بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدایی و خدا حافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرر زدی جگرم ... نازنین " خداحافظی " شکست بال و پرم ... نازنین " خداحافظی " دوان به سوی توبودم ... که از جفا تیری زد عشق بر کمرم ... نازنین " خداحافظی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم سلام ... هیچکس جوابم را نمی دهد پس خدانگهدار میگویم شاید از سر اتفاق یک نفر دست هایش تکان بخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری که با خدا حافظی بعضی ها از چشمت جاری می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خداحافظی " طلوعم " خداحافظی " غروبم " خداحافظی " تو ای تنها امیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا لعنت کند بر واژه ها حتی " خداحافظی " که یعنی آتشی افتاده در من با " خداحافظی " سکوت افتاده مثل رعشه ای بر استخوان هایم شبیه موج سرد ساحل دریا " خداحافظی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم ِ خیس ِ انوده و اتفاق ِ افتاده یک … آه … " خداحافظی " یک فاجعه ی ساده خالی شدم از رویا ... حسی منو از من برد یه سایه شبیه من ... پشت پنجره پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خداحافظی " برای تو چه آسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود " خداحافظی " برای تو رهایی داشت برای من غم تلخ جدایی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قصه هم رسیده به پایان " خداحافظی " جان شما و خاطره هامان " خداحافظی " من میروم بدون تو اما دعایم کن در اولین تراوش باران " خداحافظی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی متاسف نباش تو آمده بودی که بروی اصلا تو چه می دانی چه ترسی ست ترس از کوچه ی بعد از " خداحافظی "؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم ولی این و بدون / چشم انتظارت میشینم میرم ولی گریه نکن / نذار از عشقت بمیرم اگر توو اوج بیکسی / با عکست آروم بگیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدانگهدار عزیزم اما نمیشه باورم / توی چشام نگاه نکنی این لحظه های آخرم آخه چطور دلم بیاد / چشماتو گریون ببینم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ طلوعم / خداحافظ غروبم خدا حافظ تو ای تنها امیدم / خداحافظ تو ای تنها امیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه خداحافظ ای آبی روشن دل خداحافظ ای عطر شعر شبانه خداحافظ ای همنشین همیشه خداحافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها نمی مانی ای مانده بی من تو را می سپارم به دل های خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات / باشد، قبول…لااقل این نکته را بدان: آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید، دلم بود… نا مهربان.. خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ، تو ای همپای شب های غزل خوانی / خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم / خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدایی و خدا حافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرر زدی جگرم ... نازنین " خداحافظی " شکست بال و پرم ... نازنین " خداحافظی " دوان به سوی توبودم ... که از جفا تیری زد عشق بر کمرم ... نازنین " خداحافظی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم سلام ... هیچکس جوابم را نمی دهد پس خدانگهدار میگویم شاید از سر اتفاق یک نفر دست هایش تکان بخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری که با خدا حافظی بعضی ها از چشمت جاری می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خداحافظی " طلوعم " خداحافظی " غروبم " خداحافظی " تو ای تنها امیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا لعنت کند بر واژه ها حتی " خداحافظی " که یعنی آتشی افتاده در من با " خداحافظی " سکوت افتاده مثل رعشه ای بر استخوان هایم شبیه موج سرد ساحل دریا " خداحافظی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم ِ خیس ِ انوده و اتفاق ِ افتاده یک … آه … " خداحافظی " یک فاجعه ی ساده خالی شدم از رویا ... حسی منو از من برد یه سایه شبیه من ... پشت پنجره پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خداحافظی " برای تو چه آسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود " خداحافظی " برای تو رهایی داشت برای من غم تلخ جدایی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قصه هم رسیده به پایان " خداحافظی " جان شما و خاطره هامان " خداحافظی " من میروم بدون تو اما دعایم کن در اولین تراوش باران " خداحافظی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی متاسف نباش تو آمده بودی که بروی اصلا تو چه می دانی چه ترسی ست ترس از کوچه ی بعد از " خداحافظی "؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم ولی این و بدون / چشم انتظارت میشینم میرم ولی گریه نکن / نذار از عشقت بمیرم اگر توو اوج بیکسی / با عکست آروم بگیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدانگهدار عزیزم اما نمیشه باورم / توی چشام نگاه نکنی این لحظه های آخرم آخه چطور دلم بیاد / چشماتو گریون ببینم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ طلوعم / خداحافظ غروبم خدا حافظ تو ای تنها امیدم / خداحافظ تو ای تنها امیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه خداحافظ ای آبی روشن دل خداحافظ ای عطر شعر شبانه خداحافظ ای همنشین همیشه خداحافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها نمی مانی ای مانده بی من تو را می سپارم به دل های خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات / باشد، قبول…لااقل این نکته را بدان: آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید، دلم بود… نا مهربان.. خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ، تو ای همپای شب های غزل خوانی / خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم / خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !