بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدایی و خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غمها چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق به من به من خیانت کردی دل دادم و تو رد امانت کردی رفتی و چه آسوده ز من دل کندی هر دو قلمت خورد اگر برگردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمت تیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن … خاطرات کسی که تـو را دور زده حالم خوب است …امّا گذشته ام درد میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت پایان را بزن من حریف هرزگی تو و احمق بودن خودم نمی شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام تا خــــودت را بالا ببـــــری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــدر مرا سرد کرد از خودش .. از عشق ..کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد ..لیز می‌‌خوریــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در کنار من معجزه نبود نبودنت هم فاجعه نیست فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” تکیه کلام تو بود من بی جهت به آن تکیه داده بودم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم همیشه به همین سادکی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدایی و خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غمها چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق به من به من خیانت کردی دل دادم و تو رد امانت کردی رفتی و چه آسوده ز من دل کندی هر دو قلمت خورد اگر برگردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمت تیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن … خاطرات کسی که تـو را دور زده حالم خوب است …امّا گذشته ام درد میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت پایان را بزن من حریف هرزگی تو و احمق بودن خودم نمی شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام تا خــــودت را بالا ببـــــری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــدر مرا سرد کرد از خودش .. از عشق ..کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد ..لیز می‌‌خوریــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در کنار من معجزه نبود نبودنت هم فاجعه نیست فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” تکیه کلام تو بود من بی جهت به آن تکیه داده بودم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم همیشه به همین سادکی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .