بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدایی و خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستنی رفع بلاست..اما...باور نمیکند دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی به خودت زحمت نده! این بذرهای تنفر که در دلم می کاری هرگز جوانه نخواهد زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه تشنه ما بودم و تو همیشه از من سیر بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفای بی مروت غمم دادی و غمخوارم نکردی سروکارت به فردای قیامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خيانت تکرار و رویش نفرت. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم خيانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غمها چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به خیانتکاری چون تو ديگر هرگز اعتماد نخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق به من به من خيانت کردی دل دادم و تو رد امانت کردی رفتی و چه آسوده ز من دل کندی هر دو قلمت خورد اگر برگردی !! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ، فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ، هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بودنت را قدر نمی دانند رفتنت را “نامردی” میخوانند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودم! دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری . رفتــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد دوست نداشتن هایت گفتم خیانت را تجویز کردند گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، با کناری ات کنار نمی آیم ! کنار می روم ……

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدایی و خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستنی رفع بلاست..اما...باور نمیکند دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی به خودت زحمت نده! این بذرهای تنفر که در دلم می کاری هرگز جوانه نخواهد زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه تشنه ما بودم و تو همیشه از من سیر بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفای بی مروت غمم دادی و غمخوارم نکردی سروکارت به فردای قیامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خيانت تکرار و رویش نفرت. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم خيانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غمها چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به خیانتکاری چون تو ديگر هرگز اعتماد نخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق به من به من خيانت کردی دل دادم و تو رد امانت کردی رفتی و چه آسوده ز من دل کندی هر دو قلمت خورد اگر برگردی !! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ، فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ، هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بودنت را قدر نمی دانند رفتنت را “نامردی” میخوانند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودم! دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری . رفتــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد دوست نداشتن هایت گفتم خیانت را تجویز کردند گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، با کناری ات کنار نمی آیم ! کنار می روم ……