینه سوختن و پایان نداشتن!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گف: كره الاغ كدخدا يورتمه ميرفت تو كوچه ها تو چته؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ … ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺁﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮕﺬﺭﻩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی هیزم اهالی را به فکر انداخته است بد نگاهـــم می کند دیــــزی سرای روستــا من که خواهم سوخت حرفی نیست اما کدخدا تیـــر سیمانـــــی نخواهد شد عصــــای روستــا