بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بهانه خوبی...! همه چیرو ردیف کرده، میگه قسمت نبود بیخیال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمهـ از مرگ مے ترسלּ ما از آدماے دروغگوے بدجنس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اونایی ک مخاطب خاصشون خداست ! ب سلامتی اونایی ک شبا ب خدا شب بخیر میگن ! ب سلامتی اونایی ک صبح با یاد خدا از خواب بیدار میشن ! ب سلامتی اونایی ک خدا همه داروندارشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــی فــــــلانـــــــی ... نردبان هوس را بردار و از اینجا برو ، با این چیزها قدت به عشق نمیرسد ! عشـــق بال میخواهد که تو نداری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه اشتباهی یه آدامسو قورت(غورت،غورط...) بده و بعد برای اینکه اون آدامسه زود هضم شه یه آدامسه دیگه بخوره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سعی نمیکنم جذاب باشم  بلکه این جذابیته که سعی میکنه با من باشه .... عجب جمله سنگینی بود دیسک کمر گرفتم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روز و روزکار من بی تو روزای شادی نیس تو دنیای منی اما بدنیا اعتمادی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر بیشتر ایرانی ها در مورد حرفای منطقی دیگران: " زر میزنه " !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تــــو رو از دســت دادم" تـــــــو یـــــــه لـحـظـــــه ...............آدم................ دنــیــــاشــــو مـیـبــــــازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت نشانه ی بی معرفتها . . . . . . . . . . . دنبال چی میگردی؟؟؟ ♥ تو که آخر معرفتی ^_^ ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نـفرم نـداریم بـه زیـر پـردهِ پـنجره اتـاقش گـیر بدیـم ؛خـون بپا کنیـم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی به ما میرسه دم از دوری میزنه ... ولی خبر نداره که ما با فاصله رفیقیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مشترک ، »مورد نظر« هست , ولی در دسترس نیست. . . . . ناچار میشی رو کنی به مشترکی که »در دسترس« هست , ولی »مورد نظر« نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی اگر کسی نباشد که با یادش چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود هرگز زندگی نکرده ای و من این روزها زندگی می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون و یارش،من و یادش،اون و فابش من و فازش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام احساساتم را به پای عزیزانی ریختم...که تازه امروز فهمیدم عزیز نبودن...مریض بودن... خدایا دنیای ما رو خالی از دروغ و ریا کن... دلها سیاه و کدره... دنیا برامون غمکدست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بهانه خوبی...! همه چیرو ردیف کرده، میگه قسمت نبود بیخیال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمهـ از مرگ مے ترسלּ ما از آدماے دروغگوے بدجنس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اونایی ک مخاطب خاصشون خداست ! ب سلامتی اونایی ک شبا ب خدا شب بخیر میگن ! ب سلامتی اونایی ک صبح با یاد خدا از خواب بیدار میشن ! ب سلامتی اونایی ک خدا همه داروندارشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــی فــــــلانـــــــی ... نردبان هوس را بردار و از اینجا برو ، با این چیزها قدت به عشق نمیرسد ! عشـــق بال میخواهد که تو نداری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه اشتباهی یه آدامسو قورت(غورت،غورط...) بده و بعد برای اینکه اون آدامسه زود هضم شه یه آدامسه دیگه بخوره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سعی نمیکنم جذاب باشم  بلکه این جذابیته که سعی میکنه با من باشه .... عجب جمله سنگینی بود دیسک کمر گرفتم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روز و روزکار من بی تو روزای شادی نیس تو دنیای منی اما بدنیا اعتمادی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر بیشتر ایرانی ها در مورد حرفای منطقی دیگران: " زر میزنه " !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تــــو رو از دســت دادم" تـــــــو یـــــــه لـحـظـــــه ...............آدم................ دنــیــــاشــــو مـیـبــــــازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت نشانه ی بی معرفتها . . . . . . . . . . . دنبال چی میگردی؟؟؟ ♥ تو که آخر معرفتی ^_^ ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نـفرم نـداریم بـه زیـر پـردهِ پـنجره اتـاقش گـیر بدیـم ؛خـون بپا کنیـم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی به ما میرسه دم از دوری میزنه ... ولی خبر نداره که ما با فاصله رفیقیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مشترک ، »مورد نظر« هست , ولی در دسترس نیست. . . . . ناچار میشی رو کنی به مشترکی که »در دسترس« هست , ولی »مورد نظر« نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی اگر کسی نباشد که با یادش چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود هرگز زندگی نکرده ای و من این روزها زندگی می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون و یارش،من و یادش،اون و فابش من و فازش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام احساساتم را به پای عزیزانی ریختم...که تازه امروز فهمیدم عزیز نبودن...مریض بودن... خدایا دنیای ما رو خالی از دروغ و ریا کن... دلها سیاه و کدره... دنیا برامون غمکدست...