بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی محرش میاد خیمه و پرچمش میاد فرشته از تو آسمون برای ماتمش میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند... بلند بخند!!! بی دلیل بخند!! بگذار بگویند دیوانه ایم! بخند به عاقلانی که بی دلیل غمگینند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکاس هم نشدیم که لبخند دیگرانو ببینیم... والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانـس آوردیـم کـه دیـوارا مـوش دارن و موشـام گـوش دارن فکـر کـن اگـه دیـوارا شیـر داشتـن با توجـه به قافیـه، مصـراع بعـدش چـه فاجعـه ای میتـونست بشـه :)))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به ناگهان شکسته نمی شوند.این ماییم که دیر به دیر نگاهشان می کنیم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس های زیبا دلیل بر زیبایی تو نیست, ساخت دست عکاس است. درونت را زیبا کن... تا مدیون هیچ عکاسی نباشی! مرحوم خسرو شکیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال شارژ...... همه می خوانش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری صحبت کنید که دیگران عاشق گوش دادن به حرفهای شما باشند طوری به حرفهای دیگران گوش دهید که دیگران عاشق صحبت کردن با شما باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری از آرایش قادر نیست شخصیت زشت را بپوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی لاتای قدیم که شبا تو سقاخونه ها واسه دوباره دیدن رفیقاشون شمع روشن می کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار سخت است ... فراموش کردن هم سخت است ... اما اینکه ندانی ... باید انتظار بکشی یا فراموش کنی ... از همه سخت تر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ی فراموش شدن تو به راه های محال سفر کردم... اما وقتی در قلب منی هیچ راه فراری وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی از اومدن یه بـهـمـنـی به زندگیش ذوق مرگ نشه‼ مطمئن باش بعد از رفتنش دق مرگ میشه... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب به یاد دارم که معلم میگفت: محمدی؟ .....حاضر رضایی؟ .....حاضر نوریان؟ .....حاضر . و همیشه اسم من جا میماند... مثل الان که در خاطرت هستم و نیستم... I - U = FALSE

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دستشون که رو میشه روشون اثلا کم نمیشه چقدرم زیادن این بعضی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقضاوت کردی تهمت زدی  اما یادت باشد قاضی هم به متهم مهلت دفاع میدهد اماتو.... +خدایا تو قاضی هستی یابندگانت؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی محرش میاد خیمه و پرچمش میاد فرشته از تو آسمون برای ماتمش میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند... بلند بخند!!! بی دلیل بخند!! بگذار بگویند دیوانه ایم! بخند به عاقلانی که بی دلیل غمگینند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکاس هم نشدیم که لبخند دیگرانو ببینیم... والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانـس آوردیـم کـه دیـوارا مـوش دارن و موشـام گـوش دارن فکـر کـن اگـه دیـوارا شیـر داشتـن با توجـه به قافیـه، مصـراع بعـدش چـه فاجعـه ای میتـونست بشـه :)))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به ناگهان شکسته نمی شوند.این ماییم که دیر به دیر نگاهشان می کنیم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس های زیبا دلیل بر زیبایی تو نیست, ساخت دست عکاس است. درونت را زیبا کن... تا مدیون هیچ عکاسی نباشی! مرحوم خسرو شکیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال شارژ...... همه می خوانش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری صحبت کنید که دیگران عاشق گوش دادن به حرفهای شما باشند طوری به حرفهای دیگران گوش دهید که دیگران عاشق صحبت کردن با شما باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری از آرایش قادر نیست شخصیت زشت را بپوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی لاتای قدیم که شبا تو سقاخونه ها واسه دوباره دیدن رفیقاشون شمع روشن می کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار سخت است ... فراموش کردن هم سخت است ... اما اینکه ندانی ... باید انتظار بکشی یا فراموش کنی ... از همه سخت تر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ی فراموش شدن تو به راه های محال سفر کردم... اما وقتی در قلب منی هیچ راه فراری وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی از اومدن یه بـهـمـنـی به زندگیش ذوق مرگ نشه‼ مطمئن باش بعد از رفتنش دق مرگ میشه... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب به یاد دارم که معلم میگفت: محمدی؟ .....حاضر رضایی؟ .....حاضر نوریان؟ .....حاضر . و همیشه اسم من جا میماند... مثل الان که در خاطرت هستم و نیستم... I - U = FALSE

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دستشون که رو میشه روشون اثلا کم نمیشه چقدرم زیادن این بعضی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقضاوت کردی تهمت زدی  اما یادت باشد قاضی هم به متهم مهلت دفاع میدهد اماتو.... +خدایا تو قاضی هستی یابندگانت؟