بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعني شوهر آينده ى من دوس پسر کيه الان؟؟!! من که راضي نيستم  ايشالا کوفتش شه :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر.. دروغ بزرگی است.. سال ها با قوره ها کلنجار رفتیم ولی حلوا نشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تویی که نداشته هاتو رو سر عشقت داد میزنی... حقته که بگن، هیسسس دختر ها فریاد نمیزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم آشـــــــغالی انداختمــــــت دور... حالا كود شدي.... فاز مفيــــــد بودن گرفتــــــی?!?!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از وقتی شروع شد که . . . من تو رو گذاشتم اولویت اول زندگیم ، اما تو ... لابه لای اولویت های زندگیت سری هم به من زدی . . . پسرخاله راست میگفت!!! سراغ گرفتن که وقت نمیخواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عین نامردی... دیگه توی این زمونه کسی حوصله داستان گوش دادن و نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگم رابخاطرش زدم... ازکنارم ردشدوگفت: . . .فقرچه کارهاکه نمیکند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یـــــار که را خواهد و  میلش به که باشد................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دخترم ارزو ی خوشبختی می کـــنَم ، مادرم هم برای من آرزوی خوشبـَــختی کرده بود ... و مادرش هم برای مادرم ... نآ اُمید نیستم ! یــــکـ روز عآقــِــبَت ... دختری از نسل ما خوشبخت خواهد شد !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــتــیــجــه بــه خــودی خــود مــهــم نــیــســت ، مــهــم تـعــبــیــر و تــفــســیــری اســت کــه از آن مـی کـنــیــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربارکه کودکانه دست کسی راگرفتم گم شدم، آنقدرکه درمن هراس گرفتن دستی هست ترس ازگم شدن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر کمتر جواب آدم های گستاخ لجباز و یک دنده را بدهید زندگی تان آرامش بیشتری خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین آزادی های ذهنی این است که اصلا اهمیت ندهید که دیگران در مورد شما چه فکری می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن به اشتباهاتتان می تواند عمر شما را طولانی کند خندیدن به اشتباهات همسرتان میتواند عمر شما را کوتاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعني شوهر آينده ى من دوس پسر کيه الان؟؟!! من که راضي نيستم  ايشالا کوفتش شه :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر.. دروغ بزرگی است.. سال ها با قوره ها کلنجار رفتیم ولی حلوا نشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تویی که نداشته هاتو رو سر عشقت داد میزنی... حقته که بگن، هیسسس دختر ها فریاد نمیزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم آشـــــــغالی انداختمــــــت دور... حالا كود شدي.... فاز مفيــــــد بودن گرفتــــــی?!?!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از وقتی شروع شد که . . . من تو رو گذاشتم اولویت اول زندگیم ، اما تو ... لابه لای اولویت های زندگیت سری هم به من زدی . . . پسرخاله راست میگفت!!! سراغ گرفتن که وقت نمیخواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عین نامردی... دیگه توی این زمونه کسی حوصله داستان گوش دادن و نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگم رابخاطرش زدم... ازکنارم ردشدوگفت: . . .فقرچه کارهاکه نمیکند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یـــــار که را خواهد و  میلش به که باشد................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دخترم ارزو ی خوشبختی می کـــنَم ، مادرم هم برای من آرزوی خوشبـَــختی کرده بود ... و مادرش هم برای مادرم ... نآ اُمید نیستم ! یــــکـ روز عآقــِــبَت ... دختری از نسل ما خوشبخت خواهد شد !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــتــیــجــه بــه خــودی خــود مــهــم نــیــســت ، مــهــم تـعــبــیــر و تــفــســیــری اســت کــه از آن مـی کـنــیــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربارکه کودکانه دست کسی راگرفتم گم شدم، آنقدرکه درمن هراس گرفتن دستی هست ترس ازگم شدن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر کمتر جواب آدم های گستاخ لجباز و یک دنده را بدهید زندگی تان آرامش بیشتری خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین آزادی های ذهنی این است که اصلا اهمیت ندهید که دیگران در مورد شما چه فکری می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن به اشتباهاتتان می تواند عمر شما را طولانی کند خندیدن به اشتباهات همسرتان میتواند عمر شما را کوتاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد