بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجماد قلب ها را از خشک سالی چشم ها میتوان فهمید چشمی که گریستن نمیداند ، زیستن نمیتواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس و بی عاطفه بودن ، انسان را از واقعیت دور میکند امیر احساسات باشیم ، نه اسیر آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی دارم که تو گلها غریبه / نه نارنجه و نه لیمو و نه سیبه گلی دارم به دست کس نمیدم ، خریدم گوهری و پس نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل فرستادم ، تو بو کن ، اگر رفتم تو با گل گفتگو کن اگر مردم فدای تار مویت ، اگر ماندم ، که باز آیم به سویت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حمد میگویم خدای مهربان / خالق و سازنده این مکان آفریده این زمین و آسمان / کائنات و جمله موجود آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کشیدم و چه دیدم ، نشنیدم و ندیدم / که کسی کشیده باشد ، ستمی که من کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی خالی کنار رویاهام از آن توست بنشینی یا بروی ، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از زیبا ترین نیلوفر من ، بخوان غم را تو از چشم تر من بدان این روی زرد از دوری توست ، که سر بیرون زد از خاکستر من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا اینجا صداقت میفروشم / برای تو محبت میفروشم بیا بهر نگاهی از تو ای دوست / دلم را زیر قیمت به تو عاشق ترینم میفروشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام به زودی ببینمت ، کنار چهار راه دلتنگی ، خیابان تنهایی ، کوچه دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلت خشک شد ولی هرگز نمرده / زمان بوی تو رو از خونه برده دلم خوش بود میآیی یه شب تو خوابم / ولی چند ماهه که خوابم نبرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عطر نگاه باغ ها دانستم ، نام دگر بهار ، لبخند خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست که اگر پیدا کردی قدرش را بدان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پر شکوه می آفرینند که جان دادن در کنارش آرزوئی شور انگیز است ، اما کدامین معشوق مخاطب راستین چنین معشوقی خواهد بود و او فقط خداوند است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجماد قلب ها را از خشک سالی چشم ها میتوان فهمید چشمی که گریستن نمیداند ، زیستن نمیتواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس و بی عاطفه بودن ، انسان را از واقعیت دور میکند امیر احساسات باشیم ، نه اسیر آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی دارم که تو گلها غریبه / نه نارنجه و نه لیمو و نه سیبه گلی دارم به دست کس نمیدم ، خریدم گوهری و پس نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل فرستادم ، تو بو کن ، اگر رفتم تو با گل گفتگو کن اگر مردم فدای تار مویت ، اگر ماندم ، که باز آیم به سویت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حمد میگویم خدای مهربان / خالق و سازنده این مکان آفریده این زمین و آسمان / کائنات و جمله موجود آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کشیدم و چه دیدم ، نشنیدم و ندیدم / که کسی کشیده باشد ، ستمی که من کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی خالی کنار رویاهام از آن توست بنشینی یا بروی ، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از زیبا ترین نیلوفر من ، بخوان غم را تو از چشم تر من بدان این روی زرد از دوری توست ، که سر بیرون زد از خاکستر من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا اینجا صداقت میفروشم / برای تو محبت میفروشم بیا بهر نگاهی از تو ای دوست / دلم را زیر قیمت به تو عاشق ترینم میفروشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام به زودی ببینمت ، کنار چهار راه دلتنگی ، خیابان تنهایی ، کوچه دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلت خشک شد ولی هرگز نمرده / زمان بوی تو رو از خونه برده دلم خوش بود میآیی یه شب تو خوابم / ولی چند ماهه که خوابم نبرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عطر نگاه باغ ها دانستم ، نام دگر بهار ، لبخند خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست که اگر پیدا کردی قدرش را بدان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پر شکوه می آفرینند که جان دادن در کنارش آرزوئی شور انگیز است ، اما کدامین معشوق مخاطب راستین چنین معشوقی خواهد بود و او فقط خداوند است