بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻞ "ﺳﻠﻒ ﺳﺮﻭﻳﺲ " ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﻰ ﻳﻪ ﺫﺭﻩ ﺗﻮ "ﺑﺸﻘﺎﺑﺸﻮﻥ " ﺑﺎﺷﻪ ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ابرها گفتم نباريد تا او بيايد...... وقتي آمد؛ آنقدر بباريد تا او بماند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشیم ارور داد باتری ضعیف است ومن گفتم تو غلت کردی این روزا رابطه ها دوستی ها ضعیفا اما باتریا نه هسته ایشم اومده:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اراده بودنت از بچگی سر تیم کشی برای بازی وسطی پیدا بود... اونوقتی که میگفتی: من با کی أم؟ اما من میگفتم: کی با منه؟ ... میفهمی؟؟؟؟؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که مرا در سقوط می بینی تا به حال اندیشیده ای که شاید تو خود وارونه ایستاده ای؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تلاش می کند همه را شاد نگه دارد و همئم همگان ست همیشه خودش تنهاترین تنهاست عجیب است اما حقیقت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک رابطه محکم دوستانه نیازی نیست همیشه و همه روز با هم در ارتباط و گفتگو بود مادامیکه آن رابطه در قلب جای دارد دوستان حقیقی هرگز جدا نخواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی مردان بیشتر روی چگونگی بدست آوردن یک زن تمرکز می کنند اما وقتی بدستش آوردند تمرکزشان را برای چگونگی نگه داشتن او از دست میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل ما آدمها اینه که دم ازحقیقت میزنیم ولی دروغ زندگی میکنیم ای کاش دروغ نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک رابطه ، وفادار ماندن هرگز یک گزینه نیست بلکه یک اولویت است صداقت یعنی همه چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه بخاطر ایتکه دستیابی به رویایتان مستلزم صرف وقت است از آن دست نکشید به هر حال زمان می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی‌ از زیباترین لحظه ها‌ ،لحظه ای که میبینی‌ یکی‌ لبخند رو لبشه و تو میدونی‌ که تو دلیل اون لبخند هستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ارزش عشقتان را داشته باشد هیچگاه شما را در شرایطی قرار نخواهد داد که احساس کنید باید وقار، درستی یا عزت نفستان را برای با او بودن قربانی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا گفته شده که باید مطابق سنتان رفتار کنید؟ تا وقتی که مرا شاد میکند و باعث صدمه کسی نشوم مطابق هر سن و سالی که دلم می خواهد رفتار می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کی‌بوردم تعجّب می‌کنم ... ، که همه‌ی حرف‌های اسمت را در دورترین فاصله از انگشتانم گذاشته و خیال می‌کند این ‌طور کوتاه می‌آیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که نان و پنیر هم دارد یک غذای اشرافی می‌شود ... ، یادم باشد با هر دویشان عکس بگیرم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻞ "ﺳﻠﻒ ﺳﺮﻭﻳﺲ " ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﻰ ﻳﻪ ﺫﺭﻩ ﺗﻮ "ﺑﺸﻘﺎﺑﺸﻮﻥ " ﺑﺎﺷﻪ ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ابرها گفتم نباريد تا او بيايد...... وقتي آمد؛ آنقدر بباريد تا او بماند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشیم ارور داد باتری ضعیف است ومن گفتم تو غلت کردی این روزا رابطه ها دوستی ها ضعیفا اما باتریا نه هسته ایشم اومده:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اراده بودنت از بچگی سر تیم کشی برای بازی وسطی پیدا بود... اونوقتی که میگفتی: من با کی أم؟ اما من میگفتم: کی با منه؟ ... میفهمی؟؟؟؟؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که مرا در سقوط می بینی تا به حال اندیشیده ای که شاید تو خود وارونه ایستاده ای؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تلاش می کند همه را شاد نگه دارد و همئم همگان ست همیشه خودش تنهاترین تنهاست عجیب است اما حقیقت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک رابطه محکم دوستانه نیازی نیست همیشه و همه روز با هم در ارتباط و گفتگو بود مادامیکه آن رابطه در قلب جای دارد دوستان حقیقی هرگز جدا نخواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی مردان بیشتر روی چگونگی بدست آوردن یک زن تمرکز می کنند اما وقتی بدستش آوردند تمرکزشان را برای چگونگی نگه داشتن او از دست میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل ما آدمها اینه که دم ازحقیقت میزنیم ولی دروغ زندگی میکنیم ای کاش دروغ نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک رابطه ، وفادار ماندن هرگز یک گزینه نیست بلکه یک اولویت است صداقت یعنی همه چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه بخاطر ایتکه دستیابی به رویایتان مستلزم صرف وقت است از آن دست نکشید به هر حال زمان می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی‌ از زیباترین لحظه ها‌ ،لحظه ای که میبینی‌ یکی‌ لبخند رو لبشه و تو میدونی‌ که تو دلیل اون لبخند هستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ارزش عشقتان را داشته باشد هیچگاه شما را در شرایطی قرار نخواهد داد که احساس کنید باید وقار، درستی یا عزت نفستان را برای با او بودن قربانی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا گفته شده که باید مطابق سنتان رفتار کنید؟ تا وقتی که مرا شاد میکند و باعث صدمه کسی نشوم مطابق هر سن و سالی که دلم می خواهد رفتار می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کی‌بوردم تعجّب می‌کنم ... ، که همه‌ی حرف‌های اسمت را در دورترین فاصله از انگشتانم گذاشته و خیال می‌کند این ‌طور کوتاه می‌آیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که نان و پنیر هم دارد یک غذای اشرافی می‌شود ... ، یادم باشد با هر دویشان عکس بگیرم ...