بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدایی و خدا حافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم سلام ، هیچکس جوابم را نمیدهد ، پس خدانگهدار میگویم شاید از سر اتفاق ، یک نفر دست هایش تکان بخورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو باشد ولی من هم خدا و عالمی دارم ، من از دنیا گله مندم که از مهر تو کم دارم ، ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن ، نگو رفتم خداحافظ کمی دیگر معطل کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟ چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟ خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی متاسف نباش تو آمده بودی که بروی اصلا! تو چه می دانی چه ترسی ست ترس از کوچه ی بعد از خداحافظ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ جان شما و خاطره هامان خداحافظ من میروم بدون تو اما دعایم کن در اولین تراوش باران خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ برای تو چه آسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود خداحافظ برای تو رهایی داشت برای من غم تلخ جدایی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم ِ خیس ِ اندوه و اتفاق ِ افتاده یک ... آه ! ... خداحافظ   یک فاجعه ی ساده خالی شدم از رویا ، حسی منو از من برد یه سایه شبیه من ، پشت  پنجره پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار ، توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار ، تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز نیامده ای خداحافظ ؟ تقصیر تو نیست ، همیشه همین گونه بوده ، برو اما من پشت سرت نه دست که دل تکان می دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو باشد ولی من هم خدا و عالمی دارم ، من از دنیا گله مندم که از مهر تو کم دارم ، ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن ، نگو رفتم خداحافظ کمی دیگر معطل کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم زندگی همیشه بهار نیست .. گاه ابر سایه نمناکش رو برسر بهترینها میکشه!! پس ای گل قشنگم اگر روزی این قطعه را خواندی و دیدی که نیستم قطره اشکی برای دل شکستم بریز!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی را نمیخواستم خداکرد نمیدانم کدام نامرد دعا کرد بسوزد انکه غربت را بنا کرد مرا از تو تورا از من جدا کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار ، توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار ، تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم تنها به یاد او و برای او...می نویسم به یاد روزهای شیرین انتظار،به یاد لحظه های فراق و چشمان منتظر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت آخرین نگاه و خداحافظی را نیافتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو باشد ولی من هم خدا و عالمی دارم من از دنیا گله مندم که از مهر تو کم دارم ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن نگو رفتم " خداحافظی " کمی دیگر معطل کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدایی و خدا حافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم سلام ، هیچکس جوابم را نمیدهد ، پس خدانگهدار میگویم شاید از سر اتفاق ، یک نفر دست هایش تکان بخورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو باشد ولی من هم خدا و عالمی دارم ، من از دنیا گله مندم که از مهر تو کم دارم ، ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن ، نگو رفتم خداحافظ کمی دیگر معطل کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟ چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟ خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی متاسف نباش تو آمده بودی که بروی اصلا! تو چه می دانی چه ترسی ست ترس از کوچه ی بعد از خداحافظ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ جان شما و خاطره هامان خداحافظ من میروم بدون تو اما دعایم کن در اولین تراوش باران خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ برای تو چه آسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود خداحافظ برای تو رهایی داشت برای من غم تلخ جدایی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم ِ خیس ِ اندوه و اتفاق ِ افتاده یک ... آه ! ... خداحافظ   یک فاجعه ی ساده خالی شدم از رویا ، حسی منو از من برد یه سایه شبیه من ، پشت  پنجره پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار ، توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار ، تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز نیامده ای خداحافظ ؟ تقصیر تو نیست ، همیشه همین گونه بوده ، برو اما من پشت سرت نه دست که دل تکان می دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو باشد ولی من هم خدا و عالمی دارم ، من از دنیا گله مندم که از مهر تو کم دارم ، ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن ، نگو رفتم خداحافظ کمی دیگر معطل کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم زندگی همیشه بهار نیست .. گاه ابر سایه نمناکش رو برسر بهترینها میکشه!! پس ای گل قشنگم اگر روزی این قطعه را خواندی و دیدی که نیستم قطره اشکی برای دل شکستم بریز!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی را نمیخواستم خداکرد نمیدانم کدام نامرد دعا کرد بسوزد انکه غربت را بنا کرد مرا از تو تورا از من جدا کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار ، توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار ، تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم تنها به یاد او و برای او...می نویسم به یاد روزهای شیرین انتظار،به یاد لحظه های فراق و چشمان منتظر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت آخرین نگاه و خداحافظی را نیافتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو باشد ولی من هم خدا و عالمی دارم من از دنیا گله مندم که از مهر تو کم دارم ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن نگو رفتم " خداحافظی " کمی دیگر معطل کن