بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم........ میشود آنقدر برایم لالایی بخوانی که دیگر بیدار نشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی .. آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد.. مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گــریــانـش پــَرت کـنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دلم بحال زندگیم میسوزه و از خودم میپرسم چرا این بیچاره اینقدر پریشونه .!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاه اس ام اس میدهم  اما اس ام اس را از ته دل میدهم این را بدان تو اگر لازم شد جانم را من از برای تو میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید ؟ با قرار دادن هدفون بر روی گوش به مدت 60 دقیقه میزان باکتری موجود در گوش شما تا 700 برابر افزایش می یابد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی فقط یک چیزو ختم.....هیچکس شبیه حرفهایش نیست...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنـ با بَعضیـــا خیلیــــ تفاهُمـــ دارَمـــ :) مَثَلاً حالمونــــ اَز هَمــ بِهَمـــ میخُورهـــ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است مثل لباس سال های دبستانم مثل سال های ماموریت های طولانی پدر که نمی فهمیدم وقتی می گویند کسی دور است یعنی چقدر دور است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بحال تخم مرغ كوبيدى رو ديوار ؟؟؟؟ ....... همونطورى پخش و پلاتم !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب جدیدم خاص.. رِفیقـــام همه آس.. دُنیـــا مالـــه ماس.. گوره بابـــایِ اونی کـــه مـــارو نَخواس.. سَرِمـــون بالاس.. چـــون بالا سَرِمـــون خُداس.. اینـــه راهـــه راس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم های دستم را میبندند ومیگویند چرا با خود چنین کردی ولی افسوس کسی زخم بزرگ دلم رو ندید؟ که بگوید چرا با تو چنین کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــرا به ذهنت نه به دلـــــــت بسپار من از گم شدن در جاهای شلوغ میتـــــرسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند می توانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقا کنارتان هستند در شما ایجاد کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همه آدم ها شما را درک کنند و این اشکالی ندارد آنها حق دارند نظر دهند و شما کاملا حق دارید آنرا نادیده بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ... از این روزهای تکراری  از لبخندهای اجباری از حرف های بیهوده از پرندگان بی آشیانه  از دویدن های بی مقصد از ... خدایاااا شاه کلید تمام این قفل ها به دست توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو یادتون باشه : وقتی کسی زیرآب یکی رو پیشتون میزنه مطمئن باشید زیرآب شمارو هم پیش بقیه میزنه ؛ دور اینجور آدمارو باید قشنگ یه خط قرمز کشید چون دیدم ک میگم .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم........ میشود آنقدر برایم لالایی بخوانی که دیگر بیدار نشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی .. آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد.. مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گــریــانـش پــَرت کـنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دلم بحال زندگیم میسوزه و از خودم میپرسم چرا این بیچاره اینقدر پریشونه .!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاه اس ام اس میدهم  اما اس ام اس را از ته دل میدهم این را بدان تو اگر لازم شد جانم را من از برای تو میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید ؟ با قرار دادن هدفون بر روی گوش به مدت 60 دقیقه میزان باکتری موجود در گوش شما تا 700 برابر افزایش می یابد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی فقط یک چیزو ختم.....هیچکس شبیه حرفهایش نیست...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنـ با بَعضیـــا خیلیــــ تفاهُمـــ دارَمـــ :) مَثَلاً حالمونــــ اَز هَمــ بِهَمـــ میخُورهـــ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است مثل لباس سال های دبستانم مثل سال های ماموریت های طولانی پدر که نمی فهمیدم وقتی می گویند کسی دور است یعنی چقدر دور است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بحال تخم مرغ كوبيدى رو ديوار ؟؟؟؟ ....... همونطورى پخش و پلاتم !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب جدیدم خاص.. رِفیقـــام همه آس.. دُنیـــا مالـــه ماس.. گوره بابـــایِ اونی کـــه مـــارو نَخواس.. سَرِمـــون بالاس.. چـــون بالا سَرِمـــون خُداس.. اینـــه راهـــه راس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم های دستم را میبندند ومیگویند چرا با خود چنین کردی ولی افسوس کسی زخم بزرگ دلم رو ندید؟ که بگوید چرا با تو چنین کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــرا به ذهنت نه به دلـــــــت بسپار من از گم شدن در جاهای شلوغ میتـــــرسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند می توانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقا کنارتان هستند در شما ایجاد کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همه آدم ها شما را درک کنند و این اشکالی ندارد آنها حق دارند نظر دهند و شما کاملا حق دارید آنرا نادیده بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ... از این روزهای تکراری  از لبخندهای اجباری از حرف های بیهوده از پرندگان بی آشیانه  از دویدن های بی مقصد از ... خدایاااا شاه کلید تمام این قفل ها به دست توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو یادتون باشه : وقتی کسی زیرآب یکی رو پیشتون میزنه مطمئن باشید زیرآب شمارو هم پیش بقیه میزنه ؛ دور اینجور آدمارو باید قشنگ یه خط قرمز کشید چون دیدم ک میگم .....