بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از  اتفاق های خوب  اونقدر دیر می افتن که باید رو به اسمون کردو گفت:وقتش گذشت "مال خودت"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتا قصه باید زیرورو شه  یکی باید یکی رو جا بزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃﺮﻑ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻪ " ﻋﺸﻘــــﻢ " ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺍﺩ !!! O_o

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسیکه بدانددرحضورخدا است،نمیتواندگناه کند.تمام انحرافات ما ازاین است که خداراناظروشاهدنمی بینیم... "آیت الله بهجت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفــت: احــوالــت چـــطور اســت؟ گفتـــمـش: عـــالی اســـت مـــثل حـــال گــل! حـــال گـــل در چـــنگ چنـــگیز مـــغول!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی بهمن اسفند..... زمستـــــــــــان..... سرد.سفیــــــد.بـــــــــرف. زودتر بیا.... پاییز بی قراری میکند. هر روز عده ای برگ ترکش میکنند گریه میکند.... زمستــــــان زود تر بیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن ،همیشه توانستن نیست گاهی فقط، داغ بزرگی است که تا ابد بر دلت می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهـــا فقـــط نشــســـته ام وبــــه آرزوهــــایـــم درس نرســــیدن می دهــم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو ی کاری دستش بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملــــکتی کـــه انــــسان هایـــش بــا یــک عطســـه از هدفــــــ خــود دســت میکــــشند..هیـــچ وقــت پــــیشرفـــت نخواهنـــد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداح مسجد ما انقدر با داد و فریاد و عصبانیت نوحه میخونه انگار تقصیره ما بوده :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو رکعت گـــریه برایِ خـــاطـره هـــایم . . یک قنـــوت ســکوتــ برایِ یـــادت . . دو سجـــده بی قـــراری برایِ عشــقِ بربــــاد رفتــه . . یک تشـهد برایِ مــــرگِ دلـم. .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شده که دیگر عشق نیست معرفت است عشق از آن رو هست که نیست پیدا نیست و حس می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: این حس زودگذره سعی کن وابسته نشی!! منم میگم: اره راست میگی این حس زود گذره  تا وقتی که تو زودگذر باشی. تو که بری  دیگه نه وابسته شدنی هست  نه عادت کردنی و نه حسی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خــداوند منـــو آفرید؛ تــا وسیله ای باشم برای آسفالت کردن دهــن "بعضیـا " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدميان به لبخندی كه بر لبها می نشانند و به احساس خوبی كه بر جا می نهند و به دردی كه از یکدیگر می كاهند، می ارزند...بودنشان را ميخواهم چون وجودشان، زمين را زيباتر ميكند. " هميشه باشيد،همیشگی و ماندگار"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از  اتفاق های خوب  اونقدر دیر می افتن که باید رو به اسمون کردو گفت:وقتش گذشت "مال خودت"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتا قصه باید زیرورو شه  یکی باید یکی رو جا بزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃﺮﻑ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻪ " ﻋﺸﻘــــﻢ " ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺍﺩ !!! O_o

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسیکه بدانددرحضورخدا است،نمیتواندگناه کند.تمام انحرافات ما ازاین است که خداراناظروشاهدنمی بینیم... "آیت الله بهجت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفــت: احــوالــت چـــطور اســت؟ گفتـــمـش: عـــالی اســـت مـــثل حـــال گــل! حـــال گـــل در چـــنگ چنـــگیز مـــغول!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی بهمن اسفند..... زمستـــــــــــان..... سرد.سفیــــــد.بـــــــــرف. زودتر بیا.... پاییز بی قراری میکند. هر روز عده ای برگ ترکش میکنند گریه میکند.... زمستــــــان زود تر بیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن ،همیشه توانستن نیست گاهی فقط، داغ بزرگی است که تا ابد بر دلت می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهـــا فقـــط نشــســـته ام وبــــه آرزوهــــایـــم درس نرســــیدن می دهــم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو ی کاری دستش بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملــــکتی کـــه انــــسان هایـــش بــا یــک عطســـه از هدفــــــ خــود دســت میکــــشند..هیـــچ وقــت پــــیشرفـــت نخواهنـــد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداح مسجد ما انقدر با داد و فریاد و عصبانیت نوحه میخونه انگار تقصیره ما بوده :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو رکعت گـــریه برایِ خـــاطـره هـــایم . . یک قنـــوت ســکوتــ برایِ یـــادت . . دو سجـــده بی قـــراری برایِ عشــقِ بربــــاد رفتــه . . یک تشـهد برایِ مــــرگِ دلـم. .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شده که دیگر عشق نیست معرفت است عشق از آن رو هست که نیست پیدا نیست و حس می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: این حس زودگذره سعی کن وابسته نشی!! منم میگم: اره راست میگی این حس زود گذره  تا وقتی که تو زودگذر باشی. تو که بری  دیگه نه وابسته شدنی هست  نه عادت کردنی و نه حسی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خــداوند منـــو آفرید؛ تــا وسیله ای باشم برای آسفالت کردن دهــن "بعضیـا " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدميان به لبخندی كه بر لبها می نشانند و به احساس خوبی كه بر جا می نهند و به دردی كه از یکدیگر می كاهند، می ارزند...بودنشان را ميخواهم چون وجودشان، زمين را زيباتر ميكند. " هميشه باشيد،همیشگی و ماندگار"